MOODBOARD #145:
Sender dig en engel med lys og kærlighed ¦ Send you an angel with light and love

365 moodboards in 2014. Moodboard #145: Sender dig en engel med lys og kærlighed. Fotograf: Susanne Randers

Min spirituelle rejse startede for alvor sidste forår, inden da havde jeg snust lidt til clairvoyance og meditationer, men det hele gik først op i en helhed for mig for lidt over et år siden.

Troen på mere mellem himmel og jord har altid været der, men sidste år startede jeg med at dyrke yoga og meditere. Jeg gik på et buddhistisk grundkursus og jeg begyndte for alvor at omfavne loven om tiltrækning.

Englekort via Instagram

For nyligt så jeg på Instagram, at søde Pernille alias @pernillesmile havde købt en stak englekort, og i går fik jeg sådan lyst til, at hun skulle trække et kort til mig.

I morges trak Pernille dette skønne kort til mig:

“Jeg er den engel, som kommer til dig med ubegrænset kærlighed.

Hvor der er lys og kærlighed, kan intet mørke trænge sig på.

Du modtager kærligheden nu.”

Uuuuuh, det var lige, hvad jeg havde brug for. Det gik lige ind i sjælen. Jeg forsøger i den grad kun at tænke positive tanker. At omfavne lyset og alt det gode i livet.

Jeg vil fortsætte min rejse af den lyse sti og modtage universets ubegrænsede kærlighed – og jeg er af den overbevisning, at der er kærlighed og lys nok til os alle. Vi skal bare gribe ud efter det og turde gå alt det gode i møde.

TUSIND TAK, Pernille, for det smukke englekort

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #145: Send you an angel with light and love. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Send you an angel with light and love

My spiritual journey began seriously last spring. Before then I had tried a little of clairvoyance and meditations, but it first really made sense to me a little over a year ago.

I have always believed in many things between heaven and earth, but last year I started to practice yoga and meditate. I went to a Buddhist intro course and I really started to embrace the law of attraction.

Angel Card via Instagram

Last week I saw on Instagram that sweet Pernille aka @pernillesmile had bought a stack of angel cards, and yesterday I had such a desire that she should draw a card to me.

And this morning Pernille drew this card to me:

“I am the angel who comes to you with unlimited love.

Where there is light, and love, nothing dark intrudes.

You will receive the love now.”

Uuuuuh, it was just what I needed. It went straight into the soul. I try so much to think only positive thoughts. Embracing the light and all that is good in life.

I will continue my journey at the light path and receive the universe’s infinite love – and I am convinced that there is love and light enough for all of us. We just need to grab for it and dare to embrace and meet all the good things in life.

THANK YOU SO MUCH, Pernille, for the beautiful angel card

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply