Tag-arkiv: Gåtur

MOODBOARD #53:
I pagt med naturen ¦ In harmony with nature

365 moodboards i 2014. Moodboard #53: I pagt med naturen. Om den ugentlige gåtur. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om den ugentlige gåtur…

Jeg bor ved skov, mark, strand og vand. Helt vildt tæt på naturen! – Og alligevel kan det ske, jeg glemmer, at der er så meget smuk natur lige uden for døren…

For snart et års tid siden begyndte min kreative rejse med Julia Cameron… En rejse, som blandt andet har budt på den ugentlige gåtur.

En gåtur i mit eget selskab, hvor tankerne får frit løb, og hvor eventuelle udfordringer får rum til at blive bearbejdet. En gåtur i stilhed, hvor jeg får lyttet ordentligt efter mig selv.

Det hele er lige uden for vinduet…

Jeg ELSKER at være i naturen. Elsker at blive ladet op udendørs og få fornemmelsen af, at være i pagt med naturen. I pagt med træerne, fuglene, insekterne, bladende, solen, blæsten, vandet, stenene, blomsterne, græsset – alt det skønne lige uden for vinduet…

Det slog mig her til aften, at jeg startede 2014 ud med at gå timelange gåture i vores nærliggende skov, Køge Ås, hver søndag – men at det er totalt glippet de sidste par uger.

Stram op, tænker jeg kærligt, for jeg skal og må ud og gå de skønne lange gåture igen, især nu, hvor foråret for alvor er ved at tage fat, og det pibler op med grønne skud alle vegne.

Folklore og finurlige blomster…

I dag har mine nye promarkertuscher og jeg tegnet folklore motiver – mon det er naturen og min indre hippietøs, der kalder på mig…?

365 moodboards i 2014. Moodboard #53: I pagt med naturen. Naturen kalder: Folklore inspireret blomst - tegnet med Promarker tuscher. Fotograf: Susanne Randers

[Folklore inspireret blomst – tegnet med Promarker tuscher]

Hvad med dig…? Er du god til at nyde naturen…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #53: In harmony with nature. About the weekly walk. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

About the weekly walk…

I live close to the forests, fields, beach and water. Totally close to nature! – And yet it may happen that I forget that there is so much beautiful countryside on the doorstep…

Almost a year ago I began my creative journey with Julia Cameron… A journey with a weekly walk.

A walk in your own company to free your mind, and with space for possible challenges to appear and be processed. A walk in silence, so you’re able to listen carefully to yourself.

It’s all right outside the window…

I LOVE being in the nature. Love to be charged outdoors and get the feeling of being in harmony with nature. In harmony with the trees, the birds, the insects, the leaves, the sun, the wind, the water, the stones, the flowers, the grass – all that beauty, right outside the window…

It struck me this evening that I started 2014 with hours of long walks in our nearby forest, Køge Ås, every Sunday – but I have totally missed it the last few weeks.

Tighten up, I think gently, I have to get out and walk the beautiful long walks again, especially now that spring really is about to take hold, and it trickles up with green stuff everywhere.

Folklore and whimsical flowers…

Today, my new Promarker pens and I have drawn folklore motifs – I wonder if it is the nature and my inner hippie who are calling?

What about you…? Are you good at enjoying nature…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #19:
Genbrugsguld: Fra street art til junkbooks ¦ Upcycling: From one man’s trash to another man’s gold

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Genbrugsguld: Fra street art til junkbooks. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været på en hemmelig street art mission i dag…

Pakket mig godt ind i skiundertøj og gået walkabout i den iskolde østenvind i Køges gader og stræder…

Gået tur på havnen, på stationen, på torvet… Alle mulige steder, hvor der siden efteråret har hængt en masse neonpink reklameplakater på diverse elkasser, som længe har skreget: “Tag mig, tag mig, tag mig” – fordi jeg i høj grad kan bruge dem kreativt.

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Genbrugsguld: Neonpink plakat fra gaderummet. Fotograf: Susanne Randers

Genbrugsguld: En mands skrald er en anden mands skat

Jeg er VILD med genbrug og patina – og jeg prøver i høj grad at praktisere mit eget hjemmebryggede mantra “Stop buying, start using“. Det går ikke altid lige godt, når jeg ser billigt eller flot maskingtape (!!!) men jeg er ekstremt bevidst om, at købe så få nye ting som muligt…

Derfor har jeg en personlig mission om at genbruge så meget som muligt – og i dag kom turen så til de neonpink gadeplakater, inden de bliver dækket over af en ny plakat.

Olsenbanden på street art tur

Jeg følte mig helt som Kjeld fra Olsen Banden, der altid skulle stå for stetoskop, talkum og gummihandsker, da jeg indsamlede spartler og handsker til min mission :)

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Going walkabout on a secret mission. Fotograf: Susanne Randers

Faktisk havde jeg også en sprayflaske med opvaskevand med til at opløse tapetklisteret – men den kom aldrig rigtigt i brug, da de fleste plakater viste sig at være hængt op med trælim eller det, der var værre ;)

Måske er det en skør arbejdsskade…?

Jeg bor i Køge og arbejder i museumsbutikken på KØS – museum for kunst i det offentlige rum, som både i 2009, 2011 og i 2013 har haft street art udstillinger og gåture i byens gader – så jeg er vant til at spotte plakater og street art i gaderummet.

Og hvor var det fedt med en tre timer lang gåtur i det her vilde, voldsomme vejr med den stiveste kuling flyvende ind fra havet!!!

En smule skør har man vel lov til at være…? I hvert fald har jeg nu en kæmpe bunke patinerede, forrevne og vejrbidte plakater, som jeg skal bruge til coveret på en række nye junk journals :)

Vil du se flere lækre grafiske plakater, jeg har spottet i gaderummet – så kig med her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #19: Upcycling: From one man's trash to another man's gold. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Upcycling: From one man’s trash to another man’s gold – junkbooks in the making

I have been on a secret street art mission today…

Put on warm clothing and gone walkabout in the icy eastern storm in the streets of Køge…

Walked around at the harbour, the station, in the town square… Because of a lot of neon pink advertising posters which has hung for months on electricity boxes and cried: “Take me, take me, take me” – because I can use them creatively.

Recycled Gold: One man’s trash is another man’s treasure

I am CRAZY with recycling and patina – and I try very much to practice my own homebrewed mantra “Stop Buying, Start Using“. It is not always working when I see cheap or nice maskingtape (!!!) But I am extremely aware to buy as few new things as possible…

Therefore, I have a personal mission to recycle as much as possible – and today it was the turn for recycling the neon pink street posters before they will be covered with new posters.

The equipment must be in order

I felt quite like an undercover gangster when I collected spatulas and gloves for my mission :)

365 mood boards in 2014. Mood board #19: Going walkabout on a secret mission. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

In fact, I also had a spray bottle with soapy water with me – for helping dissolving the paste – but it never came into use, as most posters seemed to be pasted up with wood glue or what was worse;)

Feeling kinda crazy – in a good way :)

I live in Køge and works in the museum shop at KØS – museum of art in public spaces, which both in 2009, 2011 and 2013 have had street art exhibitions and walking in the streets – so I’m used to spot posters and street art in the streets.

And how I enjoyed my three-hour walk in this wild weather, with the coolest breeze from the sea!

A bit crazy maybe, but in a good way… At least I now have a huge pile of patinated, rugged and weathered posters, and I’m going to use it to create covers for some new junk journals :)

Wanna see more delicious graphic posters, I’ve spotted in the streets? Take a look here…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #4:
Min kreative rejse med Julia Cameron ¦ My creative journey with Julia Cameron

365 moodboards i 2014. Moodboard # 4: Min kreative rejse med Julia Cameron. Fotograf: Susanne Randers

Da jeg i marts 2013 sprang ud i at blogge, var det med Julia Camerons bog “Kreativitet” som min sutteklud.

Jeg havde i alt for mange år kun været kreativ i mine sommerferier og op til jul – og alle de kreative vibrationer og energier skreg inden i mig for at blive hørt, for at blive taget alvorligt.

Med Julia Camerons ord var det mit indre kreative legebarn, jeg igen skulle til at lytte til – og jeg skal love dig for, at jeg begyndte at lytte!

Tre nye vaner

Med Julia Camerons bog indførte jeg tre nye vaner: Jeg begyndte at skrive morgensider, jeg tog på et ugentligt kunstnerstævnemøde og jeg gik en tur alene mindst en gang om ugen, hvor tankerne fik frit løb.

De tre vaner er jeg den dag i dag meget bevidst om at overholde. I det hele taget er jeg blevet langt mere bevidst og nærværende, efter jeg har gennemført Julia Camerons kreativitetskursus.

Kreativiteten kom langsomt ind i mit liv igen

Sammen med Julia Cameron fik jeg uge for uge nedbrudt en masse kreative blokeringer, jeg fik ændret på nogle falske overbevisninger, jeg gik og tumlede med i hovedet (eksempelvis, at man kun kan kalde sig kunstner, hvis man en uddannelse fra kunstakademiet. Bavl!) – og jeg begyndte langsomt at indføre en masse kreative frikvarterer i min dagligdag.

Noget af det vigtigste jeg indså var, at jeg blev nødt til at overholde kreative aftaler med mig selv – og bl.a. derfor har jeg nu inviteret til kreaklub hos mig selv hver onsdag, fordi jeg ved, at andre også har det bedst, hvis det er skrevet ind i kalenderen, og man har comittet sig sammen med andre – så er der ligesom ingen undskyldning for ikke at tage sin indre kunstner alvorlig og gi’ den gas.

365 moodboards i 2014. Moodboard # 4: Min yndlingsbog er "Kreativitet" af Julia Cameron. Post-It væg i Politikens Hus på Rådhuspladsen. Fotograf: Susanne Randers

[Post-It væg i Politikens Hus på Rådhuspladsen. En lille Post-It var der lige plads til at sætte op med min yndlingsbog “Kreativitet” af Julia Cameron]

Jeg skylder Julia Cameron ALT på min kreative rejse!

Går du på nogen måde, lige som jeg gjorde, med en masse indre kreative drømme, men aner ikke, hvordan du skal tage fat på dem, så vil jeg anbefale dig at læse Julia Camerons bog “Kreativitet”.

Ved du udmærket, hvor din kreativitet ligger, men nedprioriterer du ubevidst den kreative del af dit liv, er det måske mere Julias anden bog “Kunsten at være kreativ”, du skal have fat i…

Læs mere om forskellen på de to bøger her i dette blogindlæg…

Moodboard fra mit krearum

De to bøger på det øverste billede har jeg lagt op i mit krearum og foreviget sammen med lidt lækkert kreagrej, jeg ikke kan leve uden: Maskingtape, stickers og labels, posca tuscher, molotow markers, akrylmaling, neonfarvet maling, pensler, grafik og tusindvis af dots.

Man skal aldrig gå ned på kreagrej :)

Vis mig dit kreagrej… ♥

Hvordan ville et feel good billede se ud af dit kreagrej?

Del det gerne med mig på Instagram – du tilføjer mig som @mitkrearum…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Moodboard # 4: My creative journey with Julia Cameron. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My creative journey with Julia Cameron

When I started to blog in March 2013, it was with Julia Cameron’s book “The Artist’s Way” as my security blanket.

In too many years I had only been creative in my summer holidays and for Christmas – and all the creative vibrations and energies were shouting inside of me. The voices wanted to be heard, to be taken seriously.

With Julia Cameron’s words, it was my inner creative child, I had to listen to – and I can promise you that I started to listen!

Three new habits

With Julia Cameron’s book, I introduced three new habits in my life: I started writing morning pages, I went on a weekly artist date and once a week I went for a walk on my own.

And today I still am very aware of maintaining my three new habits. During my creative journey, Julia Cameron has guided me to become much more conscious and mindful in my daily life.

365 mood boards in 2014. Moodboard # 4: My favorit book: "The Artist's Way" by Julia Cameron. On a Post-It wall in Politikens' House Book Shop in Copenhagen. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Post-It Wall in Politikens’ Book Shop in Copenhagen: “Grab a Post-It and share your favorite book”. I had to put a small Post-It up with Julia Camerons’ book “The Artists’ Way”]

I owe Julia Cameron EVERYTHING on my creative journey!

Do you have lots of creative dreams but don’t know where to start, I really recommend you to read Julia Cameron’s book “The Artist’s Way“. If you are well aware of your creativity but never listen to it and don’t prioritize the creative part of your life, maybe it is Julia’s second book “Walking in This World” you need to read. – If you need to read any book at all ;)

Moodboard from my creative space, my studio

The two books on the first picture in this blog post is photographed in my studio together with some of my delicious creative tools, I can not live without : Maskingtape, stickers and labels, Posca pens, molotow markers, acrylic paint, neon paint, brushes, graphics, and thousands of dots.

I like having loooots of creative tools :)

Show me your creative tools… ♥

How would a feel-good picture look like of your creative tools?

Please, share it with me on Instagram – you add me as @mitkrearum…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10