Tag-arkiv: Kirkens Korshær

MOODBOARD #124:
Sarte prismer af genbrugstapet – kreadag i Kirkens Korshær ¦ Origami prisms of tapestry in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Sarte prismer af genbrugstapet - kreadag i Kirkens Korshær. Fotograf: Susanne Randers

Hver første søndag i måneden er der kreative søndage i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

I dag var en stille dag i skarp konkurrence med alverdens (udendørs) loppemarkeder, søndagsåbne butikker, solskin i haven og hvad der ellers kan lokke af gode tilbud her og der…

Jeg tjekkede ind i kreaværkstedet midt i butikken og foldede blandt andet nogle fine origami prismer af en stak super lækre tapetrester, som jeg vil tro kommer fra en gammel tapetbog fra 80’erne… – Er totalt vild med det pyjamasstribede tapet!!! ♥

Kreaværksted i Kirkens Korshær – og mit ret så rodede krearum derhjemme

Jeg har to krearum for tiden – et midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik, hvor jeg har været frivillig siden december – og mit skønne dejlige krearum hjemme – som lige nu er top overloadet med kreativt rod.

Men jeg har en plan for, hvordan jeg skal komme rodet til livs. Savner bare lige en uges regnvejr, så jeg kan lokkes væk fra solen – eller måske en 26-28 timer i døgnet…

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreadag i Kirkens Korshær - kreaværksted midt i butikken. Fotograf: Susanne Randers

[Det skønne kreative værksted midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge – i dag pyntet med sarte prismer af genbrugstapet. Foldevæggen i baggrunden er lavet af Politikens bøger i farver]

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreativt rod i mit krearum igen igen. Fotograf: Susanne Randers

[Mit krearum fyldt med kreativt rod – selv mit nye sybord i hjørnet foran vinduet er allerede loadet med bunker, så der slet ikke er plads til symaskinen… Men jeg har en plan for at komme rodet til livs…]

Er det bare mig – eller roder du lige så meget, når du er kreativ…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Origami prisms of tapestry in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Origami prisms of tapestry in the making

Every first Sunday of the month there are creative Sundays in Dan Church Social’s thrift store in Køge.

Today was a quiet day in fierce competition with all the (outdoor) flea markets, open stores on first Sunday of the month, the sunshine in the garden and I don’t know what…

I placed my self in the studio in the middle of the shop and made among other things some fine prisms of a old wallpaper, which I believe comes from an old book of tapestry from the 80’s… – I am totally in love with the pyjamas striped tapestry! ♥

Studio at Dan Church Social – and my rather messy studio at home

I have two studios currently – one in the middle of Dan Church Social’s thrift store, where I have been a volunteer since December – and my beloved studio at home – which right now are totally overloaded with beautiful creative mess.

But I have a plan on how to get organized. I just need one week of rain, so I can be tempted away from the sun – or maybe 26-28 hours a day…

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative Day in Dan Church Social - studio in the middle of the shop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The beautiful creative workshop in the middle of Dan Church Social’s thrift store in Køge – Today decorated with delicate prisms of recycled wallpaper]

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative mess in my studio again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My studio filled with lots of creative mess – even my new sewing table in the corner by the window is already loaded with piles, not allowing room for the sewing machine… But I have a plan to get an organized life…]

Is it only me – or are you also messy when being creative…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #72:
DIY stempel til genbrugs krea poser ¦ DIY stamp for recycling paper goodie bags

365 moodboards i 2014. Moodboard #72: DIY stempel til genbrugs krea poser. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Vi har virkelig fået indviet kreaværkstedet i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge

Jeg er frivillig i butikkens nye kreaværksted midt i butikken og hygger mig vildt med at finde gamle skatte i de gamle bøger, som ikke umiddelbart er salgsbare, fordi de har revnede rygge, smudsede sider eller er tapet sammen på kryds og tværs…

DIY kreaposer til kreative projekter

Gamle gulnede, slidte bøger er virkelig en skatkiste for mig – og mange af bøgerne indeholder de smukkeste illustrationer, som jeg hiver hiver ud af bøgerne og gemmer til genbrugs- og upcycling projekter.

I sidste uge lavede jeg en smuk opslagstavle af nogle af illustrationerne, og da fik jeg det geniale forslag fra Lisbet *LLL&Co* via Instagram, at jeg skulle pakke DIY “Gør det selv” poser, som kunne sælges i butikken.

Det projekt startede jeg så op på i dag – men nåede ikke at fuldende det, da jeg mangler nogle bestemte typer illustrationer for at lave en fed kreapakke til brug for scrapbooking, smashbooking, collager eller andre kreative projekter.

Jeg skal nok skrive her på bloggen og på Instagram, når DIY kreaposerne er lavet, hvis du får lyst til at kigge forbi butikken og kigge nærmere på alt det lækre gamle papir.

DIY håndgraveret stempel

Her til aften hev jeg så mit nye linoleumsskæresæt frem, som jeg har fået af en kær veninde, og lavede et “DIY” stempel, som jeg kan stemple på etiketten på kreaposerne, når de er færdige…

Så fedt, at gøre det selv ♥ Og så fedt med genbrug ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #72: DIY stamp for recycling paper goodie bags. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY stamp for recycling paper goodie bags

I am a volunteer in Dan Church Social’s new creative studio in middle of the charity store.

I really enjoy to find ancient treasures in the old books that are not readily marketable because they have cracked backs, soiled pages or are totally taped together…

Old yellowed, quite damaged books is truly a treasure for me – and many of the books contain the most beautiful illustrations that I pull out of books and store for upcycling projects.

Last week I made a beautiful pin board of some of the illustrations, and I got the brilliant suggestion from Lisbet *LLL&Co.* via Instagram that I should pack DIY “Do It Yourself” goodie bags that could be sold in the shop.

I started that project today – but did not finish it because I need certain types of illustrations to make a fantastic goodie bag to use for scrap booking, smash booking, collages or other creative projects.

I’ll post here on the blog and on Instagram when the DIY bags are made, if you will want to stop by the store and look at all that delicious old paper.

DIY hand carved stamp

This evening I made ​​a hand carved “DIY” stamp that I can stamp on the label of the goodie bags when they are finished…

So cool to do it yourself ♥ And so cool with recycling ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #66:
På skattejagt efter fauna, flora, fugle og fisk ¦ Treasure hunting for fauna, flora, birds and fish

365 moodboards i 2014. Moodboard #66: På skattejagt efter fauna, flora, fugle og fisk. Politikens illustrerede bøger i farver. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har virkelig fået øjnene op for smukke gamle illustrationer på det seneste…

Det startede vist med foldevæggen i Kirkens Korshærs genbrugsbutik – og så gik der pludselig skattejagt i at finde alle de smukke bøger, som Politiken har udgivet i 1950’erne og 60’erne rundt om i landets genbrugsforretninger.

Flere af bøgerne er lavet i oplag på næsten 200.000, så der skal nok gemme sig en masse fine bøger rundt omkring i landets genbrugsbutikker, det er jeg sikker på.

Der findes forskellige serier af Politikens bøger:
(udgivet i 1950’erne, 60’erne og 70’erne)

Naturen i farver:

 • Fugle i farver ♥
 • Eksotiske fugle i farver
 • Sommerfugle i farver
 • Insekter i farver
 • Fisk i farver
 • (Patte)Dyr i farver
 • Krybdyr og padder i farver
 • Fortidsdyr i farver ♥
 • Sten i farver
 • Ædelstene i farver
 • Nytteplanter i farver
 • Svampe i farver ♥
 • Madsvampe i farver
 • Flora i farver ♥
 • Havens blomster i farver ♥
 • Havens buske og træer ♥
 • Træer og buske i skov og hegn
 • Bjergflora i farver
 • Roser i farver ♥
 • Lægeplanter i farver

Stuekultur i farver:

 • Akvariefisk i farver ♥
 • Akvarieplanter i farver
 • Stuefugle i farver ♥
 • Stueplanter i farver ♥

Naturliv i farver / Naturen som hobby:

 • Hvad finder jeg i skoven
 • Hvad finder jeg på stranden ♥
 • Hvad finder jeg i sø og å ♥
 • Hvad finder jeg i mark og eng ♥

Uden for kategori:

 • Farver i farver

♥ ) Hjertet markere de bøger, jeg har på lager…

Skattejagten fortsætter…

Jeg har søgt på Internettet for at finde alle titlerne. Jeg troede, at jeg efterhånden var ved at have de fleste af bøgerne i hus, men jeg kan godt se, at der er et stykke endnu (jeg har 9 ud af 27) – og måske har jeg ikke engang alle titlerne med i listen ovenfor…

Men jeg leder videre, med den største tålmodighed, nysgerrighed og glæde…

Har du nogle af de fine bøger stående?

Står der nogle af Politikens farverige bøger fra 1950’erne eller 60’erne med fint gulnet papir og samler støv hjemme hos dig, er jeg gerne aftager af dem… Jeg giver op til 20 kr. pr. stk. plus forsendelse, afhængig af bøgernes stand.

I Kirkens Korshær i Køge sælger vi bøgerne for 10 kr. pr. stk.

Jeg aftager gerne flere af samme slags (nogle er trykt i mange mange flere eksemplarer end andre), da jeg også indsamler de fine bøger til en blogveninde, som også synes, at de er vidunderlige…

Du er velkommen til at lægge en kommentar, maile mig på mitkrearum [a] gmail.com eller sms’e på 28574323.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #66: Treasure hunting for fauna, flora, birds and fish. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Treasure hunting for fauna, flora, birds and fish

Lately, I have really become aware of the beauty of old illustrations…

I guess it started with the making of a folding wall in the studio in Dan Church Social’s thrift store… And then I suddenly started my treasure hunting to find all the beautiful books which the Danish book publishing company “Politiken” published in the 1950s and 60s.

Several of the books are published in 200,000 copies, so I’m sure there will be lots of fine books in the different second hand shops around the country…

There are different series of Politiken’s books:

(published in the 1950s, 60s and 70s)

 • Nature in Colors
 • Living Room Culture in Colors
 • Naturelife in Colors / Nature as a Hobby

I have searched around the Internet to find all the titles… I have managed to get one third of the published books (9 out of 27) – so my treasure hunting continues.

And I am looking forward to the hunting with great patience, curiosity and joy…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10