Kategoriarkiv: Indretning

MOODBOARD #88:
Nyt liv til gamle kufferter ¦ Bringing new life to old suitcases

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Fotograf: Susanne Randers

“Stop buying, start using”

Har været mit mantra det seneste års tid – og hvor er det bare fantastisk, når man kan gå på loftet og finde gamle kufferter, som lige passer ind i den nyindkøbte, genbrugte reol :)

I dag kom fire gamle kufferter ned fra loftet. To af mine, indkøbt for ca. 15 år siden – og to fra min kærestes bedsteforældre, som har været brugt af dem – og som alle sikkert kan fortælle om spændende oplevelser fra nær og fjern, hvis de kunne snakke…

Billeder af vores nye, genbrugte reol

Jeg lovede i går at vise billeder af min proces med at etablere den nye reol, som skal stå i vores tv-rum.

Reolen skal rumme alt mit “passive” kreagrej – alt det, jeg ikke lige har gang i en kreativ proces i mit krearum, samt noget af min kærestes fotoudstyr.

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol opføres. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

[Fra tom væg til reol til kreativt himmerige… Processen med indflytningen er stadig i gang, og jeg nyder hvert et sekund. Reolen er købt via dba.dk – og skulle være fra IKEA. Den måler 220 cm i højden og 255 cm i bredden. Hylderne er 40 cm dybe, så der er god plads til opbevaring. Super stabil konstruktion og med fleksibel hyldeplacering…]

Nu har jeg endelig fået et sted, hvor der er plads til den store A3 HAY plissé arkivmappe, som ligner en stor smuk vifte. Den har ligget lukket, siden jeg købte den for halvandet år siden… Skønt når gamle skatte dukker op fra gemmerne! (Måske den skal pimpes med lidt neonpink, neonrødt eller neonorange farveklatter… Vi får se…)

Brug LP-æsker til opbevaring af scrappapir og papirrester

Opbevarings- og genbrugstip:

Er du vild med papir, ligesom jeg, er LP æsker suveræne til papir og papirrester – tit når jeg har lavet collager, origami mv. smider jeg bare alle papirstumperne ned i en LP æske – og så har jeg den at gå på opdagelse i næste gang.

Æsken er også super nem at transportere papir i, uden det bøjer eller krøller, hvis man skal være krea andre steder end derhjemme…

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol under opførelse - med fine gamle kufferter på de øverste hylder. Fotograf: Susanne Randers

[“Stop buying, start using” har været mit mantra det sidste års tid. Derfor er reolen loadet med genbrugsguld]

Når jeg ser på reolen, får jeg nærmest fornemmelsen af at være passager i et gammelt tog – eller Orientekspressen – med fine kufferter på øverste hylde oppe under loftet…

Kufferterne skal fyldes op med med lette sager som garn, broderigarn, stoffer og doileys.

Nuuuuuuij, hvor jeg glæder mig til den er tæt pakket på alle hylder med det dejligste kreagrej!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Bringing new life to old suitcases

“Stop buying, Start Using”

Has been my mantra the past year – and I really love that I can use what I have in stock in stead of buying new stuff all the time…

Today we took four ancient suitcases down from the ceiling. Two of them are mine, purchased for approx. 15 years ago,  and two of them are from my boyfriend’s grandparents, who have been using them previously. And the suitcases can probably tell stories about exciting experiences from far away if they could talk…

Pictures of our new, recycled bookcase

I promised yesterday to show pictures of my process of setting up the new rack in our TV room.

The cabinet will house all my “passive” creative supplies – everything that I’m not using in a creative process in my studio, as well as some of my boyfriend’s photography equipment.

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[From blank wall to a rack in a creative heaven… The rack is purchased through an online thrift shop dba.dk – and come from IKEA. It measures 220 cm in height and 255 cm in width. The shelves are 40 cm deep, so there is plenty of room for storage]

The moving process is still ongoing, an I enjoy every second :)

Now I finally have enough space for the large A3 HAY plissé archive folder that looks like a big beautiful range. It has been closed since I bought it a half years ago… So lovely when ancient treasures emerge from their hiding!

Paper storage tip: Use LP boxes

I use LP boxes for paper storing, even scrap paper fits perfectly in a LP box. Often when I make collages, origami etc. I just throw all the little pieces of paper into an LP box when I clean the table – and then I have all the cut outs to use in my next paper project.

The LP box is also a super easy way to transport paper, if you have to be creative elsewhere than at home…

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up - and beautiful old suitcases just below the ceiling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Stop buying, Start Using” has been my mantra for the past year. Therefore, the rack is loaded with recycled gold]

I really like the four suitcases on top of the rack. It gives me the feeling of being passenger in an old train – with the suitcases below the ceilings.

The suitcases will be filled with light stuff like yarn, embroidery yarn, fabrics and doileys.

Weeeeeeeee, I am looking forward to see the rack totally packed with creative supplies. It will be heaven!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #65:
Fra maleri til pimpet opslagstavle ¦ From painting to pimped pin board

365 moodboards i 2014. Moodboard #65: Fra maleri til pimpet opslagstavle Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været frivillig i dag i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge. Vi har etableret et kreativt værksted midt i butikken, hvor kreative frivillige kan tjekke ind og skabe salgsbare varer ud af de råvarer, der findes i genbrugsbutikken.

Et moodboard af et moodboard

Jeg valgte i dag at lave den skønneste og super romantiske opslagstavle – som er et helt moodboard i sig selv.

365 moodboards i 2014. Moodboard #65: Ta-dah: Opslagstavle lavet af genbrugsmaterialer. Upcycling. Fotograf: Susanne Randers

[Upcycling: Opslagstavle lavet af genbrugsmaterialer. Kreeret af Susanne Randers]

DIY: Sådan gjorde jeg

Jeg fik et gammelt maleri i hænderne, og fandt gamle landkort og illustrationer af blomster, kornsorter og rådyr, hæklede sager, stofrester og broderier frem, og limede det hele på maleriet med vådrumsklæber.

Bagefter monterede jeg to neonpink mursnore vandret på maleriet, så man kan bruge det til opslagstavle. Enten til små beskeder til en selv, eller til videreudvikling af stemningen på opslagstavlen…

Ideelt havde opslagstavlen lidt mindre klemmer, men i dag var der kun de store klemmer til rådighed i genbrugsbutikken – og mit mantra er:

“Tag hvad du har, og få det bedste ud af det…”

Opslagstavlen er sat til salg i dag i butikken til 300 kr. Håber selvfølgelig, at den allerede er solgt i morgen :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #65: From painting to pimped pin board. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

From painting to pimped pin board

I have been a volunteer today in Dan Church Social thrift store in Køge. We have made a creative studio in the middle of the shop where creative volunteers can check in and create products out of materials found in the recycling shop.

A mood board of a mood board

I chose today to make the most beautiful and super romantic pin board – which is a mood board itself.

365 mood boards in 2014. Mood board #65: Ta-dah: The final pin board made of recycled materials. Upcycling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Upcycling: Pin board made of recycled materials. Ca. 70×50 cm. Made by Susanne Randers]

DIY: That’s how I did

I found an old painting, old maps and illustrations of flowers, grains and deers, crocheted doileys, fabric and embroidery and glued it all on the painting.

Afterwards I installed two neon pink strings horizontally on the painting, so you can use it as a pin board or message board. Either for small messages to yourself, or for the further development of the mood board…

Ideally it would look fantastic with smaller wooden clips, but today there was only the big ones available in the charity shop – and my mantra is:

“Take what you have and make the best of it…”

The pin board has been put for sale today in the charity shop for 300 DKK. I hope of course, that it is already sold tomorrow :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #58:
Typograf og art director for en dag ¦ Typograph and art director for a day

365 moodboards i 2014. Moodboard #58: Typograf og art director for en dag. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er frivillig i den SEJESTE genbrugsbutik med de SEJESTE frivillige i Køge!!!

Har fået lov til at indrette et kreaværksted midt i Kirkens Korshærs store genbrugsbutik, som vi indvier med kreative workshops på søndag 2. marts 2014 fra kl. 10-15.

Og så er det meningen, at man fremover som frivillig kan tjekke ind i butikkens værksted og lave upcycling og redesign til inspiration for personale, kunder, køgensere og andre nysgerrige.

Så skal vi lave en masse FEDE genbrugsting!!!

365 moodboards i 2014. Moodboard #58: Kirkens Korshær genbrugsbutik i Køge kreativt værksted midt i butikken. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

Kreaværkstedet er simpelthen midt i butikken. Det er SÅ VILDT!!! Glæder mig til at se det i brug fra på søndag!!

Du kan evt. se flere stemningsbilleder, fra da jeg lavede den flotte foldevæg med alle de smukke illustrationer her…

365 moodboards i 2014. Moodboard #58: Kirkens Korshær genbrugsbutik i Køge. Skilte til bøger og legetøj lavet med genbrug af gamle bogomslag og tengeserier. Instagram filter Valencia. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

Flotte skilte viser vej til bøger og legetøj

Genbrugsbutikken er i 2 etager – og på 1. salens repos, skal der gøres reklame for, at der deroppe er bøger og legetøj…

Inspireret af fantastiske Gitte Lacarierre, IG: @gittelacarriere, har vi lavet skilt til bogafdelingen af gamle bogrygge – samt et skilt til legetøjsafdelingen af gamle tegneserier.

Så fedt at flå ryggen af bøger fra 60’erne og 70’erne, som ellers skulle have været smidt ud, fordi de ikke er salgsbare…

Bogryggene er monteret med trælim på en stor masonitplade og tegneserierne er monteret med vådumsklæber…

Typograf for en dag

Jeg har så fået lov til at lege typograf i dag og aflure den typografi, som i forvejen er på skiltene i Kirkens Korshær, og overføre det til stort sort karton efter en længere skitseproces. Især g’et voldte mig vanskeligheder, da det ikke gik ned under linjen…

Men er nu selv blevet pænt stolt af resultatet :) ;)

Det kreative værksted åbner søndag 2. marts. Mon vi ses?

Håber vi ses i de kreative værksteder på søndag 2. marts kl. 10-15…

Adressen er Valdemarshaab 10, 4600 Køge.

Der vil fremover altid være aktiviteter i de kreative værksteder den første søndag i hver måned. Hvornår der er aktiviteter i hverdagene vil fremgå af opslag i butikken…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – the photos in this blog post are from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #58: Typograph and art director for a day. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Typograph and art director for a day

I am a volunteer in a local Dan Church Social charity shop where we are making a studio in the middle of the shop for recycling workshops. So COOL and AMAZING!!!

It is really an ordinary shop in the shop. A creative space where we mix and match all the lovely things from the rest of the shop… And will do lots of upcycling with non salable goods.

An experiment which opens for real this Sunday with a big work shop day – so we can inspire the local inhabitants to do more recycling…

You can read more about the studio in this blog post…

Big signs made with old book covers and cartoons

The books and toys (in Danish: “Bøger” and “Legetøj”) are placed on the first floor in the big store, so today we made two big signs to be hung up on the balcony.

One sign with old book covers, and an other sign with cartoons.

I had the pleasure of being a typograph for the day – copying the font style that was already on the signs in the shop – and transfer it to the big black carton after an extended sketch process. Especially the g caused me trouble because it did not go below the line.

But after an hour or so I was quite amazed with the result :)

Looking so much forward to the grand opening this Sunday.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10