Tag-arkiv: Ugler

MOODBOARD #208: Uglen er en del af mig
¦ The owl is a part of me

20140823-155026-57026235.jpg

Jeg er vild med ugler!

Jeg har længe haft noget med ugler – og en dag gik det pludselig op for mig, at uglen for mig symboliserer mit indre kreative legebarn.

Et indre legebarn, som jeg alt for længe har haft svigtet. Et legebarn, som jeg umiddelbart har ignoreret fra de tidlige teenageår og indtil sidste år i marts.

Det er kun halvandet år siden, jeg påbegyndte min kreative rejse – en rejse jeg ikke har nogen idé om, hvor ender, men jeg skal love dig for, at jeg nyder hver en dag på min nye rejse.

Og hver eneste gang en sød ugle smiler til mig, minder den mig om alle de gode, skønne kreative energier, jeg elsker at omgive mig med.

Ugler får mig til at stoppe op, smile og trække vejret dybt ned i maven… Uglen minder mig om at nyde livet lige nu og her.

Har du også en ting eller et dyr, som symboliserer noget helt særligt for dig…?

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg lægger et moodboard hver dag og viser det på Instagram, men lige nu er jeg bagud med at lægge det på bloggen. Arbejder på at få bloggen opdateret.

Dette moodboard er fra søndag 27. juli 2014.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140823-155026-57026235.jpg

The owl is a part of me

For quite a while I have had a crush on owls – and one day it suddenly hit me that the owl for me symbolizes my inner creative child.

A little child that I have forgotten for way too long. A child that I had ignored from my early teens until last year in March.

It is only one and a half year ago, I began my creative journey – a journey I have no idea where will end, but I can guarantee you that I enjoy every day on my new journey.

And every time a cute owl smiles at me it reminds me of all the lovely, amazing creative energies, I love to surround myself with.

Owls make me stop, smile and breathe deeply into my stomach… The owl reminds me of living in the now.

Do you have a thing or an animal that symbolizes something special for you…?

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make a mood board every day and post it on Instagram but I am a bit behind in posting it on the blog… I’m working on getting the blog updated.

This mood board was made Sunday 27 July 2014.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #200:
Et ydmygt TAK ¦ A humble THANKS

IMG_0179 3

I går lagde jeg moodboard nr. 200 her i 2014. – VILDT!

Og forleden dag rundede jeg 2000 følgere på Instagram. Endnu mere vildt!

Og sørme om jeg ikke har fået min første “donation” – fra en sød Instagrammer @trinehoest, som havde nogle Stabilo tuscher til overs efter en oprydning, som hun tænkte jeg kunne bruge til at doodle med…

TAK siger jeg ydmygt. Til det hele… ♥  

Jeg kunne sætte mange flere ord på, men nogle gange må ordet TAK kunne stå alene – sammen med en lille sød uglemagnet og de lækreste ærteblomster fra min have

Owl always love you

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren…

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

IMG_0158 3

A humble THANKS

Yesterday I made mood board # 200 here in 2014. CRAZY!

And the other day I rounded 2000 followers on Instagram. Even more awesome!

And on top I have got my first “donation” – from a sweet Instagrammer @trinehoest which had some Stabilo pens left over after a cleanup – that she thought I could use for doodling.

THANK YOU, I say humbly. To everyting… ♥ ♥ ♥

I could put many more words in this blog post, but sometimes the word THANK YOU may stand alone – with a little cute owl magnet and the most delicious sweet peas from my garden

Owl always love you

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer…

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #146:
På jagt efter mit indre kreative legebarn ¦ Searching for my inner creative child

365 moodboards in 2014. Moodboard #146: På jagt efter mit indre kreative legebarn. Fotograf: Susanne Randers

Tiden forsvinder ud mellem mine hænder… Solen og haven trækker mig væk fra mit krearum… Jeg glædes ved at se de små ting gro lige uden for døren – og alligevel savner jeg at være kreativ.

Føler mig splittet mellem et liv, hvor jeg bare “er” – og et liv hvor jeg har lyst til at producere en masse kreativt.

Har på finurlig vis stillet mig selv i et underligt limbo dilemma – for det er vel dybest set bare, at tage kreativiteten med uden for i solen, siger en stemme i baghovedet…? Eller…?

Hvorom alting er, er uglen et symbol på mit indre kreative legebarn. Ser jeg en ugle tænker jeg på det lille tidligere forsømte kreative legebarn inde i mig, som slet ikke fik plads i verden. Heldigvis har jeg skabt plads til min kreativitet det seneste år.

Men lige nu er energien ikke til at være særlig meget kreativ. Energien er mere til bare at “være”.

Mon jeg er den eneste, der føler det sådan her i den helt vidunderlige sommervarme, selvom vi kun er i slutningen af maj?

Kærlig hilsen Susanne

PS. Bakken på moodboardet er en gave fra søde @ibensfarverige og Kreadamen er fra skønne @turkisshop…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #146: Searching for my inner creative child. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Searching for my inner creative child

The time slips out of my hands… The sun and the garden are pulling me away from my studio… I love seeing the little things grow right outside the door – and yet I miss being creative.

Feel torn between a life where I just “am” – and a life where I want to produce a lot of creative stuff.

Have on a whimsical way put myself in a strange limbo dilemma – for basically it is just to take the creativity with me outside in the sun, says a voice in the back of my head…? Or…?

Whatever the case, the owl is a symbol of my inner creative child. If I see an owl I think of the little earlier neglected creative child inside of me, that did not have a place in this world. Luckily that has changed during the past year.

But right now, the energy is not going to be very creative. The energy is more to just “be”.

I wonder if I’m the only one who feels like this in the quite wonderful summer heat, even though we are only at the end of May?

Lots of love and happiness, Susanne

PS. The tray at the mood board is a gift from sweet @ibensfarverige and The creative lady at the collage is from lovely @turkisshop…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10