Tag-arkiv: Kreative bøger

MOODBOARD #330: Fejrer kreaklubbens 1-års fødselsdag i mit nye krearum
¦ Celebrating my Creative Gathering’s 1 year birthday in my new creative space

IMG_6580.JPG

Mit liv er mere billeder end ord, for tiden… Og i de sidste par uger har mit liv også været pakket ned i flyttekasser.

Jeg har fået nyt krearum!!!

Har simpelthen fået den største gave af min kæreste: Vores stue som krearum.

Han er flyttet ud af stuen, hvor han hidtil har haft fotostudio og kontor, og jeg er flyttet ind. Sikken kærlighedserklæring ♥

Så nu kan jeg få plads til alt mit grej i et rum – og endnu bedre: Plads til at male igen!

Er ør af lykke – og glæder mig til at få alt på plads!

Housewarming og fødselsdagsfest

I onsdags var vi 11 kvinder til at indvie det nye krearum og samtidig fejre kreaklubbens 1-års fødselsdag. Det var stort! Jeg er så glad og taknemmelig – og glæder mig samtidig til at tage hul på et helt nyt kreativt liv i mine nye omgivelser.

Kreaklubben fortsætter endnu – hver onsdag fra 18:30-21:30 – og jeg har nu plads til 8 kreative kvinder rundt om bordet – mindst…

Billedserie af nye krearum

IMG_6195.JPG

[Et gammelt billede af vores stue, som hidtil har fungeret som min kærestes fotostudie og kontor. Hylderne er allerede nu propfyldte, efter at jeg er flyttet ind med alt mit kreagrej…]

IMG_6352.JPG

[Et nyt krearum bliver til. Ryddet for alt på nær reol og høvlbænk. Klar til at få malet vægge og lofter]

IMG_6531.JPG

[Mit nye krearum med alt mit skønne kreative rod. Billedet er taget onsdag eftermiddag et par timer før kreaklub, fødselsdagsfejring og housewarming]

IMG_6534.JPG

[Mit nye krearum, en halv time før fest. Er så glad for at have alle mine kreative bøger stående fremme – og jeg glæder mig vildt til at sætte dem i farveorden]

IMG_6592.JPG

[Kreaklub, fødselsdagsfest og housewarming i fuld gang. 11 kreative kvinder samlet rundt om ét stort fælles kreabord. Oh what at night]

Har stadig ikke fundet en form på de her blogindlæg, men måtte bare vise mit nye, lækre, dejlige krearum frem på bloggen. Jeg er stadigvæk lige her (men mest på Instagram…)

Du kan i øvrigt se alle mine moodboards her på #365moodboards.

Kærlig hilsen Susanne ♥

Dette moodboard er fra onsdag 26. november 2014.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

IMG_6580.JPG

Celebrating my Creative Gathering’s 1 year birthday in my new creative space

My life is more pictures than words, for the time being… And in the last few weeks my life has also been packed in boxes.

I have got at new creative space!!!

I am just the luckiest girl! My boyfriend has given me the greatest gift: Our living room as my new creative space, my new studio, my new craft room.

He has moved out of the room, where he previously had his photo studio and office, and I have moved in. What a declaration of love ♥

So now I can have all my creative stuff in one room – and even better: Space to paint again!

I am overwhelmed by happiness!

IMG_6592.JPG

Housewarming and birthday celebration

This Wednesday 11 women came in to my new room for celebrating the new room and my Creative Gathering’s 1-year old birthday.

It was a great evening! I am so happy and grateful – and delighted at the same time to embrace a new creative life in my new surroundings. Ready to go on a new creative path.

You can see a photo series of the new creative space above in the Danish section.

I still have not found a form of my blog posts, but I had to share my new, delicious, delightful creative space with you here on the blog. I’m still right here…

You can see all of my mood boards here at #365moodboards.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

This mood board was made Wednesday 26 November 2014.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #137:
Drømmer om vilde frihånds hækle projekter ¦ Dreaming of crazy freeform crochet projects

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 137 Drømmer om vilde frihaands hækle projekter

For første gange nogen sinde bugner mit hjem med garn, hæklenåle, strikkepinde og masser af inspirerende hækle- og strikkebøger…

Jeg er blevet vildt glad for at hækle, strikke og hakke, og er begyndt at tænke store tanker om, hvad jeg kan bruge alle de nye teknikker, som jeg tillærer mig for tiden.

Først var det strikkede regnbuer til havens træer, så var det hækling maske for maske, så tunesisk hækling – og nu tænker jeg i vild frihåndshækling og strik i vild limbo…

Inspiration fra gamle bøger

Bøgerne fra dagens moodboard hedder:

  • “Fri hækling” af Lis Paludan
  • “Freeform Strik & Hækling” af Prudence Mapstone

Bøgerne er et overflødighedshorn af inspiration til finurlige teknikker og modeller, og når først jeg efterhånden har lært alle slags hæklegreb, er det vel bare at gi’ det et forsøg?

Måske det “bare” bliver ved tanken, måske det rent faktisk bliver til noget… Vi får se…

I hvert fald bor der en hippie inden i mig, som ville elske et giga sjal i et totalt mix af alle mulige teknikker og farver.

Skørt, ja måske, men jeg er vild med tanken!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 137 Dreaming of crazy freeform crochet projects Instagram filter Valencia

Dreaming of crazy freeform crochet projects

For the first time ever my home is overloaded with yarn, crochet hooks, knitting needles and lots of inspiring crochet and knitting books…

I have become so thrilled about crochet and knitting, and is starting to think big thoughts about what I can use all the new techniques that I am learning at the moment.

First it was knitted rainbows to the trees, then it was crochet stitch by stitch, and lately it is Tunisian crochet – and now I’m thinking of crazy freeform crochet and knitting all mixed up…

Inspiration from old books

The books from today’s mood board are:

  • “Free crochet ” by Lis Paludan
  • “Freeform Serendipitous Design Techniques for Knitting and Crochet ” by Prudence Mapstone

The books are a cornucopia of inspiration for artful techniques and models, and once I eventually learned all sorts of crocheting stitches, why not give it a try…?

Perhaps it will “just” be with the thought, perhaps it actually turns into something… We’ll see…

At least there lives a hippie inside me that would love a huge shawl in a total mix of all sorts of techniques and colors.

Crazy, perhaps, but I love the idea!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #129:
Mission lær at hækle alle masker ¦ Mission learning to crochet all stitches

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har længe gerne villet lære at hækle efter en opskrift. Lære at kunne hækle, så jeg ved hvad luftmasker, fastmasker, stangmasker, dobbelte stangmasker og hvad det ellers hedder er for en størrelse – og lære at sætte det hele sammen ud fra en opskrift…

For hidtil har jeg frihåndshæklet – mest mellemlægsservietter – men nu er det nu, at det er nu…

Hækling – til brug for mig selv – og for at kunne hjælpe andre

På mit nye arbejde som aktivitetsmedarbejder på et plejehjem, har jeg også brug for at kunne støtte beboerne i deres hækleprojekter og hjælpe til, hvis behov – så der er mange gode grunde til, at jeg skal lære alle de hyggelige hæklegreb nu…

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Hækl tillæg til Hendes Verden og stangmasker. Fotograf: Susanne Randers

[Blev super inspireret til at hækle, da jeg fik Hendes Verdens “Hækl” tillæg denne uge med portrætter af fem seje, hæklende bloggere og instagrammere]

I efteråret hæklede jeg den endnu ikke færdiggjorte savlesmæk med stangmasker – forleden genoptog jeg stangmaskerne, og i dag gik jeg i gang med fastmaskerne…

Jow jow, jeg skal nok få det lært…

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Kreative hæklebøger lånt på Ølby Bibliotek fra den skønne havestue. Fotograf: Susanne Randers

[Super skønne rammer på det lokale Ølby Bibliotek i rummet hvor alle de kreative bøger står]

Smuk kreativ havestue på Ølby Bibliotek

Har været på Ølby Bibliotek og låne fire super skønne hæklebøger – med masser af pædagogiske billeder og super meget inspiration til hækleprojekter. Jeg starter med hæklevejledningerne, og så ser jeg, hvor langt jeg når…

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Fastmasker, første forsøg. Fotograf: Susanne Randers

[Mit første forsøg i dag med fastmasker]

Har i dag hæklet fastmasker med tykt lyseblåt bomuldsgarn på min eneste ergonomiske hæklenål i str. 2,5 – jeg kan vist med fordel gå ud og købe en str. 3,5 så det bliver noget løsere…

Jeg bladrer løs i alle de hjemlånte hæklebøger. Min favoritbog er “Politikens Hæklebog” skrevet af Lis Paludan, da billedvejledningerne er super pædagogiske. Jeg har selv Lis Paludans bog “Fri hækling” med de skønneste opskrifter fra 60’erne og 70’erne i min bogreol…

Hvilken er din yndlings hæklebog?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Mission learning to crochet all stitches

For a while I have wanted to learn to understand a crochet recipe.

So far I have been freehand crocheting – most doilies – but now it is time for the next step!

Crochet – for myself – and to help others

In my new job as an activity assistant in a elderly home, I also needed to support the residents in their crochet projects and help them if needed – so there are many good reasons why I need to learn all the cozy crochet tricks now…

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Double chrochet. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Blev super inspireret til at hækle, da jeg fik Hendes Verdens “Hækl” tillæg denne uge med portrætter af fem seje, hæklende bloggere og instagrammere]

In the fall I crocheted the unfinished purple and green bib with double crochets – the other day I resumed the double crochets, and today I started with a single crochet…

Well, I am going to learn it step by step…

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Creative books in the livingroom at the local library. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[A cosy and relaxing livning room at the local library where all the creative books are stored]

Beautiful creative surroundings at the local library

Have been at the local library to borrow four beautiful crochet books – with lots of educational pictures and inspiration for crochet projects. I’ll start with the tutorials, and I see how far I get…

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Single crochet. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My first attemt yesterday today with single crochet]

Today I have made single crochet with thick blue cotton yarn on my only ergonomic crochet hook in size 2.5 – I guess I need to buy a size 3.5 so it will be a little looser…

I really appreciate all the borrowed crochet books. My favorite book is “Politikens Hæklebog” written by Lis Paludan as the image tutorials are super educational. I also have Lis Paludan’s book “Free crochet” with the finest retro recipes from the 60s and 70s in my bookshelf…

What is your favorite crochet book?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10