MOODBOARD #70:
Lader batterierne op med god energi ¦ Charging my batteries with good energy

365 moodboards i 2014. Moodboard #70: Lader batterierne op med god energi. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Mine tanker har kredset om det samme i ugevis. Jeg trænger i den grad til at få ladet mine batterier ordentligt op…!

Jeg har været vildt meget på farten de seneste uger – lavet en masse spændende ting, men på en eller anden vis ikke lyttet nok indad…

En tom kalender, ja tak :)

Jeg har lavet en masse hyggelige ting med en masse skønne mennesker, og har stort set ikke været hjemme.

Men denne uge er kalenderen totalt ryddet for aftaler, på nær kreaklubben i morgen aften, da jeg skal have MIG tid, tid til at finde ind til MIN kerne. Tid til meditation. Tid til fysisk og mental oprydning. Tid til at få mit powerflow på rette kurs igen!

Det sidste års tid har ført mig på min egen kreative rejse med den klare mission, at jeg ønsker at leve kreativt. Jeg har måttet sande, at det liv og den livsstil jeg har haft hidtil, trængte til et grundigt eftersyn – og gennem især en ændret kost, til stenalderkost og ingen sukker, har jeg fået tilført en masse ekstra energi, i forhold til førhen…

Kreativitet lader mig op

For fem år siden spurgte en coach mig, hvad der dengang drænede mig for energi, og hvad der gav mig den fede energi… Det har taget sin tid at efterleve svaret, for en af de helt klare svar er: Kreativt flow giver mig i høj grad den gode energi – men dengang var jeg slet ikke i kontakt med min kreativitet, som jeg er i dag…

Andre aktiviteter, der lader mig op er meditation, gåture, kunstnerstævnemøder, samværet med skønne mennesker, god musik, naturen og min dejlige kæreste. Og solen selvfølgelig – som i den grad har forkælet os med sine varme stråler de sidste mange dage…

Men lige nu har jeg kreativt rod til op over begge ører, som jeg skal have flyttet rundt på, før jeg igen kan lade mig fylde op med den skønne, kreative energi…

Hvad giver dig den fede energi?

Ved du, hvad der dræner dig for energi – og hvad der lader dig op med den gode energi?

Ellers vil jeg anbefale dig denne lille øvelse: Sæt dig med en pen og et stykke papir – tegn et lille batteri på papiret og et stort plus og minus. Mærk efter og skriv ned, hvad der fylder batteriet op (plus) og hvad der dræner dig for energi (minus).

For hver ting, der dræner dig, må du enten acceptere, at sådan er det, eller evt. lave en strategi for, hvordan det kan blive anderledes…

Sørg for, at du laver ting flere gange om dagen, der giver dig den gode energi – vi har alle brug for at få ladet vores batterier op løbende…

alle de gode energier komme til både dig og mig!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #70: Charging my batteries with good energy. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Charging my batteries with good energy

My thoughts have centered on the same for weeks. I need to recharge my batteries properly…!

I’ve been very much on the road the past weeks – made ​​a lot of exciting things, but somehow not listened enough to myself…

An empty calendar, yes please :)

I’ve made a lot of nice things with a lot of wonderful people, and have hardly been home.

But this week, the calendar is completely empty, except for my creative gathering tomorrow night… I need ME time, time to find my way to MY core. Time for meditation. Time for physical and mental cleanup. Time to get my power flow back on track!

The last year has led me on my own creative journey with the clear mission that I want to live creatively. I realized that the life and lifestyle I ‘ve had so far, was in need of a change – and particularly through a change in diet, with Paleo food and no sugar, I’ve been given a lot of extra energy, compared to my life before…

Creativity gives me the good energy

Five years ago, a coach asked me what drained me of energy, and what gave me the good energy… It has taken its time to live the answer… But I know now that the right answer is: Creative flow gives me the good energy – but at that time I was not in touch with my creativity as I am today…

Other activities that let me up are meditation, walking, artist dates, doing great stuff with lovely people, music, the nature and my lovely boyfriend. And the sun of course – which really has spoiled us with its warm rays the last couple of days…

What gives you the good energy?

Do you know what that drain you of energy – and what gives you the good energy?

Otherwise, I recommend you to do this small exercise: Sit down with a pen and a piece of paper – draw a small battery on the paper and a big plus and a minus. Feel, reflect and write down what fills up the battery (plus) and what drains you of energy (minus).

For every thing that drains you, you may either accept that’s how it is, or maybe you wish to create a strategy for how it can be different…

Make sure you’re doing things several times a day, that give fills you with the good energy – we all need to recharge our batteries continuously…

May all the good energies come to you and me!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

2 tanker om "MOODBOARD #70:
Lader batterierne op med god energi ¦ Charging my batteries with good energy
"

 1. PiaDoodleDiem

  Jeg mangler ord lige nu, en lille tåre triller, så dejligt at læse dette indlæg her til morgen. Jeg er SÅ inspireret lige nu. TAK for dig. Rigtig smuk dag til dig.

  Svar
  1. mitkrearum Forfatter

   Og tak for DIG søde Pia
   Om nogen er du med til at fylde på med den gode, kreative energi!!! Glæder mig til at se dig igen ♥
   Kærlig hilsen Susanne

   Svar

Leave a Reply