Tag-arkiv: Kreaværksted

MOODBOARD #166:
Fri leg i keramikværkstedet¦ Playing in the pottery

20140622-212937-77377046.jpg

Sidste søndag prøvede jeg for første gang nogensinde at lege i et keramikværksted.

Det var såååååå sjovt!!!

En af mine kollegaer har et keramikværksted derhjemme, og hun havde inviteret til åbent værksted.

Smykkeperler og blondevase

Inspireret af min kreative pakkepost gave fra @camillaflarup – gav jeg mig i kast med at trille perler af stentøj, så jeg kunne lave nogle hjemmelavede perler til halskæder…

Og en enkelt vase blev det også til – med mønster fra en mellemlægsserviet rullet ned i det våde ler, som er stentøj, årh jeg er forvirret af alle de nye begreber, materialer og processer :)

20140622-212955-77395726.jpg

Sikken skøn dag! Glæder mig til at lege mere.

TUSIND TAK, Gitte, fordi du giver os muligheden ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

PS. Dette moodboard er lagt søndag 15. juni 2014…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

20140622-212937-77377046.jpg

Last Sunday I played for the first time ever in a pottery workshop.

It was so much fun!

One of my colleagues has a ceramics workshop next to her home, and she invited us to an open workshop.

Beads and a vase with blondes

Inspired by my creative parcel from @camillaflarup – I rolled some beads in stoneware, so I have some home made beads for necklaces…

And I also made my first vase – with pattern from a doily rolled down into the wet clay, which is stoneware… Phew I am confused by all the new concepts, materials and processes :)

What a wonderful day! Looking forward to play some more.

THANK YOU, Gitte, because you give us the opportunity ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

PS. This mood board was made Sunday, June 15, 2014…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #124:
Sarte prismer af genbrugstapet – kreadag i Kirkens Korshær ¦ Origami prisms of tapestry in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Sarte prismer af genbrugstapet - kreadag i Kirkens Korshær. Fotograf: Susanne Randers

Hver første søndag i måneden er der kreative søndage i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

I dag var en stille dag i skarp konkurrence med alverdens (udendørs) loppemarkeder, søndagsåbne butikker, solskin i haven og hvad der ellers kan lokke af gode tilbud her og der…

Jeg tjekkede ind i kreaværkstedet midt i butikken og foldede blandt andet nogle fine origami prismer af en stak super lækre tapetrester, som jeg vil tro kommer fra en gammel tapetbog fra 80’erne… – Er totalt vild med det pyjamasstribede tapet!!! ♥

Kreaværksted i Kirkens Korshær – og mit ret så rodede krearum derhjemme

Jeg har to krearum for tiden – et midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik, hvor jeg har været frivillig siden december – og mit skønne dejlige krearum hjemme – som lige nu er top overloadet med kreativt rod.

Men jeg har en plan for, hvordan jeg skal komme rodet til livs. Savner bare lige en uges regnvejr, så jeg kan lokkes væk fra solen – eller måske en 26-28 timer i døgnet…

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreadag i Kirkens Korshær - kreaværksted midt i butikken. Fotograf: Susanne Randers

[Det skønne kreative værksted midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge – i dag pyntet med sarte prismer af genbrugstapet. Foldevæggen i baggrunden er lavet af Politikens bøger i farver]

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreativt rod i mit krearum igen igen. Fotograf: Susanne Randers

[Mit krearum fyldt med kreativt rod – selv mit nye sybord i hjørnet foran vinduet er allerede loadet med bunker, så der slet ikke er plads til symaskinen… Men jeg har en plan for at komme rodet til livs…]

Er det bare mig – eller roder du lige så meget, når du er kreativ…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Origami prisms of tapestry in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Origami prisms of tapestry in the making

Every first Sunday of the month there are creative Sundays in Dan Church Social’s thrift store in Køge.

Today was a quiet day in fierce competition with all the (outdoor) flea markets, open stores on first Sunday of the month, the sunshine in the garden and I don’t know what…

I placed my self in the studio in the middle of the shop and made among other things some fine prisms of a old wallpaper, which I believe comes from an old book of tapestry from the 80’s… – I am totally in love with the pyjamas striped tapestry! ♥

Studio at Dan Church Social – and my rather messy studio at home

I have two studios currently – one in the middle of Dan Church Social’s thrift store, where I have been a volunteer since December – and my beloved studio at home – which right now are totally overloaded with beautiful creative mess.

But I have a plan on how to get organized. I just need one week of rain, so I can be tempted away from the sun – or maybe 26-28 hours a day…

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative Day in Dan Church Social - studio in the middle of the shop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The beautiful creative workshop in the middle of Dan Church Social’s thrift store in Køge – Today decorated with delicate prisms of recycled wallpaper]

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative mess in my studio again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My studio filled with lots of creative mess – even my new sewing table in the corner by the window is already loaded with piles, not allowing room for the sewing machine… But I have a plan to get an organized life…]

Is it only me – or are you also messy when being creative…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #88:
Nyt liv til gamle kufferter ¦ Bringing new life to old suitcases

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Fotograf: Susanne Randers

“Stop buying, start using”

Har været mit mantra det seneste års tid – og hvor er det bare fantastisk, når man kan gå på loftet og finde gamle kufferter, som lige passer ind i den nyindkøbte, genbrugte reol :)

I dag kom fire gamle kufferter ned fra loftet. To af mine, indkøbt for ca. 15 år siden – og to fra min kærestes bedsteforældre, som har været brugt af dem – og som alle sikkert kan fortælle om spændende oplevelser fra nær og fjern, hvis de kunne snakke…

Billeder af vores nye, genbrugte reol

Jeg lovede i går at vise billeder af min proces med at etablere den nye reol, som skal stå i vores tv-rum.

Reolen skal rumme alt mit “passive” kreagrej – alt det, jeg ikke lige har gang i en kreativ proces i mit krearum, samt noget af min kærestes fotoudstyr.

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol opføres. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

[Fra tom væg til reol til kreativt himmerige… Processen med indflytningen er stadig i gang, og jeg nyder hvert et sekund. Reolen er købt via dba.dk – og skulle være fra IKEA. Den måler 220 cm i højden og 255 cm i bredden. Hylderne er 40 cm dybe, så der er god plads til opbevaring. Super stabil konstruktion og med fleksibel hyldeplacering…]

Nu har jeg endelig fået et sted, hvor der er plads til den store A3 HAY plissé arkivmappe, som ligner en stor smuk vifte. Den har ligget lukket, siden jeg købte den for halvandet år siden… Skønt når gamle skatte dukker op fra gemmerne! (Måske den skal pimpes med lidt neonpink, neonrødt eller neonorange farveklatter… Vi får se…)

Brug LP-æsker til opbevaring af scrappapir og papirrester

Opbevarings- og genbrugstip:

Er du vild med papir, ligesom jeg, er LP æsker suveræne til papir og papirrester – tit når jeg har lavet collager, origami mv. smider jeg bare alle papirstumperne ned i en LP æske – og så har jeg den at gå på opdagelse i næste gang.

Æsken er også super nem at transportere papir i, uden det bøjer eller krøller, hvis man skal være krea andre steder end derhjemme…

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol under opførelse - med fine gamle kufferter på de øverste hylder. Fotograf: Susanne Randers

[“Stop buying, start using” har været mit mantra det sidste års tid. Derfor er reolen loadet med genbrugsguld]

Når jeg ser på reolen, får jeg nærmest fornemmelsen af at være passager i et gammelt tog – eller Orientekspressen – med fine kufferter på øverste hylde oppe under loftet…

Kufferterne skal fyldes op med med lette sager som garn, broderigarn, stoffer og doileys.

Nuuuuuuij, hvor jeg glæder mig til den er tæt pakket på alle hylder med det dejligste kreagrej!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Bringing new life to old suitcases

“Stop buying, Start Using”

Has been my mantra the past year – and I really love that I can use what I have in stock in stead of buying new stuff all the time…

Today we took four ancient suitcases down from the ceiling. Two of them are mine, purchased for approx. 15 years ago,  and two of them are from my boyfriend’s grandparents, who have been using them previously. And the suitcases can probably tell stories about exciting experiences from far away if they could talk…

Pictures of our new, recycled bookcase

I promised yesterday to show pictures of my process of setting up the new rack in our TV room.

The cabinet will house all my “passive” creative supplies – everything that I’m not using in a creative process in my studio, as well as some of my boyfriend’s photography equipment.

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[From blank wall to a rack in a creative heaven… The rack is purchased through an online thrift shop dba.dk – and come from IKEA. It measures 220 cm in height and 255 cm in width. The shelves are 40 cm deep, so there is plenty of room for storage]

The moving process is still ongoing, an I enjoy every second :)

Now I finally have enough space for the large A3 HAY plissé archive folder that looks like a big beautiful range. It has been closed since I bought it a half years ago… So lovely when ancient treasures emerge from their hiding!

Paper storage tip: Use LP boxes

I use LP boxes for paper storing, even scrap paper fits perfectly in a LP box. Often when I make collages, origami etc. I just throw all the little pieces of paper into an LP box when I clean the table – and then I have all the cut outs to use in my next paper project.

The LP box is also a super easy way to transport paper, if you have to be creative elsewhere than at home…

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up - and beautiful old suitcases just below the ceiling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Stop buying, Start Using” has been my mantra for the past year. Therefore, the rack is loaded with recycled gold]

I really like the four suitcases on top of the rack. It gives me the feeling of being passenger in an old train – with the suitcases below the ceilings.

The suitcases will be filled with light stuff like yarn, embroidery yarn, fabrics and doileys.

Weeeeeeeee, I am looking forward to see the rack totally packed with creative supplies. It will be heaven!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10