Tag-arkiv: Serigrafi

MOODBOARD #142:
Min inspirationsvæg på Kunsthøjskolen i Holbæk sommeren 2013 ¦ My inspiration wall from last summer’s art school

365 moodboards in 2014. Moodboard #142: Min inspirationsvæg på Kunsthøjskolen i Holbæk sommeren 2013. Fotograf: Susanne Randers

Havde migræne torsdag aften, og kunne ikke rumme at lave et moodboard, men jeg postede et på Instagram fra sidste sommer, hvor jeg var på serigrafisk kursusKunsthøjskolen i Holbæk.

Et klassisk moodboard, der voksede og voksede

Billedet er min inspirationsvæg, som dag for dag voksede efterhånden som jeg hentede inspiration fra mit billedarkiv, fra bøger og fra nettet – og med nogle af mine første tryk…

Trykte blandt andet den serigrafiske serie med skærmblomster “Hvilken farve i regnbuen er du?”

Det var SÅ VILDT og totalt selvforkælelse at være af sted på Kunsthøjskole i 14 dage, og det står helt klart på min kreative ønskeseddel at gøre det igen!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #142: My inspiration wall from last summer's art school. Kunsthøjskolen in Holbæk. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My inspiration wall from last summer’s art school

Had migraine Thursday night and could not create a mood board, but I posted one on Instagram from last summer when I was on the silk screen course at the Art School “Kunsthøjskolen” in Holbæk.

A classic moodboard that grew and grew

The picture is my inspiration wall, which day by day grew as I found inspiration in my photo archive, from books and from the internet…

Made among other things, the silkscreen printing series with screen flowers What color of the rainbow are you?”

It was SO CRAZY and good for my creative soul to be off on two weeks of Art School, and it is definitely on my creative wish list to do it again!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #100:
Fejrer 100 moodboards med ny give away ¦ Celebrating 100 mood boards with a new give away

365 moodboards i 2014. Moodboard #100: Fejrer 100 moodboards med ny give away. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

100 moodboards – det skal fejres!!!

Jeg vil derfor dele min glæde for papir med dig og udlodder følgende give away:

  • En Flow Book for Paper Lovers
  • En hjemmesyet notesbog
  • Et serigrafisk tryk af en skærmblomst

Sådan deltager du i give awayen:

1. Følg mit krearum

Du deltager i give awayen ved at følge mit krearum på Bloglovin, Instagram, min danske Facebookside (mitkrearum) eller min engelske Facebookside (365 moodboards).

2. Læg en kommentar og / eller del:

♥ Blog: Følger du min blog, skal du lægge en kommentar her i dette blogindlæg

Instagram: Følger du mig på Instagram, skal du dele mit IG giveaway billede med hashtagget #mitkrearumgiveaway og tagge @mitkrearum i det delte billede

Facebook/mitkrearum: Følger du mit krearum på min danske facebookside, skal du lægge en kommentar under give away billedet

Facebook/365moodboards: Følger du mit krearum og mine 365 moodboards på den engelske facebookside, skal du lægge en kommentar under give away billedet

3. Du får et lod pr. socialt medie ♥ ♥ ♥ ♥

For hvert socialt medie, du følger mit krearum på og lægger en kommentar, ryger der et lod i puljen.

Du kan altså få op til FIRE lodder…

Deadline: Onsdag 30. april kl. 18:00 – vinderen offentliggøres snarest muligt derefter.

Spred gerne den gode karma ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Du må rigtig gerne dele min give away på blog, facebook eller instagram – så lover jeg at komme lidt ekstra oven i…

Jeg sender gaven til alle steder i verden!

Held og lykke – og see you around :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 100 Celebrating 100 mood boards with a new give away Instagram filter Valencia

Celebrating 100 mood boards with a new give away

I would really like to share my joy of paper with you and start the following give away:

  • One Flow of Paper Book Lovers
  • One home-sewn notebook
  • One silk screen printing of a flower

How to join the give away:

1. Follow “mit krearum” (my creative space)

You participate in the give away by following “mit krearum” on Bloglovin, Instagram, my Danish Facebook Page (mitkrearum) or my English Facebook Page (365moodboards).

2. Add a comment and / or share :

Blog: If you follow my blog, leave a comment here in this blog post

Instagram: If you follow me on Instagram, you need to share my IG giveaway image with the hashtag: #mitkrearumgiveaway and tag: @mitkrearum in the shared image

Facebook/mitkrearum: If you follow “mit krearum” on my Danish Facebook page, leave a comment under the giveaway image

Facebook/365moodboards: If you follow me and my 365 mood boards on my English Facebook page, leave a comment under the giveaway image

3. You get one ticket per social media ♥ ♥ ♥ ♥

For every social media you follow ”mit krearum” on and submit a comment, you get one chance to get this awesome paper book.

So you can get up to FOUR tickets.

Deadline: Wednesday 30 April 2014 at 18:00 – the winner will be published as soon as possible here after.

Please spread the good karma ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

If you like, please share my give away on blog, facebook or instagram – and if you win I will add a little extra on top…

I ship the give away all over the world!

Good luck and see you around :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #78:
Kreaskat der taler til mit hjerte ¦ Creative treasure that talks to my heart

365 moodboards i 2014. Moodboard #78: Kreaskat der taler til mit hjerte. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg bliver SÅ forkælet i disse dage, så jeg næsten slet ikke kan fatte det…

I dag åbnede jeg den SMUKKESTE turkise kuvert fra sødeste pernillesmile, som jeg lige om snart også skal sende en masse dejligt kreagrej til…

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 78 Pakke fra pernillesmile

Kreative skatte fra Pernilles hjerte til mit hjerte

Jeg er SÅ dybt taknemmelig for den kærlighed, jeg kan se, der stråler ud af Pernilles kreaskat til mig. Der er nyt, gammelt, romantisk, neon, bling bling, prismer, glansbilleder, hjembragte ting fra Ghana, guldsnor og masser af perler – som jeg vil ELSKE at skabe en masse skønne ting ud af!!!

Tusind mange TAK sødeste Pernille ♥ ♥ ♥

Og jeg er selv i gang med at pakke ti forskellige kuverter til en masse fantastiske kreative kvinder både herhjemme og i udlandet – men den seneste stykke tid har jeg brugt langt mere tid på at rydde op og organisere, end på at kreere, så alle kuverterne lader lige vente lidt på sig…

Men lige om lidt er det hele sendt ud af døren, og et nyt kreativt eventyr kan begynde.

Hvor er jeg bare glad og taknemmelig over alt ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #78: Creative treasure that talks to my heart. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Creative treasure that talks to my heart

I am SO spoiled these days, that I almost can not believe it…

Today I opened the most BEAUTIFUL turquoise envelope from sweet pernillesmile – and very soon I will be sending her some of my creative treasures…

mitkrearum.dk kreativitet creativity 365 moodboards in 2014 78 Pakke fra pernillesmile Instagram filter Valencia

Creative treasures from Pernille heart to my heart

I am so deeply grateful for the love that I can feel from Pernille’s treasures. There are new goodies, old ones, romantic, neon, bling bling, prisms, scraps, home brought things from Ghana, gold string and lots of beads – all things that I would LOVE to create a lot of beautiful things out of!

THANK YOU so much sweetest Pernille ♥ ♥ ♥

I’m in the process of packing about ten different envelopes for a lot of amazing creative women in Denmark and abroad – but it has taken it’s time, because I lately have spent far more time to clean up and organize my creative things than beeing creative, so all the envelopes have to wait just a few more days…

But very soon it’s all sent out of the door, and new creative adventures can begin.

I am so very happy and grateful for everything ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10