Tag-arkiv: Yoga

MOODBOARD #145:
Sender dig en engel med lys og kærlighed ¦ Send you an angel with light and love

365 moodboards in 2014. Moodboard #145: Sender dig en engel med lys og kærlighed. Fotograf: Susanne Randers

Min spirituelle rejse startede for alvor sidste forår, inden da havde jeg snust lidt til clairvoyance og meditationer, men det hele gik først op i en helhed for mig for lidt over et år siden.

Troen på mere mellem himmel og jord har altid været der, men sidste år startede jeg med at dyrke yoga og meditere. Jeg gik på et buddhistisk grundkursus og jeg begyndte for alvor at omfavne loven om tiltrækning.

Englekort via Instagram

For nyligt så jeg på Instagram, at søde Pernille alias @pernillesmile havde købt en stak englekort, og i går fik jeg sådan lyst til, at hun skulle trække et kort til mig.

I morges trak Pernille dette skønne kort til mig:

“Jeg er den engel, som kommer til dig med ubegrænset kærlighed.

Hvor der er lys og kærlighed, kan intet mørke trænge sig på.

Du modtager kærligheden nu.”

Uuuuuh, det var lige, hvad jeg havde brug for. Det gik lige ind i sjælen. Jeg forsøger i den grad kun at tænke positive tanker. At omfavne lyset og alt det gode i livet.

Jeg vil fortsætte min rejse af den lyse sti og modtage universets ubegrænsede kærlighed – og jeg er af den overbevisning, at der er kærlighed og lys nok til os alle. Vi skal bare gribe ud efter det og turde gå alt det gode i møde.

TUSIND TAK, Pernille, for det smukke englekort

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #145: Send you an angel with light and love. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Send you an angel with light and love

My spiritual journey began seriously last spring. Before then I had tried a little of clairvoyance and meditations, but it first really made sense to me a little over a year ago.

I have always believed in many things between heaven and earth, but last year I started to practice yoga and meditate. I went to a Buddhist intro course and I really started to embrace the law of attraction.

Angel Card via Instagram

Last week I saw on Instagram that sweet Pernille aka @pernillesmile had bought a stack of angel cards, and yesterday I had such a desire that she should draw a card to me.

And this morning Pernille drew this card to me:

“I am the angel who comes to you with unlimited love.

Where there is light, and love, nothing dark intrudes.

You will receive the love now.”

Uuuuuh, it was just what I needed. It went straight into the soul. I try so much to think only positive thoughts. Embracing the light and all that is good in life.

I will continue my journey at the light path and receive the universe’s infinite love – and I am convinced that there is love and light enough for all of us. We just need to grab for it and dare to embrace and meet all the good things in life.

THANK YOU SO MUCH, Pernille, for the beautiful angel card

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #40:
Føler mig taknemmelig for livets skønhed ¦ Feeling graceful for the beauty of life

365 moodboards i 2014. Moodboard #40: Føler mig taknemmelig for livets skønhed. Theposer fra Shoti Maa. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har længe været tiltrukket af Østens mysterier – Tibet, Kina, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, Indien… og flere andre lande står på ønskesedlen over mine drømmedestinationer.

Kun Vietnam har jeg besøgt – på tre ugers rundrejse i 2005 med en veninde – og det er en rejse jeg vil mindes for altid…

Min personlige spirituelle rejse

Sidste år tog jeg min største spirituelle rejse nogensinde – jeg gennemførte mit eget kreativitetskursus og læste Julia Camerons bøger “Kreativitet” og det meste af “Kunsten at være kreativ” – jeg begyndte på at meditere, jeg gik til yoga og jeg tog et Buddhistisk grundkursus – og jeg fik for alvor Loven om tiltrækning ind under huden.

En masse forskellige elementer, som til sammen har givet mig en hel ny livsforståelse og et helt anderledes afsæt til at takle hverdagen og livets små og store udfordringer.

Mit sind og mindset er nu udelukkende positivt. Jeg ser altid muligheder frem for begrænsninger – og jeg har lært at leve meget mere i nuet.

Og jeg har fået den vildeste tro på og tillid til, at alting bliver godt, og at den skønneste, kreative fremtid venter forude.

365 moodboards i 2014. Moodboard #40: Økologiske teer fra Shoti Maa. Magic Box & Life on Wings. Fotograf: Susanne Randers

De syv chakraer – og regnbuens farver

Sidste sommer fik jeg den vildeste AHA-oplevelse over at opdage, at de syv chakraer hænger sammen med regnbuens farver – og her i dag fik jeg den vildest AHA-oplevelse af noget så simpelt som at åbne den smukkeste æske te fra Shoti Maa, købt i Netto.

The Magic Box indeholdte nemlig blandt andet syv smukke teposer, som refererer til de syv chakraer – og så var jeg fortryllet.

100% økologisk urtete

Først og fremmest har teerne den smukkeste indpakning, jeg nogensinde har set – og så er de oven i købet ayurvediske urte- og krydderiteer (med masser af lakridsrod, mynte, anis og fennikel) og 100% økologiske.

Det er næsten for godt til at være sandt.

Og med fiiiine budskaber på teposerne som:

♥ “Tænk før du handler”
♥ “For at se klart, er det nogle gange nok at ændre din synsretning”

Jeg kunne købe hele striben i Netto, men nøjes med to smukke pakker – og de har endda oven i købet givet mig en ny bytte-veninde fra Korea i dag via Instagram

Sikken smuk oplevelse! Hvor er jeg dog taknemmelig! ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #40: Feeling graceful for the beauty of life. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Feeling graceful for the beauty of life

For a long time I have been attracted to the mysteries of the East; Tibet, China, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, India… and several other countries are on the wish list of my dream destinations.

Only Vietnam, I have visited – on a three-week backpack trip in 2005 with a friend – and it’s a trip I will remember forever…

My personal spiritual journey

Last year I went on my biggest spiritual journey ever – I went through my own creativity course and read Julia Cameron’s book “The Artist’s Way” and most of the “Walking in this World” – I began to meditate, I went to yoga classes and I took a Buddhist introductory course – and I really got the Law of Attraction under my skin.

A lot of different elements that all together have given me a whole new understanding of life and a completely different starting point to tackle everyday life and life’s challenges.

My mind and mindset is now exclusively positive. I always see possibilities instead of limitations – and I’ve learned to live more in the now.

And I now have a strong belief and trust in that everything is well and that the most beautiful, creative future waits ahead.

365 mood boards in 2014. Mood board #40: Organic teas from Shoti Maa. Magic Box & Life on Wings. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The seven chakras – and the colors of the rainbow

Last summer I had the wildest AHA experience to discover that the seven chakras is linked to the colors of the rainbow – and today I got the wildest AHA experience of something as simple as opening the beautiful box the – ever – from Shoti Maa, bought in the local Netto Supermarket.

The Magic Box contained among others seven beautiful tea bags, which refers to the seven chakras – and I was really enchanted.

100% organic Ayurvedic herb and spice teas

Above all, the teas were in the most beautiful packaging I’ve ever seen – and they are even Ayurvedic herb and spice teas (with lots of licorice, mint, anise and fennel) and 100% organic.

It is almost too good to be true.

And with most beautiful messages on the tea bags, as:

♥ “Think before you act”
♥ “To see clearly, sometimes it’s enough to change your viewing direction”

I could buy every tea box from the supermarket, but just bought two beautiful boxes – and they have even given me a new swap mail friend from Korea today via Instagram

What a beautiful experience! I am so grateful! ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOD til at turde kaste sig ud i det uvisse

“Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt” …var Pippi Langstrømpes livsfilosofi. Pippi Langstrømpe streetart. Hentet fra flickr.com photos. Copyright "pili_stage" 6819158752

At følge sine drømme er ikke alle forundt – og beslutningen kan gøre voldsomt ondt i maven på de fleste.

Det kræver MOD at dreje af den trygge, velkendte motorvej og vælge en ny og spændende afkørsel for at se, hvor vejen mon kan føre en hen…

Advarsel :) De læsere, som har fulgt mig fra begyndelsen, vil sikkert have læst det meste af det, som står i dette blogindlæg før – men da jeg på det seneste har fået en masse nye, søde, skønne læsere, vil jeg kort skitsere min rejse, så I ved hvilken vidunderlig afkørsel, jeg har bevæget mig ud på…

Min personlige rejse til mit nye, kreative liv

Jeg har altid brændt for at gøre en forskel for andre. Men tilbage i februar måned indså jeg, at det var tid til at gøre en forskel for mig selv – og især for mit indre kreative legebarn, som jeg alt for længe havde ignoreret.

Over 2-3 måneder indførte jeg langsomt en masse nye, gode vaner og formulerede en mission om, at jeg ønsker at leve kreativt!

Læs resten