Tag-arkiv: Morgensider

MOODBOARD #117:
Hvor enkelt kan livet leves? ¦ How simple can life be lived?

365 moodboards in 2014. Moodboard #117: Hvor enkelt kan livet leves? Tegning af en tipi. Fotograf: Susanne Randers

Ja… Hvor enkelt kan livet egentligt leves? Og hvorfor gør vi det ofte så kompliceret for os selv?

Haveliv er for mig lig med tid til at reflektere over livets store og små spørgsmål. Der sker noget i mig, når jeg flytter på jord, fejer, luger ukrudt eller ligger på sengen i vores drivhus og bare er…

Og her er nogle af de spørgsmål, som har cirklet rundt i mit hoved i dagens løb:

 • Hvad er det for noget, det der med at passe en have?
 • Hvorfor kan naturen ikke bare opføre sig som den vil?
 • Er mælkebøtter uvelkomment ukrudt eller glade, smilende sommerblomster?
 • Fjerner jeg ukrudt for mig selv – eller for at glæde naboen?
 • Hvorfor eje så mange ting, når naturen har alt det, der skal til for at fylde mig op med glad energi?
 • Er det okay bare at ligge og reflektere en hel dag på sengen i drivhuset og bare “lade stå til” og glemme alt om andre forpligtelser eller forventninger?
 • Hvor enkelt kan livet egentlig leves…?
 • Hvis jeg skulle redde noget materielt i mit liv, hvad ville jeg så redde?
 • Hvad er vigtigst her i livet?
 • Hvad betyder mest?

Jeg har ingen direkte svar på alle mine spørgsmål, men jeg ved, at de vil fylde mine morgensider og tanker den kommende tid…

365 moodboards in 2014. Moodboard #117: Hvor enkelt kan livet leves? Morgenstund og gode tanker i drivhuset. Fotograf: Susanne Randers

[Morgensider, morgenkaffe, stilletid og tanker om livet i drivhuset – i morges…]

Drømmer om et tipi telt og en totempæl

I morges drak jeg morgenkaffe og skrev morgensider i drivhuset – og i eftermiddags lavede jeg endnu en timeout – og tegnede en tipi, mens jeg drømte om, hvordan det mon måtte være at bo i sådan en… Det må jeg prøve en dag!

En totempæl har stået på ønskelisten i vores have i flere år. Først talte vi om en flagstang, men vi er begge mere hooked på ideen om en totempæl.

Er jeg underlig, eller tænker du også nogle gange lige som jeg?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #117: How simple can life be lived? Teepee drawing with promarkers. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

How simple can life be lived?

And why do we often do it so complicated for ourselves?

Gardenlife is for me time to reflect on life’s big and small issues. Something happens to me when I toss around in the garden, working with soil, getting my hands dirty, sweeping, weeding weeds, sowing flowers or simply just lying on the bed in our greenhouse spending time on just “being”…

And here are some of the questions that have been circling around in my head during the day:

 • What’s the deal about caring for a garden?
 • Why can’t nature just act like it will?
 • Are dandelions unwelcome weeds or happy, smiling summer flowers?
 • Do I pull up weeds for myself – or to please the neighbor?
 • Why own so many things when nature has everything that is needed to fill me up with happy energy?
 • Is it okay to just lie down and reflect a whole day in the bed in the greenhouse and just “do nothing” and forget about other obligations or expectations?
 • How simple life can really be lived…?
 • If I had to save something tangible in my life, what would I save?
 • What is most important in life?
 • What matters the most?

I have no direct answers to all my questions, but I know they will fill my morning pages and thoughts in the near future…

365 mood boards in 2014. Mood board #117: How simple can life be lived? Morningsun and happy thoughts in the greenhouse. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Morningpages, morningcoffee, reflections and quiet time in the greenhouse this morning]

Dreaming of a teepee tent and a totem pole

This morning I wrote morning pages and had my coffee in the greenhouse, and this afternoon I made a timeout again – and drew a teepee while I dreamed about what it would be living in a teepee… I must try that one day!

A totem pole has been on the wish list to our garden for several years. First we talked about a flagpole, but we are both more hooked on the idea of ​​a totem pole.

Am I crazy, or do you sometimes think just as I do?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #102:
Maskingtape fest i min nye notesbog ¦ Pimping my new notebook

365 moodboards i 2014. Moodboard #102: Maskingtape fest i min nye notesbog. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Min personlige, spirituelle og kreative udvikling er sket gradvist hen over årene.

Den største betydning tillægger jeg bevidstheden omkring mine tanker, refleksioner samt ønsker og mål både i livet som helhed, men også i det daglige.

Er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg er på rette kurs, sætter jeg mig ned med min notesbog og får alt ud af hovedet med pen og papir.

Allerhelst bruger jeg morgenstunden til at skrive morgensider i, men hvis jeg ikke når det om morgenen, forsøger jeg at afsætte et kvarters tid i løbet af dagen, hvor mine tanker får frit løb.

Fra ånd til hånd

Jeg hørte for nyligt en bruge begrebet “Fra ånd til hånd” – og det lyder som sød musik i mine ører.

For det er nemlig lige præcis det der sker for mig, når kuglepennen danser hen over papiret. Pludselig bliver tanker forvandlet til ord – og pludselig står det sort på hvidt på et stykke papir, som jeg så kan handle på eller forkaste – efter at det er sunket lidt dybere ind.

365 moodboards i 2014. Moodboard #102: Organisering af min maskingtape i alle regnbuens farver. Fotograf: Susanne Randers

[Min overlækre samling af maskingtape organiseret i fin farveorden i en skuffe fra IKEA – vil du se, hvordan jeg har indrettet skuffen med genbrugspap, så se DIY her…]

Farverige morgensider fyldt med maskingtape

Jeg er VILD med farver – og derfor elsker jeg at pimpe min notesbog med maskingtape, dots og stickers – og i dag var det så tid til at hive al maskingtapen frem og lave en hyggelig makeover af endnu en ny notesbog – den 14. notesbog i rækken over de seneste 4-5 år…

Og med så smukt og farverigt et festfyrværkeri af en notesbog, glæder jeg mig til at udfylde den med glade, positive tanker ♥

Vil du se mig bladre i notesbogen, så se med på videoen her på Instagram…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #102: Pimping my new notebook with maskingtape. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Pimping my new notebook

My personal, spiritual and creative development has happened step by step over the years.

The greatest development I attach to the awareness of my thoughts, reflections, desires and goals both in life in general, but also on daily basis.

If I am doubting whether I’m on the right track or not, I sit down with my notebook and get everything out of my head with pen and paper.

Preferably, I use the morning to write morning pages, but when I don’t have time in the morning, I try to find a quarter during the day where my thoughts run freely.

From spirit to hand

I heard recently someone use the term “From spirit to hand” – and it sounds like sweet music in my ears.

For me it is exactly what happens when the pen dances across the paper. Suddenly, thoughts turn into words and are written in black ink on the paper… Thoughts that I can act on or reject – after it has sunken a little deeper.

365 mood boards in 2014. Mood board #102: Organizing my maskingtape in all the colors in the rainbow. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My collection of maskingtape organized in colors – simply just LOVE it!!]

Colorful morning pages in my notebook

I am CRAZY about colors – and therefore I love to pimp my notebook with colorful maskingtape, dots and stickers – and today it was time to use all my maskingtape to a makeover of a new notebook – the 14th book in the series over the last 4-5 years…

And with such a pretty and colorful notebook, I look forward to be filling it with happy and positive thoughts ♥

If you want to see me flip through the notebook , please look at the video here on Instagram…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #56:
Lykken er… at kende sin passion ¦ Happiness is… to know your passion

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... at kende sin passion. Chokolade og håndgraverede stempler. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Lykken er chokolade”

er titlen på den lækreste Chokoladebog, der er kommet på gaden i dag, kreeret af de to chokoladeelskere Maja Ambeck Vase og Anne au Chocolat.

Jeg har et helt særligt forhold til min tidligere kollega, Maja, som jeg engang har skrevet dette blogindlæg om…

For det var Maja, som banede vejen til blogland for mig. Søde, skønne, dejlige Maja, som introducerede mig til Bloglovin app’en til min iPhone, så blogland åbnede sig for mine øjne…

Så det var en sand fornøjelse at se Maja stråle til hende og Annes bogreception i Atelier September i København i dag. Virkelig vidunderligt og velfortjent at se to så passionerede chokoladeelskere stå side om side og signere deres fælles baby…

Lykken er… at kende sin passion

Lykken kan være rigtig mange ting… For mig er lykken den rejse, jeg har bevæget mig ud på.

Rejsen ind i min kreativitet, rejsen til et mere kreativt liv, hvor lysten og alle de gode energier er i centrum. Et liv, hvor jeg i langt højere grad udlever mit sande jeg, og hvor jeg er i kontakt med mit indre kreative legebarn dagligt. Hvor jeg gennem mine morgensider og meditation lever et langt mere bevidst og passioneret liv, end jeg gjorde før…

Min passion er at være KREATIV og inspirere andre til kreativitet – og i går fik jeg endnu en kreativ passion: Håndgraverede stempler.

Lykken er… en æske håndgraverede stempler

For nogle er lykken at sætte tænderne i en æske lækker chokolade…

For mig er lykken lige i øjeblikket min æske med håndgraverede stempler… Takket være Puk Hyllested og Charlotte Clausen var jeg til den skønneste stempelworkshop i går i Dankbar i Trekroner i Roskilde.

Det var virkelig magisk at se et viskelæder forvandle sig til et fint stempel på ganske kort tid – jeg var øjeblikkeligt solgt!!!

Jeg fik lavet en lille blomst, en kuvert, en ugle, en sky, en solsikke og den smukkeste solhat – på ganske få timer…

Se glimt fra stempelworkshoppen ♥ :

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... håndgraverede stempler - mit første stempel: En fin blomst af viskelæderet for enden af en blyant. Fotograf: Susanne Randers

[Lykken er… håndgraverede stempler. Mit første stempel: En fin blomst af viskelæderet for enden af en blyant]

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... håndgraverede stempler - Alle mine nye fine stempler. Fotograf: Susanne Randers

[Alle mine nye fine stempler]

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... håndgraverede stempler - Glimt fra stempelworkshoppen i Dankbar. Fotograf: Susanne Randers

[Glimt fra stempelworkshoppen i Dankbar]

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #56: Happiness is... to know your passion. Chocolate and handcarved stamps. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Happiness is… to know your passion

“Happiness is chocolate”

is the title of the hottest Chocolate book released today – created by the two chocolate lovers Maja Ambeck Vase and Anne au Chocolat.

I have a very special relationship with my former colleague, Maja, because she was the first to  introduce me to the bloglovin app to my iPhone – and then suddenly a whole new world opened up for me…

So it was a real pleasure to see Maja for her and Anne’s book reception in Atelier September in Copenhagen today. Really wonderful to see two so passionate chocolate lovers stand side by side and sign their new baby…

Happiness is… to know your passion

Happiness can be so many things… For me, happiness is the journey that I am on right now.

A journey into my creativity, the journey towards a more creative life where the desire and all the good energies are in the center. A life where I am much more in contact with my true self, and where I am in touch with my inner creative child daily. A life, where I thanked to morning pages and meditation live a much more conscious and passionate life than I did before…

My passion is to be CREATIVE and inspire others to creativity – and yesterday I got another creative passion: Hand carved stamps.

Happiness is… a box of hand carved stamps

For some happiness is to dig into a box of delicious chocolates…

For me, happiness is right at the moment my box with hand carved stamps… Thanks to Puk Hyllested and Charlotte Clausen, I was at the most beautiful stamp workshop yesterday in Dankbar in Trekroner in Roskilde.

It was truly magical to see an eraser transform into a fine stamp in a very short time – I was instantly in love!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10