Tag-arkiv: Kreatræf

MOODBOARD #169:
Stempelamok på Kulturstationen Vanløse¦ Creating new stamps in cosy company

20140622-213333-77613887.jpg

Jeg har nu fri fra job hver onsdag – en dag jeg har dedikeret 100% til MIG og min kreativitet – og kreativt samvær med andre kreative sjæle.

I onsdags havde jeg en kreadate med skønne Signe, alias @nustopperhesten på Kulturstationen Vanløse.

Jeg skar nye stempler af viskelædere, mens hun lavede de smukkeste chimes med genbrugsguld og perler.

Sikken skøn dag!

– Med kreaklub herhjemme om aftenen som prikken over i’et…

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren. Dette moodboard er lagt onsdag 18. juni 2014… Hænger stadig i for at få alle blogindlæggene med moodboards’ne up to date :)

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140622-213334-77614258.jpg

Creating new stamps in cosy company

I now have free from job every Wednesday – a day I have dedicated 100% to ME and my creativity – and creative gatherings with other creative souls.

Last Wednesday I had a creative date with sweet Signe, aka @nustopperhesten on KulturStationen Vanløse in Copenhagen.

I made some new handcarved rubber stamps while Signe made the most beautiful chimes with recycled gold and beads.

What a wonderful day!

– With Creative Gathering at home in the evening on top of it all…

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer. This mood board was made Wednesday, June 18, 2014… Still trying to get all the blog posts up to date :)

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #161:
Kreahygge i naturens tegn¦ Creating together inspired by nature

20140614-135712.jpg

Jeg er her endnu! Og er pt. over en uge bagud med at vise mine moodboards her på bloggen…

Jeg lever i nuet. Lever i solen – glemmer alt om computeren og billedredigering…

Tror jeg må ændre mine blogindlæg over sommeren, og “nøjes” med at vise moodboardet – med billedet fra Instagram – og en overskrift – og så tilføje nogle ord senere, hvis der virkelig er brug for det. Mon du kan leve med det…?

Sommer i Europa

I hvert fald banker sommerferien snart på døren – og det bliver med garanti tre uger helt væk fra compturen og forhåbentligt rundt i Europa i vores lille audibil, som kører 30 km på literen. Så skal vi suse af sted og bare nyde livet… ♥

Kommer dog stadig til at lægge et moodboard om dagen og lægge det op på Instagram, hvis jeg har netforbindelse – men vi får se mht. bloggen… Hmn….

Moodboard: Kreahygge hos Mette Sibhof

Knapt var jeg landet oven på min fantastiske weekend på Læsø, før jeg tirsdag aften i sidste uge drønede til Holbæk for at holde kreativt komsammen hos Mette Sibhof sammen med Gitte Rav&Krat.

20140618-225050.jpg

Jeg er SUPER INSPIRERET af naturen for tiden – og det kan jeg se i alt det kreative, jeg giver mig i kast med… Jeg fik snittet mig dette skønne stempel ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

20140614-135712.jpg

Creating together inspired by nature

I’m still here! And I am at the moment a week behind to show my mood boards here on the blog…

I live in the present. Live in the sun – forget about the computer and image editing…

Guess I have to change the way I’m blogging during this summer time. Guess I will show only the mood board – the image from Instagram – and the headline – and then add a few words later if it is needed. Wondering if you can live with that for a while…?

Summer in Europe

In any case, my summer holiday is very close – and it will be guaranteed three weeks completely away from the comptur and hopefully around in Europe in our little audicar that runs 30 km on one liter of gas. Then we explore the continent at just enjoy life… ♥

I will still make a mood board every day and show it on Instagram if I have internet connection – but don’t know about the blog… Hmmmnnnn…

Mood board: Creating Together at Mette Sibhof

Barely had I landed after my amazing weekend at Læsø before I last Tuesday evening went to Holbæk to have a creative gathering together with Mette Sibhof with Gitte Rav&Krat.

I am SUPER INSPIRED by the nature at the moment – and I can see that in all the creations I make ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #47:
Skønt kreatræf og en ny start med det smukkeste sommerfuglebroderi ¦ Creating together and a new start with a beautiful butterfly embroidery

365 moodboards i 2014. Moodboard #47: Skønt kreatræf og en ny start med det smukkeste sommerfuglebroderi. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har været på eventyr i dag i Haslev – på nye veje – og mødt nye, dejlige, spændende mennesker!

Faldt over en krea-invitation via Instagram sidst på ugen – og måtte straks melde mig til. Haslev er jo lige rundt hjørnet i forhold til Køge – og det er vist ingen hemmelighed, at jeg elsker at være kreativ sammen med andre!

Så mig af sted med et nybagt stenalderbrød, broderisager og ProMarkers under armen – fuld af forventninger, der til fulde blev indfriet i selskab af tre skønne syersker:

♥ Line Houlind, IG: line_houlind
♥ Mette Christensen, IG: migogvigga
♥ Trine Hershøj, IG: trinehershoej

365 moodboards i 2014. Moodboard #47: Skønt IG kreatræf i Haslev med IG'erne: @line_houlind, @migogvigga og @trinehershoej. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

En søndag i kreativ fordybelse

Der blev klippet i stof, syet med overlocker, syet på almindelig symaskine (de damer havde selvfølgelig to maskiner med hver!!) og kreeret de fineste sager til store og små piger og drenge. Og ind i mellem (eller var det hele tiden…?) gik snakken løs, selvom tre af os aldrig havde mødt hinanden før.

Jeg nød synet af de tre arbejdsomme ladies, mens jeg sad tilbagelænet med benene oppe og broderede på den fine sommerfugl fra Mette Finurlige Finesser, som kan købes her i hendes shop, hvis du er blevet lige så forelsket i det fine sommerfugletryk, som jeg er.

Jeg nød at udvælge farver ud fra min nye farveskala her i 2014: Turkis og pink – med et strejf af citrongul.

En ny start – et nyt kreativt fællesskab på tværs af alt ♥

Jeg er overbevist om, at vi er mange kreative sjæle verden over, der rider på den samme bølge. Vi elsker at fordybe os i vores kreativitet, og havde vi mulighed for det, skabte vi smukke ting og sager 24-7.

Siden jeg selv startede min egen kreaklub op hver onsdag aften, er jeg i høj grad blevet tiltrukket af det at mødes og skabe noget med ligesindede. En trend jeg i høj grad tror, er kommet for at blive.

Jeg fornemmer tydeligt noget nyt, en ny start, en ny kreativ bevægelse – og sommerfuglen er for mig det ypperligste symbol på den higen efter kreativitet, jeg fornemmer i luften alle vegne.

Jeg er klar til en ny start. Så klar!!!

Kærlig hilsen Susanne

PS. Sidder du og tænker på, at du også gerne vil være kreativ sammen med andre – så vil jeg anbefale dig at springe ud i det og inviter ud i det blå!

Brug Facebook, Instagram, opslagstavlen i Netto, på biblioteket – eller hvor du færdes. Jeg lover dig: Det er ikke spor farligt. Der er kun søde, dejlige, berigende mennesker i den anden ende…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #47: Creating together and a new start with a beautiful butterfly embroidery. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Creating together and a new start with a beautiful butterfly embroidery

I have been on an adventure today 25 km from my home – in new surroundings – and met new, lovely, interesting people!

Fell over a creative invitation via Instagram at the end of the week – and had to immediately response and ask if I could join. It was just around the corner from where I live in Køge – and it’s no secret that I love being creative with others!

So I packed my bags with freshly baked Paleo bread, embroidery kit and Promarkers – full of expectations, which was fully repaid in the company of three beautiful ladies:

♥ Line Houlind, IG: line_houlind
♥ Mette Christensen, IG: migogvigga
♥ Trine Hershøj, IG: trinehershoej

365 mood boards in 2014. Mood board #47: Creating together on a beautiful Sunday with IG's: IG @line_houlind, @migogvigga og @trinehershoej. Photo collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A Sunday in creative company – and totally bliss

There was a beautiful mess of cutting in fabrics, sewing with overlocker, sewing on sewing machines (the ladies had obviously two machines each!) – and fine creations were made for large and small girls and boys. And in between (or was it all the time…?) there were lots of cozy talking, although three of us had never met before.

I enjoyed the sight of the three hard-working ladies, while I was laid back with my legs up and embroidered on the delicate butterfly from Mette Finurlige Finesser which can be purchased here in her shop if you are as much in love with the butterfly, as I am.

I enjoyed the selection of colors in my new favorite colors here in 2014: Turquoise and pink – with a touch of lemon.

A new start – a new creative community ♥

I am convinced that we are many creative souls all over the world, riding on the same wave. We love to be creative, and if we had the opportunity, we would create beautiful things 24-7.

Since I started my own Creative Gatherings every Wednesday evening, I am very much attracted by meeting and creating with likeminded. A trend I very much believe is here to stay.

I sense clearly something new, a new start, a new creative movement – and the butterfly is for me the finest symbol of the quest for creativity, I feel in the air everywhere.

I’m ready for a new start. So ready!

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Are you thinking that you also want to be creative with others – I recommend you to go for it and invite out in the blue!

Use Facebook, Instagram, notice boards in the local supermarket, at the library – or where you are going. I promise you: It is not at all dangerous. There is only sweet, lovely, enriching people at the other end…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10