Tag-arkiv: Spiritualitet

MOODBOARD #314: Tid til at være langsom og mindfuld
¦ Time to be slow and mindful

IMG_5764.JPG

Har lige publiceret dette moodboard på Instagram. En gul og lyserød tegning af fjer inspireret af mit indianer moodboard #309 fra i onsdags.

Jeg ved, at jeg er 100 moodboards bagud her på bloggen. Altså, jeg har lagt dem, og vist dem på Instagram, de er bare ikke vist her på bloggen…

Og det slog mig, at det er fordi denne sommer virkelig har lært mig at leve i nuet, at være langsomt, at skabe ting med hænderne og ikke hænge i cyberspace hele tiden.

Jeg vil helt bestemt forblive på Instagram. Og jeg blive ved med at doodle og lægge moodboards dagligt hver dag i resten af 2014…

Hvilken vej skal jeg gå herfra?

Men hvad skal jeg gøre med bloggen? Hvordan skal den hænge sammen med den, jeg er, og det liv, jeg lever? Hvordan kan den leve lige så fleksibelt som mig selv?

En løsning kunne være, at jeg kunne publicere alle ugens moodboard hver søndag…? Hmnnn… Vi får se…

Hvad synes du? Savner du overhovedet mine blogindlæg, eller følger du med på Instagram?

Du kan se alle mine moodboards her på #365moodboards.

Kærlig hilsen Susanne ♥

Dette moodboard er fra i dag, mandag 10. november 2014.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

IMG_5764.JPG

Time to be slow and mindful

Have just published this mood board on Instagram. A yellow and pink drawing of feathers inspired by my Indian mood board #309 last Wednesday.

I know I am 100 mood boards behind here on my blog. Well, I have made the mood boards and put them on Instagram, I just haven’t shown them here on the blog.

And it hit me that it’s because this summer really has taught me to live in the now, to be slowly, to create by hand and not hang in cyberspace all the time.

I will definately stay on Instagram. And I will hold on to doodle and make a mood board each day in 2014…

What to do about my blog?

But somehow I will make a change in my blogging. How can my blog reflect who I am? How can it be as flexible as my life? One solution could be to resume all the blog post from the week each Sunday…

What do you think about that? Do you miss my blog posts anyway? Or do you catch up on Instagram?

You can see all of my mood boards here at #365moodboards.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

This mood board was made today, Monday 10 November 2014.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #171:
Doodler og drømmer med fornyet kreativ energi¦ Doodling and dreaming with renewed creative energy

20140622-232207-84127304.jpg

Jeg har nu tegnet eller doodlet hver morgen i en måned. Den bedste nye vane, jeg har tilladt mig. Ren luksus. Ren meditation: Visuelle tegninger og følelser gennem en fine liner blæk pen på et stykke papir, frem for skrevne morgensider

Lige nu er jeg nok bare mere til billeder, end til ord… Og med en doodle hver morgen og et moodboard i løbet af dagen, er der nok at se til…

Se et udpluk af mine doodles / tegninger nedenfor…

A doodle a day keeps the doctor away ♥

Kærlig hilsen Susanne

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren. Dette moodboard er lagt fredag 20. juni 2014… Hænger stadig i for at få alle blogindlæggene med moodboards’ne up to date :)

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 171 a doodle a day photo collage Instagram filter Valencia

Doodling and dreaming with renewed creative energy

I have now drawn or doodled every morning for a month. The best new habit that I have allowed myself. Pure luxury. Pure meditation: Visual drawings and emotions through an ink fine liner on a piece of paper, in stead of written morning pages

Right now I’m probably just more into pictures than words… And with a doodle each morning and a mood board during the day, there’s plenty to do…

A doodle a day keeps the doctor away ♥

Lots of love and happiness, Susanne

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer. This mood board was made Friday, June 20, 2014… Still trying to get all the blog posts up to date :)

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #145:
Sender dig en engel med lys og kærlighed ¦ Send you an angel with light and love

365 moodboards in 2014. Moodboard #145: Sender dig en engel med lys og kærlighed. Fotograf: Susanne Randers

Min spirituelle rejse startede for alvor sidste forår, inden da havde jeg snust lidt til clairvoyance og meditationer, men det hele gik først op i en helhed for mig for lidt over et år siden.

Troen på mere mellem himmel og jord har altid været der, men sidste år startede jeg med at dyrke yoga og meditere. Jeg gik på et buddhistisk grundkursus og jeg begyndte for alvor at omfavne loven om tiltrækning.

Englekort via Instagram

For nyligt så jeg på Instagram, at søde Pernille alias @pernillesmile havde købt en stak englekort, og i går fik jeg sådan lyst til, at hun skulle trække et kort til mig.

I morges trak Pernille dette skønne kort til mig:

“Jeg er den engel, som kommer til dig med ubegrænset kærlighed.

Hvor der er lys og kærlighed, kan intet mørke trænge sig på.

Du modtager kærligheden nu.”

Uuuuuh, det var lige, hvad jeg havde brug for. Det gik lige ind i sjælen. Jeg forsøger i den grad kun at tænke positive tanker. At omfavne lyset og alt det gode i livet.

Jeg vil fortsætte min rejse af den lyse sti og modtage universets ubegrænsede kærlighed – og jeg er af den overbevisning, at der er kærlighed og lys nok til os alle. Vi skal bare gribe ud efter det og turde gå alt det gode i møde.

TUSIND TAK, Pernille, for det smukke englekort

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #145: Send you an angel with light and love. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Send you an angel with light and love

My spiritual journey began seriously last spring. Before then I had tried a little of clairvoyance and meditations, but it first really made sense to me a little over a year ago.

I have always believed in many things between heaven and earth, but last year I started to practice yoga and meditate. I went to a Buddhist intro course and I really started to embrace the law of attraction.

Angel Card via Instagram

Last week I saw on Instagram that sweet Pernille aka @pernillesmile had bought a stack of angel cards, and yesterday I had such a desire that she should draw a card to me.

And this morning Pernille drew this card to me:

“I am the angel who comes to you with unlimited love.

Where there is light, and love, nothing dark intrudes.

You will receive the love now.”

Uuuuuh, it was just what I needed. It went straight into the soul. I try so much to think only positive thoughts. Embracing the light and all that is good in life.

I will continue my journey at the light path and receive the universe’s infinite love – and I am convinced that there is love and light enough for all of us. We just need to grab for it and dare to embrace and meet all the good things in life.

THANK YOU SO MUCH, Pernille, for the beautiful angel card

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10