Tag-arkiv: Strik

MOODBOARD #156:
Læsø Kalder – igen¦ Læsø is calling – again

20140605-193747.jpg

Sidste sommer boede jeg tre måneder på Læsø – de vildeste tre måneder af mit liv.

Mandag 3. juni for et år og et par dage siden tjekkede jeg ind på Læsø sammen med 40 kvinder, hvor jeg sammen med jægerpigen Louise tilbragte tre smukke uger på Højgården hos pibemager og kunstner Anne Julie som led i tv-programmet “Læsø Kalder”. Sikken sommer!!!

Nu er jeg inviteret til Læsø for pinsen. Tjekker ud i morgen eftermiddag, klar til den vildeste weekend i selskab med de to dejlige damer igen. Åh, det bliver godt!!!!

Kommer nok ikke til at blogge særlig meget før engang i næste uge – har planer om at suge alt til mig og bare være i nuet :)

Vil dog stadig lække et moodboard dagligt og publicere på Instagram.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

Læsø is calling – again

Last summer I lived for three months on a Danish island, Læsø – the wildest three months of my life.

Monday, June 3 a year and a few days ago I checked in on Læsø with 40 women where I, along with the hunter girl, Louise, spent three beautiful weeks on Højgaarden with pipe-maker and artist Anne Julie as part of a television program “Læsø is Calling”. What a summer!

Now I am invited to Læsø for the weekend. Checking out tomorrow afternoon, ready for a wild weekend in the company of the two lovely ladies again. Oh, it will be so good!!

Don’t think I will blog that much until sometime next week – have plans about just living in the moment and explore and enjoy everything that comes to me :)

Will still make a moodboard daily and publish it on Instagram.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #144:
Hvor kreativ er du? ¦ How creative are you?

365 moodboards in 2014. Moodboard #144: Hvor kreativ er du? Smashup: Strik og udklip. Fotograf: Susanne Randers

Og hvor kreativ er jeg…?

Det spørgsmål stiller jeg meget mig selv for tiden, efter at jeg er startet på mit nye job

For det er da helt vildt som alle de kreative energier bliver suget ud af mig. Jeg føler mig total flad hver eneste eftermiddag, jeg kommer hjem, og liver først op igen ved 19-20 tiden om aftenen…

Det er min mission at leve kreativt

Men det kniber lidt for tiden med at være kreativ. Ser jeg tilbage på mine moodboards har jeg strikket, hæklet og skåret stempler de sidste par måneder, og det er ikke noget, der rykker helt vildt i mig i forhold til mine kreative drømme.

Føler, at jeg står ved en krydsvej og skal tage en beslutning. Har stået der flere gange før, men jeg er virkelig i tvivl om, hvilken beslutning, der er den rigtige…

“Hvor kreativ er du?”

Jeg faldt over teksten til dagens moodboard i en stak udklip. Teksten kommer fra et IKEA Family Live magasin, og redaktøren Lotta Brandt fortsætter:

“Mange af os tror, at det med at være kreativ “ikke er noget for mig”. Men kreativitet handler bare om at få ideer. Og om at afprøve dem.

Du kan være kreativ på mange forskellige måder – lave mad, male, indrette dit hjem. Du kan gøre det alene eller sammen med andre – bare du har det sjovt, mens du gør det.

Og du behøver ikke tænke så meget på, om resultatet bliver perfekt. Der er bare endnu en mulighed for at gøre det igen.

Husk, hvad Einstein sagde: “Kreativitet smitter. Gi’ det videre!”

Jeg elsker kreativt flow ♥

Jeg elsker at inspirere mig selv og andre til kreativitet – og jeg elsker at blive opslugt af kreativt flow og mærke alle de fantastiske kreative energier.

Tror jeg bryder om på min hverdag og planlægger dagen anderledes, så jeg igen snart kan gi’ den fuld gas på alle krea-tangenterne.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #144. How creative are you? Smashup: Knitting and paper cut outs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

How creative are you?

And how creative am I…?

I ask myself that question a lot after I started on my new job

‘Cause it’s as all the creative energies are being sucked out of me. My batteries are totally flat every afternoon when I come home from job – and I first live up again at 19-20 o’clock in the evening…

It is my mission to be creative

But lately I have problems finding the time to be creative. If I look back on my mood boards I have knitted, crocheted and hand carved stamps the last few months, and it’s not something that rocks my creative world in relation to my creative dreams.

Feel like I stand at a crossroad and must make a decision. Have been there several times before, but I’m really not sure about what decision is the right one…

“How creative are you?”

I came across the text of today’s mood board in a stack of cut outs. The text comes from an IKEA Family Live magazine, and the editor Lotta Brandt continues:

“Many of us believe that being creative “is not for me”. But creativity is just about getting ideas. And to try them out.

You can be creative in many different ways – cooking, painting, decorating your home. You can do it alone or with others – as long as you have fun doing it.

And you don’t have think so much if the result is perfect. There’s just another chance to do it again.

Remember what Einstein said: “Creativity is contagious. Pass it on!”

I love creative flow ♥

I love to inspire myself and others to be creative – and I love feeling creative flow and all the amazing creative energies.

I guess I may start to plan my day differently, so I’m able to be crazy creative again!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #137:
Drømmer om vilde frihånds hækle projekter ¦ Dreaming of crazy freeform crochet projects

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 137 Drømmer om vilde frihaands hækle projekter

For første gange nogen sinde bugner mit hjem med garn, hæklenåle, strikkepinde og masser af inspirerende hækle- og strikkebøger…

Jeg er blevet vildt glad for at hækle, strikke og hakke, og er begyndt at tænke store tanker om, hvad jeg kan bruge alle de nye teknikker, som jeg tillærer mig for tiden.

Først var det strikkede regnbuer til havens træer, så var det hækling maske for maske, så tunesisk hækling – og nu tænker jeg i vild frihåndshækling og strik i vild limbo…

Inspiration fra gamle bøger

Bøgerne fra dagens moodboard hedder:

  • “Fri hækling” af Lis Paludan
  • “Freeform Strik & Hækling” af Prudence Mapstone

Bøgerne er et overflødighedshorn af inspiration til finurlige teknikker og modeller, og når først jeg efterhånden har lært alle slags hæklegreb, er det vel bare at gi’ det et forsøg?

Måske det “bare” bliver ved tanken, måske det rent faktisk bliver til noget… Vi får se…

I hvert fald bor der en hippie inden i mig, som ville elske et giga sjal i et totalt mix af alle mulige teknikker og farver.

Skørt, ja måske, men jeg er vild med tanken!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 137 Dreaming of crazy freeform crochet projects Instagram filter Valencia

Dreaming of crazy freeform crochet projects

For the first time ever my home is overloaded with yarn, crochet hooks, knitting needles and lots of inspiring crochet and knitting books…

I have become so thrilled about crochet and knitting, and is starting to think big thoughts about what I can use all the new techniques that I am learning at the moment.

First it was knitted rainbows to the trees, then it was crochet stitch by stitch, and lately it is Tunisian crochet – and now I’m thinking of crazy freeform crochet and knitting all mixed up…

Inspiration from old books

The books from today’s mood board are:

  • “Free crochet ” by Lis Paludan
  • “Freeform Serendipitous Design Techniques for Knitting and Crochet ” by Prudence Mapstone

The books are a cornucopia of inspiration for artful techniques and models, and once I eventually learned all sorts of crocheting stitches, why not give it a try…?

Perhaps it will “just” be with the thought, perhaps it actually turns into something… We’ll see…

At least there lives a hippie inside me that would love a huge shawl in a total mix of all sorts of techniques and colors.

Crazy, perhaps, but I love the idea!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10