Tag-arkiv: Paperlove

MOODBOARD #188:
Fra fransk plakat gadekunst til nye junkjournals¦ From French poster walls to new junk journals

20140707-222504-80704766.jpg

Jeg har altid mit kamera på mig – men nogle gange må jeg have gadekunsten med mig – i stedet for blot at tage et billede af den…

Har førhen rendt rundt i Køge og fjernet gamle plakater fra byrummet – og i går napsede jeg også lidt souvenir fra en plakatvæg i Nantes i Frankrig…

Kan bruge de gamle plakatstumper til at lave junkjournals (kreative dagbøger), hvor jeg giver gamle bøger nyt liv…

Forleden fotograferede jeg også en anden plakatvæg ved en kystby i det vestlige Frankrig (se nedenfor). Er vild med den patina og alle de historier, som sådan en væg kan fortælle :)

Kærlig hilsen Susanne ♥

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140707-222505-80705191.jpg

From French poster walls to new junk journals

I always have my camera on me – but sometimes I must have the street art with me as well – instead of simply just
taking a picture of it…

Has previously been running around in my hometown Køge and removed the old posters from the urban space – and yesterday I also grabbed a little souvenir from a poster wall in Nantes in France…

Will use the old poster scraps to make junk journals (creative diaries) where I transform old books and give them new life…

The other day I photographed another billboard at a coastal city in western France. Love the patina and all the stories that that such a wall can tell :)

Lots of love and happiness, Susanne ♥

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #153:
Produktudvikling: “Doodle and dream notebook”¦ Product development: “Doodle and dream notebook”

365 moodboards in 2014. Moodboard #153: Produktudvikling: "Doodle and dream notebook". Fotograf: Susanne Randers

TA-DAH !

Ny magi opstår, når man giver sig tid til at trække sig ind i sig selv. Og lytter indad… Det er jeg overbevist om.

Man kan søge nok så meget inspiration i omverdenen, men det er bare SÅ vigtigt at kunne lytte til sig selv også…

A doodle a day keeps the doctor away

I sidste uge besluttede jeg mig for at genetablere kontakten med min kreative doodlerier – jeg har doodlet tidligere, men i tirsdags besluttede jeg mig for igen at lave “a doodle a day” – hvilket jeg foreløbigt har gjort en uge. – Ren meditation for mig!

Jeg doodler om morgenen i stedet for at skrive morgensider. Syntes mine morgensider kørte i ring, og havde brug for at bryde et mønster. Havde brug for nye vaner…

Og sådan gik det til, at jeg på en uge pludselig har doodlet hver morgen, og her de seneste 48 timer har videreudviklet mine håndsyede notesbøger, så de pludselig har fået en titel:

“Doodle and dream notebook”

SEJT, synes jeg selv – skønt endeligt at få sat navn på den notesbog, jeg efterhånden har syet den første af for et halvt år siden…

– Også selvom både doodleriet og videreudviklingen af min notesbog er sket på bekostning af manglende blogindlæg, billedredigeringer og facebook-opdateringer – nogle gange er det vigtigt at trække stikket.

Så måske det er noget, jeg også vil praktisere fremadrettet…? Trække stikket noget mere.

Uanset hvad, lægger jeg i år et moodboard om dagen og viser det på Instagram og blog – men om der kommer super mange ord sammen med, vil tiden vise.

I øjeblikket er jeg åbenbart mere visuel, end ordrig…

Nye vaner giver ny indsigt og ny forståelse…

Pludselig giver Julia Camerons læseforbud helt vildt meget mening – et læseforbud jeg var stillet over for sidste forår, men ikke nåede at praktisere, idet jeg gav mig i kast med et buddhistisk grundkursus…

Kærlig hilsen Susanne

PS. Vil du se mine doodles, så kig med på Instagram…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #153: Product development: "Doodle and dream notebook". Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Product development: “Doodle and dream notebook”

TA-DAH !

New magic arises when you take the time to withdraw into yourself. And listen inwardly… I’m convinced.

You can apply just as much inspiration from the outside world, but it’s so important to be able to listen to yourself too…

A doodle a day keeps the doctor away

Last week I decided to reconnect with my creative doodles – I have been doodling earlier, but last Tuesday I decided to make “a doodle a day” again – which I provisionally have made ​​one week. – Pure meditation for me.

I’m doodling in the morning instead of writing morning pages. Seemed my morning pages was running in circles, and I needed to break a pattern. Needed new habits… A new path.

And suddenly I have been doodling every morning for a week – and the past 48 hours I have furthermore developed my home-sewn notebooks and suddenly they got a title:

“Doodle and dream notebook”

AWESOME, I think – so cool to finally put a name on the notebook, I have gradually made ​​the first of half a year ago…

– Even if both the doodling and the further development of my notebook have led to lack of blog posts, photo editing and Facebook updates – sometimes it’s important to pull the plug.

So maybe it’s something I also will practice in the future… ? Unplugging some more.

No matter what, I put up a moodboard every day this year and displays it on Instagram and blog – but if I post a lot of words as well, time will tell.

At the moment, I am obviously more visual than wordy…

New habits provides new insight and new understanding …

Suddenly, Julia Cameron’s reading ban makes sense – a reading ban, I was faced with last spring, but did not get to practice, because I started up with a Buddhist introduction course…

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Wanna see my doodles, please visit my Instagram

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #152:
Inspirationsbord til kreativ pakkepost¦ Inspiration for creative letters

20140601-221140.jpg

I dag kom jeg endelig i gang med for alvor at lave mit bidrag til “Kreativ pakkepost”… Trak mig ind fra solen og gik amok på køkkenbordet med papir og symaskine og hemmeligheder…

Har levet en weekend i nuet… Blandt mennesker og blomster – og væk fra computeren…

Så du må lige nu nøjes med dette billede af dagens moodboard fra Instagram, indtil jeg sidder ved computeren i længere tid igen…

Håber også, at du har haft en skøn – og måske forlænget weekend?

Kærlig hilsen Susanne

Today I have started up making secret presents for some lovely ladies – will tell you more in a few days… Have lived a weekend in the now – away from the computer…

Lots of love and happiness, Susanne