MOODBOARD #102:
Maskingtape fest i min nye notesbog ¦ Pimping my new notebook

365 moodboards i 2014. Moodboard #102: Maskingtape fest i min nye notesbog. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Min personlige, spirituelle og kreative udvikling er sket gradvist hen over årene.

Den største betydning tillægger jeg bevidstheden omkring mine tanker, refleksioner samt ønsker og mål både i livet som helhed, men også i det daglige.

Er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg er på rette kurs, sætter jeg mig ned med min notesbog og får alt ud af hovedet med pen og papir.

Allerhelst bruger jeg morgenstunden til at skrive morgensider i, men hvis jeg ikke når det om morgenen, forsøger jeg at afsætte et kvarters tid i løbet af dagen, hvor mine tanker får frit løb.

Fra ånd til hånd

Jeg hørte for nyligt en bruge begrebet “Fra ånd til hånd” – og det lyder som sød musik i mine ører.

For det er nemlig lige præcis det der sker for mig, når kuglepennen danser hen over papiret. Pludselig bliver tanker forvandlet til ord – og pludselig står det sort på hvidt på et stykke papir, som jeg så kan handle på eller forkaste – efter at det er sunket lidt dybere ind.

365 moodboards i 2014. Moodboard #102: Organisering af min maskingtape i alle regnbuens farver. Fotograf: Susanne Randers

[Min overlækre samling af maskingtape organiseret i fin farveorden i en skuffe fra IKEA – vil du se, hvordan jeg har indrettet skuffen med genbrugspap, så se DIY her…]

Farverige morgensider fyldt med maskingtape

Jeg er VILD med farver – og derfor elsker jeg at pimpe min notesbog med maskingtape, dots og stickers – og i dag var det så tid til at hive al maskingtapen frem og lave en hyggelig makeover af endnu en ny notesbog – den 14. notesbog i rækken over de seneste 4-5 år…

Og med så smukt og farverigt et festfyrværkeri af en notesbog, glæder jeg mig til at udfylde den med glade, positive tanker ♥

Vil du se mig bladre i notesbogen, så se med på videoen her på Instagram…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #102: Pimping my new notebook with maskingtape. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Pimping my new notebook

My personal, spiritual and creative development has happened step by step over the years.

The greatest development I attach to the awareness of my thoughts, reflections, desires and goals both in life in general, but also on daily basis.

If I am doubting whether I’m on the right track or not, I sit down with my notebook and get everything out of my head with pen and paper.

Preferably, I use the morning to write morning pages, but when I don’t have time in the morning, I try to find a quarter during the day where my thoughts run freely.

From spirit to hand

I heard recently someone use the term “From spirit to hand” – and it sounds like sweet music in my ears.

For me it is exactly what happens when the pen dances across the paper. Suddenly, thoughts turn into words and are written in black ink on the paper… Thoughts that I can act on or reject – after it has sunken a little deeper.

365 mood boards in 2014. Mood board #102: Organizing my maskingtape in all the colors in the rainbow. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My collection of maskingtape organized in colors – simply just LOVE it!!]

Colorful morning pages in my notebook

I am CRAZY about colors – and therefore I love to pimp my notebook with colorful maskingtape, dots and stickers – and today it was time to use all my maskingtape to a makeover of a new notebook – the 14th book in the series over the last 4-5 years…

And with such a pretty and colorful notebook, I look forward to be filling it with happy and positive thoughts ♥

If you want to see me flip through the notebook , please look at the video here on Instagram…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply