Tag-arkiv: Collage

MOODBOARD #212: Takker naturen for den smukkeste juli
¦ Thanking nature for the most beautiful July

IMG_0873 3

I dag skriver vi mandag 10. november… Jeg har holdt den længste pause væk fra computeren, jeg nogensinde kan huske.

Men jeg er her endnu! Og er faktisk i tvivl om, hvorvidt jeg skal opdatere min blog med de 100 moodboards, jeg mangler at vise, eller om jeg skal springe dem over og blot blogge igen fra i dag…

Jeg har altid indeholdt mange ord – men denne sommer har i den grad været præget af billeder – og ofte fortæller billeder langt mere end ord.

Den smukkeste juli nogensinde

Dette moodboard opsummerer min juli. En måned jeg husker i overskrifter som

 • Ferie i Frankrig, Belgien og Amsterdam
 • Sove i drivhuset
 • Følelsen af at være på eventyr hjemme hos os selv
 • Lange lyse sommeraftener
 • Smukke naturoplevelser
 • Blomsterdoodles i massevis
 • Tid til at være langsom og skabe kreationer i hånden

Tid til at være langsom – tid til at være i nuet

Nu er vi midt i november – og jeg holder stadig fast i min tid til at være langsom. Holder fast i at leve mest muligt i nuet og se, hvor nuet fører mig hen.

Jeg doodler stadig hver dag – og lægger et moodboard hver dag, som jeg begge viser via Instagram. Det priorieterer jeg højt – og desværre har bloggen måttet ligge stille hen.

Alt handler i bund og grund om prioritering – og hvem ved, om jeg prioriterer at skrive et blogindlæg igen i morgen. Vi får se…

Følg med i min kreative rejse på Instagram

Uanset hvad – så kig over på Instagram, hvis du vil følge med i min kreative rejse… Der er jeg hver dag!

Du behøver ikke selv have en Instagram profil for at kigge med. Skriv blot instagram.com/mitkrearum i din browser.

Du kan se alle mine moodboards her på #365moodboards.

Kærlig hilsen Susanne ♥

Dette moodboard er fra torsdag 31. juli 2014.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

IMG_0873 3

Thanking nature for the most beautiful July

Today we write Monday, November 10… I have had the longest break away from the computer, I can ever remember.

But I’m still here! And is actually in doubt whether I should update my blog with the 100 mood boards, I haven’t showed yet or if I should skip them and just blog again from today…

I have always contained many words – but this summer has certainly been influenced by images – and images often tell much more than words.

The most beautiful July ever

This blog post sums up my mood in July. One month I remember in headlines:

 • Holidays in France, Belgium and Amsterdam
 • Sleeping in our greenhouse
 • The feeling of being on an adventure at home
 • Long summer evenings
 • Beautiful nature experiences
 • Flower doodles galore
 • Time to be slow and make creations by hand

Time to be slow – time to be in the moment

Now we are in mid-November – and I still hold on to my time to be slow. Holding on to live as much as possible in the moment and see where the moment leads me.

I still doodle every day – and make a mood board every day, which I both show on Instagram. That’s my highest priority – and unfortunately the blog meanwhile had been inactive.

Everything comes down to a matter of priorities – and who knows if I give priority to write a blog post again tomorrow? We’ll see …

Follow my creative journey on Instagram

Anyway – look over at Instagram if you want to follow me and my creative journey… There I am every day!

And you don’t have to have an account to look at pictures on Instagram – you just write instagram.com/mitkrearum in your browser.

You can see all of my mood boards here at #365moodboards.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

This mood board was made Thursday 31 July 2014.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #178:
Klar til hyggelig klippe klistre¦ Ready for making cozy collages

20140628-161020-58220668.jpg

Da jeg startede på mit nye job for 3 måneder siden som aktivitetsmedarbejder på et plejehjem, havde jeg ingen anelse om, hvad jeg gik ind til – andet end jeg skulle hygge mig med de gamle og finde glæde i de små ting.

At der så var en masse skønne kreative passionerede klippeklistre damer blandt beboerne, som “bare” havde ventet på, at jeg kom forbi med saks, lim og livsstilsmagasiner, havde jeg ingen idé om. Sikken skøn overraskelse!

Men sådan skulle det gå, at vi nu sammen har skabt mere end 40 laminerede A3 dækkeservietter med de smukkeste collager, som alle nyder at se på ved middagsbordet.

Billedet af dette moodboard er taget i går, inden vi gik i gang med at klippeklistre – og nedenfor er et udsnit af resultatet af den ene dækkeserviet – til blå afdeling.

At den stadig står på collager, når jeg kommer tilbage fra ferie om tre uger, er jeg ikke i tvivl om :)

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren.

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140628-161020-58220983.jpg

Ready for making cozy collages

When I started my new job 3 months ago as an activity assistant in an elderly home, I had no idea what I was getting into – except that I would have a cozy time with the inhabitants finding pleasure in the small things.

The fact that there were a lot of wonderful creative passionate collage ladies between the inhabitants, who had “just” been waiting for me showing up with scissors, glue and lifestyle magazines, was a wonderful surprise.

And as time has passed we have created together more than 40 A3 laminated placemats with the most beautiful collages, all of which everyone enjoy looking at at the dinner table.

The picture of the mood board on top of this blog post is taken yesterday before we started making collages – and above you can see the result of one of the placemats – for the blue appartment.

I am in no doubt, that there’s still collage making at the programme when I return from my summer holiday in three weeks :)

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer.

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #154:
Nærvær – et budskab til mig selv?¦ Presence – a message to myself?

365 moodboards in 2014. Moodboard #154: Nærvær - et budskab til mig selv? ATC collage 64x89 mm. Fotograf: Susanne Randers

Faldt over denne ATC her til aften – en af de første af sin slags fra min hånd. Havde glemt jeg havde lavet den for et par måneder siden…

ATC står for “Artist Trading Card”, det måler 64×89 mm – og bruges til at bytte med.

“Nærvær”

Jeg husker ikke, hvorfor jeg satte ordet “nærvær” på collagen – men da jeg så det her til aften, gav det SÅ meget mening. Nærvær. At være i nuet. At være mindful. At føle og mærke, hvem man er. At mærke andre. Bare at være.

Skønne ord, som jeg suger til mig! Og som får mig til at trække vejret dybt ned i maven.

En afspejling af sjælen

Og sådan er det vel altid med collager, malerier og andet kunst – at du kan se en refleksion af kreatørens sjæl i værket…

I hvert fald er jeg ikke i tvivl om, at det måtte have været et budskab til mig selv – og et budskab, der i den grad holder!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #154: Presence - a message to myself? ATC collage 64x89 mm. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Presence – a message to myself?

Stumbled upon this ATC tonight – one of the first of its kind from my hand. Had forgotten I had made it a couple of months ago…

ATC stands for “Artist Trading Card“, it measures 64×89 mm – and is used to swap with other artists.

“Presence” (Translation of “Nærvær”)

I don’t quite remember why I put the word “Presence” at the collage – but when I saw it this evening, it gave SO much sense. Presence. Being in the moment. Being mindful. To feel and notice who you are. To feel others. Just to be.

Fine words, I suck it in! And it makes me take a deep breath.

A reflection of the soul

And so it is probably always with collages, paintings and other art – you can see a reflection of the creator’s soul in the work…

In any case, I have no doubt that it must have been a message to myself – and a message that lasts!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10