Tag-arkiv: Patina

MOODBOARD #188:
Fra fransk plakat gadekunst til nye junkjournals¦ From French poster walls to new junk journals

20140707-222504-80704766.jpg

Jeg har altid mit kamera på mig – men nogle gange må jeg have gadekunsten med mig – i stedet for blot at tage et billede af den…

Har førhen rendt rundt i Køge og fjernet gamle plakater fra byrummet – og i går napsede jeg også lidt souvenir fra en plakatvæg i Nantes i Frankrig…

Kan bruge de gamle plakatstumper til at lave junkjournals (kreative dagbøger), hvor jeg giver gamle bøger nyt liv…

Forleden fotograferede jeg også en anden plakatvæg ved en kystby i det vestlige Frankrig (se nedenfor). Er vild med den patina og alle de historier, som sådan en væg kan fortælle :)

Kærlig hilsen Susanne ♥

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140707-222505-80705191.jpg

From French poster walls to new junk journals

I always have my camera on me – but sometimes I must have the street art with me as well – instead of simply just
taking a picture of it…

Has previously been running around in my hometown Køge and removed the old posters from the urban space – and yesterday I also grabbed a little souvenir from a poster wall in Nantes in France…

Will use the old poster scraps to make junk journals (creative diaries) where I transform old books and give them new life…

The other day I photographed another billboard at a coastal city in western France. Love the patina and all the stories that that such a wall can tell :)

Lots of love and happiness, Susanne ♥

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #30:
Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte ¦ Recycled gold that speaks to my creative heart

365 moodboards i 2014. Moodboard #30: Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er VILD med genbrug!

Det har jeg vist aldrig lagt skjul på. Skal nogen overraske mig med en udflugt på den fede måde, skal de tage mig med i en genbrugsbutik eller på et kræmmer- eller loppemarked, og så skal jeg bare have lov til at tulre rundt og gramse på det hele…

Der er tre ting jeg med sikkerhed altid leder efter: Bøger med smukke illustrationer, retrostoffer og fine nørklerier samt etnisk håndlavede unikating med et præg af en anden verden eller tidsalder.

Jeg er vild med patina – og jeg elsker, når jeg kan se, at ting har haft en historie.

Dagens moodboard er skønne fund i Kirkens Korshær i dag – snold for under 100 kr – og materialer og inspiration til alverdens kreative kreationer :)

365 moodboards i 2014. Moodboard #30: Genbrugsguld, bøger: Inka kakaduer studerer indianer klædedragter. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

[To fine gamle bøger fundet i en genbrugsbutik i Svendborg til tirsdagens blogtræf hos Majbrit “Inka kakaduer studerer indianer klædedragter”]

Citat Majbrit fra i tirsdags:

“Før jeg mødte dig og din blog, vidste jeg ikke, at nogen kunne gå så meget op i papir – og lissom have papir som sin passion, lidenskab og store interesse.” [Jow jow, den er god nok!]

Genbrugs kreaværksted i Kirkens Korshær Køge

I dag var en ganske særlig dag for mig! I december måned indledte jeg et frivilligt samarbejde med den lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik, og afholdt tre fine genbrugsjulestuer i genbrugsbutikken, i Køges lokale miljøhus og på Køge Bibliotek.

I dag skulle vi så til det første kreative idéudviklingsmøde i genbrugsbutikken, hvor alle kreative kræfter var indkaldt for at brainstorme på årets kreative aktiviteter i butikken. Kreative sjæle med hver deres kærlighed for eksempelvis brugskunst, tøj, smykkefremstilling, møbelredesign samt papir og bøger (jeg var – surprise – i den sidste kategori).

Og vi kunne hurtigt blive enige om, at jo mere der kan genbruges – og des mere man kan transformere ting og give dem nyt liv, jo mere gavner det miljøet og vores pengepung.

Og så har vi simpelthen fået lov til at indrette et genbrugs kreaværksted midt i butikken!!! Det bliver SÅ FEDT!!!

Og så skal der ellers være kreative workshops løbende i butikken, så Køgenserne kan få idéer til, hvordan de kan genbruge alskens ting fra gemmerne derhjemme.

Uh, hvor jeg glæder mig!! Det kribler i mine fingre for at komme i gang!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #30: Recycled gold that speaks to my creative heart. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Recycled gold that speaks to my creative heart

I love recycling!

And that’s no secret. Should any surprise me with a trip in a cool way, they should bring me to a thrift store or at a flea market, and then allow me to just wander around and grab at everything…

There are three things I’m always looking for: books with beautiful illustrations, retro fabrics and fine handicrafts and ethnic handmade unique things with a touch of another world or time.

I really love patina – and I love when I can see that things have had a history.

Today’s moodboard is my wonderful discoveries in Dan Church Social’s local charity shop today – goodies for under 100 dkr – and materials and inspiration for all sorts of creative creations :)

365 mood boards in 2014. Mood board #30: Recycled gold: Old books: Inca Cockatoo studying Indian clothing. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Two beautiful old books found at a charity shop in Svendborg to this Tuesday’s blog meeting with Majbrit: “Inca cockatoos studying Indian costumes”]

Recycling creative studio in Dan Church Social’s charity shop in Køge

Today was a very special day for me! In December I initiated a voluntary partnership with the local Dan Church Social thrift store and arranged three fine Christmas recycling workshops in the shop, in the local environmental house and at the local library.

Today we had our first creative idea development meeting in the charity shop where all the creative volunteers was gathered to made a brainstorm on this year’s creative activities in the store. Creative souls, each with their preferences, for example: handicrafts, decorating, clothes, jewelery making, sewing, furniture redesign and paper and books (I was – surprise – in the last category).

And we all agreed in, that the more you can recycle – and the more you can transform things and give them new life, the more beneficial it will be to the environment and our wallets.

And then we decided to establish a recycling creative studio in the middle of the store! It’s going to be SO AWESOME!

And during the year we will arrange creative workshops regularly in the store so the local inhabitants can get ideas on how to recycle all sorts of things from the attic at home.

Oh, I look so much forward to this magnificent arrangement!! I almost can’t wait to get started…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Hemmelige baggårde og gårdhaver

Gårdhave ved Christianshavn bag Bådsmandsstræde 6 og Overgaden Neden Vandet. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er født nysgerrig. Evig nysgerrig efter, hvad der gemmer sig rundt om næste hjørne. Så når jeg får mulighed for at gå på opdagelse og se noget nyt, så suger jeg det til mig.

Nogle gange kan jeg virkelig blive slået helt omkuld. Af dyb taknemmelighed over, at jeg fik lov til at opleve noget smukt, som er skabt til de mennesker, som bor eller arbejder der til dagligt – og som måske oven i købet ”bare” tager det for givet…

Der ligger det lækreste fælleshus med grønt tag i gårdhaven. Fotograf: Susanne Randers

[Der ligger det lækreste nybyggede fælleshus med grønt tag i gårdhaven midt på Christianshavn]

Den smukkeste oase midt på Christianshavn

I går dag jeg var på Prezi-kursus i København, havde jeg fornøjelsen af at se den smukkeste gårdhave midt på Christianshavn.

Midt i et gammelt kaserneområde mellem gaderne Bådsmandsstræde, Wildersgade, Overgaden Neden Vandet og Sankt Annæ Gade ligger den skønneste grønne diamant. En oase jeg kunne slå mig ned i i dagevis og bare suge til mig af skønheden.

Og oven i købet er der en keramiker, som er så heldig at have sit værksted midt i den smukke gård.

Læs resten