Tag-arkiv: Drømmefanger

MOODBOARD #99:
De smukkeste fraklip ¦ The most beautiful cutouts

365 moodboards i 2014. Moodboard #99: De smukkeste fraklip. Maskingtape. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har haft det skønneste besøg af tre kreative sjæle her til aften i kreaklubben.

Den ene mener måske stadig, at hun slet ikke er kreativ – men fingernem er hun altså, hvis hun lige får en lille anvisning… (Det er så min svigermor, jeg taler om, som gang på gang overrasker, vist både hende selv og mig…)

Derudover havde jeg besøg af aniaunivers og Camilla backsorensen – som lavede hhv. drømmefanger og farvestrålende maskingtape påskeæg.

Pimpede påskeæg skabte det smukkeste eyecandy

Jeg blev fuldstændigt hyldet ind i Camillas smukke fraklip, som for mig var mindst lige så smukt at se på, som de færdig pimpede påskeæg…

Den enes skrald er den andens guld – og jeg nåede heldigvis lige at fotografere den for mig smukke eyecandy af alle maskingtape småstykkerne, før det røg i skraldespanden…

365 moodboards i 2014. Moodboard #99: De smukkeste fraklip. Kreaklub fotocollage fra Instagram. Fotograf: Susanne Randers

[Der var gang i produktionen hele vejen rundt om bordet til aftenens kreaklub. Jeg lavede garnomviklede peacetegn, Camilla backsorensen lavede smukt pimpede maskingtape påskeæg, aniaunivers lavede drømmefanger og min svigermor de fineste lilla servietringe. Alle billeder er fra Instagram]

TAK for endnu en smuk aften i kreaklubben ♥ ♥ ♥

Er det noget for dig, så er der kreaklub hver onsdag aften hjemme hos mig i Ølby landsby lidt uden for Køge fra kl. 18:30-21:30.

Det er helt gratis – og du medbringer selv alt det, du har lyst til at lave. Savner du inspiration, er du velkommen til at at gå om bord i mit kreative skatkammer for en 50’er.

Jeg serverer kaffe og the – og garanterer det hyggeligste selskab i vores køkken.

Jeg har plads til 6 kreative sjæle hver gang – tilmelding på sms på 28 57 43 23…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #99: The most beautiful cutouts. Maskingtape. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The most beautiful cutouts

Have had the most wonderful visit of three creative souls tonight at my creative gathering.

One maybe think that she’s still not creative – but deft she is, if she just gets a little instruction… (It’s my mother in law, I am talking about that repeatedly surprises both herself and me…)

In addition, I had a visit from aniaunivers and Camilla backsorensen – who made respectively a dream catcher and colorful maskingtape Easter eggs.

Pimped Easter eggs created the most beautiful eyecandy

I was completely hailed into Camilla’s beautiful cutouts, which for me was just as beautiful to look at as the pimped Easter eggs…

One man’s garbage is another man’s gold – and luckily I did photograph the beautiful eyecandy of all the maskingtape pieces before they went in the trash…

Please look up among the Danish text to see pictures from the lovely Creative Gathering.

Thank you for another beautiful evening creating together ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #96:
Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge ¦ Dream catcher workshop at Dan Church Social

365 moodboards i 2014. Moodboard #96: Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge. Fotograf: Susanne Randers

Har været i kontakt med alle de dejlige kreative energier igen i dag – til kreativ første søndag i måneden hos Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

“Du er et kreativt energikraftværk”, skrev søde Signe nustopperhesten til mig i dag på Instagram – og det er da lige præcis det, jeg gerne vil være – en fabrik der udsender kreative energier. Yiha…..!!! ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #96: Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge. Fotocollage. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

[Moderne drømmefangere in progress – lavet af et hæklet mellemstykke, ståltråd beviklet med garn samt snor, fjer og perler. Alt sammen er genbrugsmaterialer, på nær ståltråden – du kan dog bruge en gammel renseri bøjle, hvis det skal være genbrug all the way…]

Meditative drømmefangere – in progress

Forbi i dag kom især to seje piger, som bare SÅ gerne ville lave deres egen drømmefanger af genbrugsmaterialer – og det hjalp jeg dem så til.

Tror de var overraskede over, at det alligevel tog et par timer at lave en helt selv – så de blev ikke heeeeelt færdige inden for butikkens åbningstid, men jeg håber, at de lægger det færdige resultat op på Instagram senere…

Vil du også lave din egen drømmefanger, så finder du DIY vejledning og materialeforbrug her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #96: Dream catcher workshop at Dan Church Social. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dream catcher workshop at Dan Church Social

Have been in contact with all the wonderful creative energies again today – for “Creative first Sunday of the Month” at Dan Church Social’s charity shop in Køge.

“You’re a creative power engine”, sweet Signe nustopperhesten wrote to me today on Instagram – and that’s exactly what I want to be – a factory that spreads out creative energies. Yiha…..! ♥

Meditative dream catchers – in progress

Today I met two awesome girls who wanted so bad to make their own spiritual dream catcher from recycled materials – and I helped them how to do it.

I guess they were surprised that it took more than two hours to make it – so they were not completely finished during the shop’s opening hours, but I hope that they will show me a picture of the finished dream catchers on Instagram when they are ready…

If you would like to make your own dream catcher, you’ll find DIY instructions and materials here…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #81:
Drømmen om et kreativt liv ¦ Dreams of a creative life

365 moodboards i 2014. Moodboard #81: Drømmen om et kreativt liv. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Det meste af mit voksenliv har jeg levet uden synderlig kontakt til min kreativitet…

Den fik måske fuld gas op til jul med klippeklistre og oppyntning – og så har jeg de seneste 4-5 år også været kreativ i mine sommerferien – med højskoleophold eller malerkurser…

Og ellers levede jeg et 8-16 liv på et kontor, bag en computer – drønede med s-toget til København hver morgen, satte autopiloten til og levede et vel ganske udmærket mellemtilfreds liv – set udefra.

Pludselig lærte jeg at lytte indad…

Indtil min krop sagde stop i efteråret 2012… Så lærte jeg at lytte. Lytte indad! Lytte til min krop. Lytte til mine drømme, der havde banket på i årevis – men blevet overhørt igen og igen, givetvis af pligter, fornuft og angsten for det uvisse…

Den angst har jeg for længst passeret.

365 moodboards i 2014. Moodboard #81: Drømmen om et kreativt liv: Drømmefanger tegning farvelagt med Promarkers. Fotograf: Susanne Randers

[Drømmefanger doodlet med en tynd sort tusch og farvelagt med Promarker tuscher. Mon mine Promarkers snart skal drømme i PANG-farver i stedet for sarte, forsigtige pasteller…? Ja, jeg spørger bare!?!?!!]

Mødet med min kæreste og hans fantastiske familie, der stort set alle er drømmere og iværksættere, har lært mig at se helt anderledes på mange ting her i livet.

De har i den grad vist mig vejen til at drømme – og min coach Lissbet Fride har lært mig at sætte handling på drømmene…

Og om lidt starter mit nye kreative liv for alvor. Efter 1/2 år på dagpenge er jeg nu klar til at udleve nogle af mine kreative drømme.

Drømme, der er følt, smagt, visualiseret og skrevet ned. Drømme i flertal, for jeg har en del på lager…

Jeg udlever min drøm“, hørte jeg en kunstner sige for et års tid siden… Det troede jeg aldrig selv, at jeg kunne sige… men det er snart ved at være…

Kreative drømme længe leve!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #81: Dreams of a creative life. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dreams of a creative life

Most of my adult life I have lived without much contact with my creativity…

Perhaps I was creative around Christmas with papercuts and decorations – and for the last 4-5 years I have also been creative in my summer vacation – with high school or painting courses…

But mostly, I lived a nine to five life in an office behind a computer with the autopilot switched on – and lived a quite satisfied life – seen from the outside.

Until my body said stop in the fall of 2012… Then I learned to listen. To listen inward! To listen to my body. To listen to my dreams, which have been knocking on for years…

365 mood boards in 2014. Mood board #81: Dreams of a creative life: Dreamcatcher doodle colored with Promarker pens. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[A dream catcher doodle colored with Promarker pens. I wonder if my Promarkers soon will be dreaming in PANG colors instead of delicate, careful pastels…? Well, I’m just asking!?!?!]

The meeting with my boyfriend and his amazing family that virtually all are dreamers and entrepreneurs, has taught me to look completely different in many things in life.

They have shown me the way to dreaming – and my coach Lissbet Fride has taught me to put action on my dreams…

And in a little while my new creative life starts for real. After 1/2 years with unemployment, I am now ready to live out some of my creative dreams.

Dreams that are felt, tasted, visualized and written down. Dreams in the plural, because I have quite a few in stock…

I live out my dream“, I heard an artist say about a year ago… I never thought myself that I could say that… but it is probably soon to be…

Creative dreams hurray!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10