MOODBOARD #14:
Må alle de gode, kreative energier komme til mig ¦ May all the good creative energies come to me

365 moodboards i 2014. Moodboard #14: Må alle de gode, kreative energier komme til mig. Smash up. Fotograf: Susanne Randers

Et skridt tættere på min egen kunstnerbøn…

Sidste år kastede jeg mig sammen med Julia Cameron ud i to 12 ugers kreativitetskurser for at genskabe kontakten til min kreativitet.

Det var sådan jeg startede med at blogge – uge for uge med Julia Camerons bog “Kreativitet” i hånden…

Jeg lavede så mange opgaver, det var mig muligt uge for uge – og jeg sprang også nogle over… Og ofte forholder det sig sådan, med de opgaver, du springer over, at det er dem, du har allermest brug for…

“Skriv din egen kunstnerbøn”

… Var en af opgaverne i uge 4 – og “brug den hver dag i en uge”.

Jeg grublede rigtigt længe over min kunstnerbøn. Jeg gik på det tidspunkt på et buddhistisk grundkursus, og jeg var totalt splittet inden i over min tro…

Troede jeg på Gud i biblens forstand? Var jeg Buddhist? Hvad betød Gud for mig? Og stod Buddhismen og kristendommen egentlig i vejen for hinanden eller supplerede de hinanden perfekt…? Og hvordan harmonerede det med min spirituelle udvikling?

Summa summarum var, at den der kunstnerbøn fik jeg aldrig rigtig formuleret – og jeg øver mig stadig på den… Jeg er dog kommet meget længere siden da!

Mit krearums energimæssige forvandling

Oven på december måneds jule-krea-genbrugs travlhed, har jeg været lidt energimæssig flad her i starten af januar – men i går besluttede jeg mig for at ændre på den kreative energibalance og satte mig for ENDELIG at få ryddet op i mit krearum.

Sådan så mit krearum ud, før jeg entrerede krigszonen:

365 moodboards i 2014. Moodboard #14: Kreativt rod i mit krearum. Fotograf: Susanne Randers

TA-DAH…..: Og sådan så det ud ved middagstid i dag:

365 moodboards i 2014. Moodboard #14: Kreative energier i mit krearum - og plads til bordet igen. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er virkelig dybt taknemmelig over at have mit eget krearum. MIT RUM, hvor alting er udvalgt, ophængt og placeret af mig.

Den overdrevne luksus har jeg kun, fordi vi (desværre) ikke har fået børn endnu. Og jeg glæder mig virkelig over mit skønne rum, men er absolut også klar til at rykke rundt på det hele, den dag tumlingerne måtte komme!!!

Men nu er jeg i hvert fald igen klar til at være kreativ i mit krearum…

Dagens smukke moodboard

Dagens opstillede moodboard, min elskede grønne retro bakke (fra Læsø) med alverdens dejlige sager fra min mormors tid, og ikke mindst røgelsen, skal nok gøre sit for at ændre energibalancen og sende gode, kreative energier i min retning…

Må alle de gode, kreative energier komme til mig!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #14: May all the good creative energies come to me. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

May all the good creative energies come to me

One step closer to my own Artist’s Prayer…

Last year I went through two 12-week creativity courses with Julia Cameron’s books (“The Artist’s Way” and “Walking in this World“) to re-connect with my creativity.

That’s actually how I started blogging – week by week with Julia Cameron’s lovely words as my guide…

I made so many tasks, it was possible for me week by week – and I jumped some of them… And the ones you choose to skip is very often the ones you need the most…

“Write your own Artist’s Prayer”

… was one of the tasks in week 4 – and “use it every day for a week.”

I spend lots of time thinking about my Artist’s Prayer… And at that time I had just started on a Buddhist introduction course, and I was totally torn inside concerning my faith…

Did I believe in God in the Bible sense? Should I become a Buddhist? What did God mean to me? Was Buddhism and Christianity opposits or did they complement each other perfectly…? And what about my spiritual development?

To say it short, I never really formulated my own Artist’s Prayer. And I still practice.

Changing the energies in my studio

I was quite busy this December on making creative stuff – and I have been a bit down on energy in the beginning of January. But yesterday I decided to change the creative energy balance and FINALLY I started to tidy up in my studio.

This is my studio – before I entered the war zone :

365 mood boards in 2014. Mood board #14: A creative mess in my studio. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

TA-DAH…..: And this is how it looked like at noon today:

365 mood boards in 2014. Mood board #14: Creative energies in my studio - and room for the table again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

I really am deeply grateful to have my own studio. MY CREATIVE SPACE where everything is selected and placed by me.

I only have this excessive luxury because we (unfortunately) do not have children yet. And I am really pleased with my beautiful room, but I am definitely also ready to move around in our house, the day the toddlers may arrive!

But for now I’m at least once again ready to be creative in my studio…

Today’s beautiful mood board

Today’s set mood board, my beloved green retro tray (from Læsø) with a variety of fantastic stuff from my grandmother’s time, and not to mention the incense, will surely do its part in changing the energy balance and sending fine, creative energies in my direction…

May all the good creative energies come to me!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

4 tanker om "MOODBOARD #14:
Må alle de gode, kreative energier komme til mig ¦ May all the good creative energies come to me
"

 1. Karina Viki

  Hov! For vist lige vild på din side ; )

  Det var jo her min besked skulle være – skønt med en grundig oprydning, det kan næsten altid sætte fut i energien og kreativiteten : ) så fint det er blevet..

  Svar
  1. mitkrearum Forfatter

   Hej Karina
   Nu var begge indlæg jo i oprydningens tegn, så måske for du ikke helt vildt alligevel :)
   Jeg kan virkelig allerede mærke nu, det drive, oprydningen har sat i gang!!!
   Kærlig hilsen Susanne

   Svar
 2. Pingback: MOODBOARD #22: Tegner, drømmer, læser og indretter ¦ Drawing, dreaming, reading and decorating | Mit krearum [my creative space]

 3. Pingback: MOODBOARD #70: Lader batterierne op med god energi ¦ Charging my batteries with good energy | Mit krearum [my creative space]

Leave a Reply