Tag-arkiv: Tunesisk hækling

MOODBOARD #137:
Drømmer om vilde frihånds hækle projekter ¦ Dreaming of crazy freeform crochet projects

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 137 Drømmer om vilde frihaands hækle projekter

For første gange nogen sinde bugner mit hjem med garn, hæklenåle, strikkepinde og masser af inspirerende hækle- og strikkebøger…

Jeg er blevet vildt glad for at hækle, strikke og hakke, og er begyndt at tænke store tanker om, hvad jeg kan bruge alle de nye teknikker, som jeg tillærer mig for tiden.

Først var det strikkede regnbuer til havens træer, så var det hækling maske for maske, så tunesisk hækling – og nu tænker jeg i vild frihåndshækling og strik i vild limbo…

Inspiration fra gamle bøger

Bøgerne fra dagens moodboard hedder:

  • “Fri hækling” af Lis Paludan
  • “Freeform Strik & Hækling” af Prudence Mapstone

Bøgerne er et overflødighedshorn af inspiration til finurlige teknikker og modeller, og når først jeg efterhånden har lært alle slags hæklegreb, er det vel bare at gi’ det et forsøg?

Måske det “bare” bliver ved tanken, måske det rent faktisk bliver til noget… Vi får se…

I hvert fald bor der en hippie inden i mig, som ville elske et giga sjal i et totalt mix af alle mulige teknikker og farver.

Skørt, ja måske, men jeg er vild med tanken!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 137 Dreaming of crazy freeform crochet projects Instagram filter Valencia

Dreaming of crazy freeform crochet projects

For the first time ever my home is overloaded with yarn, crochet hooks, knitting needles and lots of inspiring crochet and knitting books…

I have become so thrilled about crochet and knitting, and is starting to think big thoughts about what I can use all the new techniques that I am learning at the moment.

First it was knitted rainbows to the trees, then it was crochet stitch by stitch, and lately it is Tunisian crochet – and now I’m thinking of crazy freeform crochet and knitting all mixed up…

Inspiration from old books

The books from today’s mood board are:

  • “Free crochet ” by Lis Paludan
  • “Freeform Serendipitous Design Techniques for Knitting and Crochet ” by Prudence Mapstone

The books are a cornucopia of inspiration for artful techniques and models, and once I eventually learned all sorts of crocheting stitches, why not give it a try…?

Perhaps it will “just” be with the thought, perhaps it actually turns into something… We’ll see…

At least there lives a hippie inside me that would love a huge shawl in a total mix of all sorts of techniques and colors.

Crazy, perhaps, but I love the idea!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #135:
Tunesisk hækling – super sjovt at hakke ¦ Tunisian crochet – fun and easy

365 moodboards in 2014. Moodboard #135: Tunesisk hækling - super sjovt at hakke. Fotograf: Susanne Randers

Jeg elsker at kaste mig ud i noget nyt! Jeg påtager mig altid Pippi Langstrømpe mentaliteten:

“Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt!”

I mandags fandt jeg en hakkepind på mit nye job – og da jeg i sidste uge havde lånt nogle hæklebøger på biblioteket, slog jeg straks op i Politikens Hæklebog af Lis Paludan – hvor der er en udførlig og pædagogisk instruks til tunesisk hækling, også kaldet hakking.

365 moodboards in 2014. Moodboard #135: Tunesisk hækling - flotte hvide og grønne garn striber. Fotograf: Susanne Randers

[Tunesisk hækling: Er vild med, hvordan de forskellige farver garn fletter sig ind i maskerne]

Hakking er meget nemmere, end jeg troede

Tunesisk hækling er en mellemting imellem hækling og strikning – og udføres med en hakkenål, der er på længde med en strikkepind, med med en hæklenåls krog i den ene ende – og en dup til at standse garnet med i den anden ende.

Der er mange variationer af hakningen, og man kan skabe nogle fine mønstre undervejs, men jeg har indtil videre blot givet mig i kast med standardmaskerne, og jeg synes, at det er super nemt at lære!

Glæder mig til at google rundt efter inspiration til, hvad jeg kan bruge det hæklede stykke til – for synes det ligner mest af alt en klud, et håndklæde eller et pudebetræk, men måske jeg kan blive inspireret til tasker, tøj, mobiletuier eller andre spændende sager…?

Kan du hakke – og hvad bruger du det i givet fald til…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #135: Tunisian crochet - fun and easy. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Tunisian crochet – fun and easy

I love to throw myself into something new! I always put on the Pippi Longstocking mentality:

“This I haven’t tried before, so I can do that.”

This Monday I found a Tunisian crochet hook at my new job – and last week I had borrowed some crochet books at the library. I looked immediately into one of the books for a detailed instruction to Tunisian crochet, in Danish also called “hakking”.

365 mood boards in 2014. Mood board #135: Tunisian crochet - white and green yarn stribes. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Tunisian crochet: Love the way the white and green yarn is being mixed up when I change color]

Tunisian crochet is much easier than I thought

Tunisian crochet is a mix between crochet and knitting – made with a special crochet hook with the length of a knitting needle, but with a crochet hook at one end – and a dab to stop the yarn at the other end.

There are many variations of Tunisian crochet, and you can create some fine patterns along the way, but so far I have so only crocheted the standard stich, and I think it’s super easy to learn!

Looking forward to google around for inspiration for what i can use the crocheted piece to – most of all I think it looks like a cloth, a towel or pillow case, but maybe I can be inspired to make handbags, clothes, mobile sleeves or other exciting stuff…?

Do you know how to do Tunisian crochet – and what do you use it for?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10