Tag-arkiv: Uglecollage

MOODBOARD #63:
Ta-dah: Flyvefærdige uglecollager ¦ Ready made owl collages

365 moodboards i 2014. Moodboard #63: Ta-dah: Flyvefærdige uglecollager. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Velkommen til verden

Hils på Johanne og Svend, to skønne tvillinger, som kom til den virkelige verden 21. februar 2014.

Uglecollagerne er en gave til tvillingernes mor fra min barndomsveninde Susanne.

Og det er ikke en hvilken som helst Susanne, for det er hende, som er “mor” til de to første ugler, jeg skabte, til hendes børn Rose og Lucca tilbage i 2011.

Siden da, er det blevet til mange flere uglecollager – nogle med og nogle uden navn.

Det er ren meditation for mig at lave uglecollagerne

Jeg hygger mig virkelig med at lave collagerne. Ren meditation at sidde og udvælge det rette papir og klistre små papirtunger på et stort A3 ark – og snakke med dem, når de skal have øjne, ører, næb og vinger, for at finde ud af, hvilken personlighed de skal have…

Disse to uglecollager er forholdsvis ens, da det jo er tvillinger – og jeg fandt det lækreste gamle håndmalede retrotapet i turkis og lilla, som binder uglerne sammen – det er også det tapet, som jeg har valgt til uglernes ører. Klippet som blomster til pigen og som stjerner til drengen.

Egentlig har en ugle ikke synlige ører, men hornuglen har horn, og det er dem, som man oftest afbilleder, når man skal lave en ugle…

Bare et lille stemningsbillede, for at afrunde ugleproduktionen, som jeg startede på for et par uger siden. I dag er uglecollagerne forenet med deres nye mor.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #63: Ta-dah: Ready made owl collages. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Ready made owl collages

Welcome to the world

Meet Johanne and Svend, two sweet twins who came into the real world 21 February 2014.

The owl collages are a gift to the twins’ mother from my childhood friend Susanne.

And it’s not any Susanne, ’cause she is the “mother” of the first two owls I created for her children Rose and Lucca back in 2011.

Since then, I have made many more owl collages – some with and some without a name.

It is pure meditation for me to make the owl collages

I’m having a great time making the collages. It is pure meditation to select the right paper and glue small paper tongues on a large A3 sheet – and talk to the owls when they need to have eyes, ears, beak and wings, to find out which personality they will have…

These two owl collages are relatively similar, as they are ment to be twins – and I found this delicious old hand-painted retro wallpaper in turquoise and purple, which ties the owls together – it’s also the wallpaper, which I have chosen for the owls ears. Cut as flowers for the girl and stars for the boy.

Actually, an owl has not visible ears, but a horn owl has horns, and they are the ones that you most often depicts, when making an owl…

Just a little mood board picture to finalize the owl production, which I started a few weeks ago. Today the owl collages was united with their new mother.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #49:
En ugle bliver født ¦ An owl is born

365 moodboards i 2014. Moodboard #49: En ugle bliver født. Uglecollage. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har noget med ugler – og det har jeg haft længe.

Uglen er for mig symbolet på mit indre kreative legebarn, jeg i alt for mange år har glemt at give opmærksomhed. Men så pludselig af sig selv, begyndte mine hænder en dag at forme en ugle til et barnedåbskort – og siden hen er der kommet rigtigt mange uglecollager til verden fra min hånd.

Jeg nyder at sidde og klippeklistre – at arbejde med papir og farvesammensætninger er ren meditation for mig.

365 moodboards i 2014. Moodboard #49: To ugler bliver født. Uglecollager. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

[Uglecollager in progress – nu mangler de bare øjne, ører og vinger…]

I dag har jeg haft gang i to ugler; en turkis og en lilla. Synes selv, at de er blevet ret skønne ;)

Nu mangler de bare personlighed i form af øjne, ører og vinger, det er altid en hyggelig og spændende proces at vælge til og fra…

Kig her for at se et udpluk af alle de andre uglecollager, jeg har bragt til verden…

Kom til ugleworkshop på Herfølge Bibliotek torsdag 20/2 kl. 15-18

Er du også VILD med ugler, og bor i nærheden af Herfølge, så kig forbi Herfølge Bibliotek på torsdag 20. februar, hvor jeg viser, hvordan du kan lave små, søde ugleophæng af genbrugspapir kl. 15-18.

Det er ganske gratis – og du får med garanti en hyggelig eftermiddag!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

mitkrearum.dk collageugler på række 576 x 50

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #49: An owl is born. Owl collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

An owl is born

I have a crush in owls – and that I have had for a long time…

The owl is for me a symbol of my inner creative child, which I have forgotten to pay attention in way too many years. But suddenly one day my hands began to sculpt an owl for a christening card – and ever since quite a few owl collages have come to the world from my hand.

I enjoy sitting with paper and a scissor. Working with paper and color combinations are pure meditation for me.

365 mood boards in 2014. Mood board #49: Two owls are born. Owl collages. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Two owl collages in progress… Look at the beautiful cutoff, I really love the color combination!]

Today I played with two owls, a turquoise and a purple. And I really love them!!

Now I just have to personalize them with eyes, ears and wings. It’s always a pleasant and exciting process to give them the final touch and see how they turn out…

Look here to see a selection of other owl collages, I have brought to the world…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10