Tag-arkiv: Eye candy

MOODBOARD #16:
Forbereder et møde mellem to helt særlige personer ¦ Preparing a meeting between two special ones

365 moodboards i 2014. Moodboard #16: Forbereder et møde mellem to helt særlige personer. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I morgen skal jeg forene to skønne mennesker: Pia Doodle Diem og Signe Nu stopper hesten.

Vi skal rigtig papirnørde, doodle, smashe, lave artjournals og bare sludre. Glæder mig!!

Pia og Signe betyder meget for mig på min nye kreative rejse. Pia troppede op hjemme hos mig den første aften, jeg havde kreaklub, og har været der hver gang lige siden, selvom hun skal køre helt fra Ringsted.

Signe derimod, har jeg fundet via blogverdenen, fordi vi begge blev SMASH forelsket i efteråret, efter at have været til hver sin smashbook workshop hos Puk og Charlotte på Dankbar… Og siden har vi mødtes flere gang til smash-book træf på Kulturstationen Vanløse.

Og i morgen skal de to mødes – for første gang. Iiiiiiih, hvor jeg glæder mig!

Glæder mig så meget, så jeg har gået og fundet små hyggelige skatte i mit krearum, som jeg håber, de hver især sætter pris på…

Måske de endda selv kan gætte ud fra billedet, hvilke ting, der er til hvem…?

(Smash-bogen er dog min – hjembragt af min kære bror og familie efter en ferie i USA)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #16: Preparing a meeting between two special ones. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Preparing a meeting between two special ones

Tomorrow I am gathering two beautiful people: Pia Doodle Diem and Signe Nu stopper hesten.

We are three big paper lovers and are going to doodle, smash, make artjournals and just have an amazing time chatting and being creative. Looking so much forward to it!

Pia and Signe mean a lot to me on my new creative journey. Pia showed up at my house on the first night, I had creative gatherings, and she has been there every time since.

Signe and I have found each other through Blogville, because we are both SMASH book lovers, after having been to a SMASH book workshop in September…

And tomorrow the two very special ones shall meet – for the first time. I am so excited

And therefore I have gathered some treasures to each of them from my studio that I hope they will appreciate…

Maybe they even can guess from the picture, which things that are to whom…?

(The SMASH book, however, is mine – brought home by my dear brother and family at a trip to USA)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #12:
Vågner med taknemmelighed over den smukkeste uge ¦ Awakening with gratitude for the most beautiful week

365 moodboards i 2014. Moodboard #12: Vågner med taknemmelighed over den smukkeste uge. Smash up. Fotograf: Susanne Randers

Dette moodboard blev foreviget i morges, næsten lige da jeg var stået op…

Søndag er min, skal vi sige, “taknemmelighedsdag” – om søndagen samler jeg altid mentalt op på den forgangne uge og laver en ta-dah liste med alt det gode, jeg har oplevet i ugens løb.

Og i formiddags var jeg bare fyldt op med den DEJLIGSTE stemning i kroppen. Glad og taknemmelig for livet, og ikke mindst glad og taknemmelig for de skønne ting, jeg har oplevet i den forgangne uge.

Kreaklub på tur til Arken

Af smukke oplevelser denne uge, jeg tager med på min ta-dah liste, er kreativt samvær med Lisbet *LLL&Co.*, doodling, artjournaling og kreaklub-udflugt til Arken for at se den mest vidunderlige Frida Kahlo udstilling med Pia Doodlediem, et spændende møde med Dorthe Walbum i Soho samt en skøn kærestetur til København i silende regnvejr…

Fra stemning i kroppen til fysisk moodboard

Det var også ugen, hvor jeg fik den smukkeste kalender for 2014 tilsendt fra Villa Augustus, en hjemmelavet notesbog fra Pia Doodlediem, et ægte Doodlediem maleri “You are the star of your life”, en Buddha Amulet fra Lisbet *LLL&Co* og ikke mindst den lækreste grafiske bog “Work/Life 3: the UPPERCASE directory of illustration” fra min kæreste (købt i Cinnober), som har stået på min ønskeseddel længe.

Og alle disse herligheder fotograferede jeg sammen i formiddags, for at mindes den smukkeste uge, der netop er ved at rinde ud.

Ved at gøre det, fik jeg ligesom materialiseret stemningen inde i kroppen til et fysisk billede, som bliver mere håndgribeligt end selve følelsen… Og det er det, der er så lækkert ved et moodboard :)

Håber også, at du har haft en smuk uge…? Ønsker dig en smuk søndag aften.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #12: Awakening with gratitude for the most beautiful week. Smash up. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Awakening with gratitude for the most beautiful week

Todays’ mood board was photographed this morning, almost as I got out of bed…

Sunday is my, let’s call it, “gratitude day” – on Sundays I always mentally catch up on the past week and do a “ta-dah list” of all the good things and people I have experienced during the week.

And this morning I was filled with the most WONDERFUL feeling in my body. Happy and grateful for my life, and especially pleased and grateful for the wonderful things I have experienced in the past week.

A week filled with beautiful people

Of beauties this week, I’m adding to my “ta-dah list”, is creative gathering with Lisbet *LLL & Co.*, doodling, art journaling and excursion to a museum to see the most wonderful Frida Kahlo exhibition together with Pia Doodlediem, an exciting meeting with Dorthe Walbum in Soho, Copenhagen, and a lovely trip to Copenhagen with my boyfriend in the pouring rain…

From mood in the body to physical mood board

In this week I also got the most beautiful calendar for 2014 sent from Villa Augustus, a home made notebook from Pia Doodlediem, a real Doodlediem painting “You are the star of your life”, a Buddha Amulet from Lisbet *LLL & Co.* and not least the funkiest graphic book “Work/Life 3: the UPPERCASE directory of illustration” from my boyfriend, which has been on my wish list for a long time.

And this morning I photographed all these lovely things togehter to remember the most beautiful week.

By doing so, I was “materializing” my mood inside the body to a physical image, which becomes more tangible than the actual feeling… And that is what is so delicious about a moodboard :)

I also hope you had a beautiful week…? Wishing you a beautiful Sunday evening.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #11:
Min inspirationsvæg i mit krearum ¦ My inspiration wall in my studio

365 moodboards i 2014. Moodboard #11: Min inspirationsvæg i mit krearum. Fotograf: Susanne Randers

Jeg vil gerne invitere dig med ind i mit eget moodboard – min kæmpe inspirationsvæg, som hænger på den ene væg i mit krearum.

Inspirationsvæggen er ca. 1×2 meter, og er lavet ved hjælp af neonpink mursnor, der er udspændt imellem nogle små kroge, jeg har skruet ind i væggen.

En moderne opslagstavle uden tegnestifter

På mursnoren hænger der en masse postkort, kunsttryk, grafik, skitser, charms, gaver, blomster, garnstumper, flyers, visitkort, udklip og hvad jeg ellers har lyst til at se på… Alt er hængt op med små klemmer.

Og selvom det måske ser tilfældigt ud, så har jeg en eller anden tendens til altid at organisere ting i farver, så der er små grupperinger rundt omkring, især af farverne pink, grøn, gul, gylden, grå og monokrom…

Inspirationsvæggen er som en moderne opslagstavle IRL (in real life) – der fint supplerer mine virtuelle opslagstavler i Pinterest.

Ét stort sansebombardement

Inspirationsvæggen er ophængt i februar 2013, lige efter jeg havde fået det vildeste sansebombardement på UP messen i Herning (det tidligere Formland).

– Og tilsyneladende har “mine farver” i 2013 har mest været pink, grøn, gul, hvid og sort… Rigtig gerne med et strejf af neon…

Tid til fornyelse af mine foretrukne farver

Men på det seneste har jeg genfundet glæden ved især turkis igen, så jeg skal snart have rodet rundt i moodboardet og klasket nogle nye lækre sager op – og det glæder jeg mig helt vildt til.

Er allerede begyndt at samle til bunke – så når jeg ser noget lækkert eyecandy, så lægger jeg det til side i en fin æske, så jeg inden længe kan lave en ny inspirationsvæg – og nogle nye kreationer inspireret heraf. Mest af alt glæder jeg mig snart til at male igen :)

Hvordan ser DIN opslagstavle ud…? Hvad inspirerer DIG?

Vis mig gerne din opslagstavle! Du kan bl.a. vise den frem via Instagram, Pinterest, blog eller Facebook – og skriv gerne en kommentar her på bloggen om, hvor vi andre kan se den…

Måske jeg eller en læser kan blive inspireret af dig?

Har du ingen opslagstavle, vil jeg absolut anbefale dig, at udpege en lille bid væg, du ofte ser på, og lave dig en… DIY: Brug gerne min ide med kroge, snore og klemmer – eller lav en super hurtig ophængning med lækre inspirerende billeder opsat med maskingtape…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #11: My inspiration wall in my studio. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My inspiration wall in my studio

I would like to invite you into my own mood board – my giant inspiration wall in my studio.

My inspiration wall is approx. 1×2 meters and is made ​​using neon pink string that is stretched between small hooks screwed into the wall.

A modern pin board without pins

On the string hangs a lot of postcards, prints, graphics, sketches, charms, gifts, flowers, yarns, flyers, business cards, cut outs and whatever I like to look at… Everything is hung up with small clamps.

And although it might seems random, I have a tendency to always organize things in color, so there are small groups all around, especially by the colors pink, green, yellow, golden, gray and monochrome…

My inspiration wall is like a modern pin board IRL (in real life) – which complements my virtual pin boards at Pinterest.

Time for renewal of my favorite colors

Apparently “my colors” in 2013 has been mostly pink, green, yellow, white and black … Very often with a touch of neon…

But lately I have rediscovered the joy of especially turquoise again, so I will soon mess around in the mood board and smash up some new goodies – and I’m so much looking forward to it!!!

I have already begun to gather nice stuff – so when I see something delicious eye candy, I put it aside in a beautiful box, so I’m able to make a new inspiration wall – and some new creations. Most of all I look forward to paint again soon :)

How does YOUR pin board look like…? What inspires YOU?

Please show me your pin board! You can show it through Instagram, Pinterest, blog or Facebook – and please write a comment on this blog where we can see it…

Maybe I or some other reader can be inspired by you?

If you do not have a pin board, I will definitely recommend you to make one right away. Find a wall you often look at and start the inspiration journey today… DIY: You are welcome to do like me with strings and hooks – or maybe make a super quick hanging with delicious inspiring pictures put up with masking tape…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10