Tag-arkiv: Paperlove

MOODBOARD #149:
Klar til nye papir eksperimenter ¦ Ready for new paper experiments

365 moodboards in 2014. Moodboard #149: Klar til nye papir eksperimenter. Genbrugscollage syet på maskine. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har givet mig i kast med nye kreative vaner. Besluttede i tirsdags, at det måtte være slut med kreativ stilstand – der måtte simpelthen ske noget nyt.

Så de sidste tre dage har jeg doodlet om morgenen i stedet for at skrive morgensider. Bare en enkelt tegning i min skitsebog med en sort tushpen.

Og i dag gav jeg mig i kast med at sy collager i papir på symaskinen i stedet for at klistre dem sammen med en limstift…

365 moodboards in 2014. Moodboard #149: Klar til nye papir eksperimenter. Collage af genbrugspapir syet på maskine med neonpink sytråd, zigzag og mønstre. Fotograf: Susanne Randers

[Første forsøg på en collage lavet af genbrugspapir syet sammen på symaskinen med neonpink sytråd i stedet for limet med en limstift – er vild med alle de skønne mønstre min symaskine kan sy, men jeg skal måske tænke lidt mere over kompositionen næste gang… Farvevalget er jeg dog ret glad for…]

“HUSK AT LEGE OG HA’ DET SJOVT”

Jeg hygger mig virkelig med nye vaner og underlige eksperimenter!

“HUSK AT LEGE OG HA’ DET SJOVT” står der med store bogstaver på væggen i mit krearum – og det har jeg i den grad gjort i dag ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

PS. Vil du se mine doodles, så kig med på Instagram…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #149: Ready for new paper experiments. Collages sewn together of recycled paper. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Ready for new paper experiments

I have thrown myself into new creative habits. Decided this Tuesday that it had to be the end of my creative stagnation – that something new had to happen.

So the last three days I have been doodling in the morning instead of writing morning pages. Just a single drawing in my sketch book with a black marker.

And today I threw myself into sewing collages of paper on the sewing machine instead of sticking them together with a glue stick…

365 mood boards in 2014. Mood board #149: Ready for new paper experiments. Collages sewn together of recycled paper with neonpink thread. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[First attempt at a collage made of recycled paper stitched together on the sewing machine with neon pink sewing thread instead of glued with a glue stick – I love all the wonderful patterns my sewing machine can sew, but I may have to think a little more about the composition next time… The colors, however, I am pretty happy about…]

“REMEMBER TO PLAY AND HAVE FUN”

I really enjoy my new habits and strange experiments!

“REMEMBER TO PLAY AND HAVE FUN” is written in large letters on the wall in my studio – and I had so much fun today ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Wanna see my doodles, please visit my Instagram

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #148:
Noget grønt og pink til @ihannas ¦ Something pink and green in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #148: Noget grønt og pink til @ihannas. Fotograf: Susanne Randers

Er ØR af lykke!!! Er begyndt at sy i papir igen, lave notesbøger og stemple med mine hjemmelavede stempler.

Og oven i det hele har jeg haft den DEJLIGSTE kreaklub i det skønneste selskab her til aften…

Pink og grønne overraskelser på vej til Sverige

Dagens moodboard er “noget” til søde @ihannas fra Sverige, som jeg tilbage i januar har lovet at sende en hel masse dots fra Søstrene Grene – sammen med denne overraskelse.

Og for nylig skrev iHanna på sin blog, at hendes yndlingsfarvekombination var pink og grøn, så derfor disse farver… – Som i øvrigt også er mine yndlingsfarver sammen.

Men du skal også have billeder fra aftenens kreaklub, af det skønne bord, af min egen stempelfest og de fantastiske gaver fra de dejlige kreaklub gæster.

20140528-233938.jpg

[Kreaklub – creating together – such a lovely table]

20140528-233956.jpg

[Stempelfest – stamping with all my handcarved stamps]

20140528-234012.jpg

[Fantastiske gaver fra deltagerne i kreaklubben – wonderful presents from my lovely guests from tonight’s Creative Gathering]

Heldige mig ♥

Kærlig hilsen Susanne

PS. Alle billederne er indtil videre fra min Instagram, indtil de oprindelige billeder liiiige er blevet redigeret…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #148: Something pink and green in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Something pink and green in the making

I am SO happy! Have started to sew in paper again, making notebooks and stamping with my homemade stamps.

And on top of it all, I have had the most BEAUTIFUL Creative Gathering with the most wonderful company this evening…

Pink and green surprises on the way to Sweden

Today’s moodboard is “something” to sweet @ihannas from Sweden that I’m back in January have promised to send a whole bunch of dots stickers in mutual colors – along with this surprise.

And recently iHanna wrote on her blog that her favorite color combination was pink and green, so therefore these colors… Which by the way are my favorite color combination too.

But you have photos from tonight’s Creative Gathering, of the beautiful table, my own stamp party and the amazing gifts from the wonderful creative guests.

Lucky me ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #147:
Gul er sommerens hotteste farve ¦ Yellow is the hottest color this summer

365 moodboards in 2014. Moodboard #147: Gul er sommerens hotteste farve. Fotograf: Susanne Randers

Moodboard on the go…

I aften har jeg ikke været hjemme, så derfor satte jeg et lidt hurtigt dogme op for dagens moodboard.

Jeg fandt tilfældigt et gammelt Isabellas magasin fra maj 2007 og sagde til mig selv: Du skal kunne lave et aktuelt og sigende moodboard ud af sider fra dette blad.

Og allerede på side 18 sprang artiklen mig i øjnene: “Solskin kan man altid shoppe” – og så fulgte ellers 6 vidunderlig sider med gul lykke for øjnene.

“Gult er genialt”

Stod der også i denne måneds BoligLiv – og fælles for artiklerne er associationen til sol og sommer.

Artiklen fra Isabellas rummer også smukke lilla elementer sammen med det gule. Gul og lilla er nemlig komplementærfarver, og i de rette doser fremhæver den ene farve den anden…

Jeg er vild med gul

Elsker at have gule energier omkring mig. Gulvtæppet i mit krearum er blandt andet gult – og også mit nye sybord – som dog kun er brugt til opbevaring siden det er etableret…

Chakramæssigt er den gule farve handlingens farve, så mer’ af den, tak! ♥

Har du gule elementer eller energier i dit liv?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #147: Yellow is the hottest color this summer. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Yellow is the hottest color this summer

Mood board on the go…

Tonight I have not been home, so I put a little quick dogma up for today’s mood board.

I found an old Isabellas magazine from May 2007, and said to myself: You have to be able to make a timely and telling mood board out of the pages of this magazine.

And already on page 18 an article jumped out to me: “Sunshine, you can always buy” – and then followed 6 wonderful pages with yellow happiness for the eyes.

“Yellow is brilliant”

Stood there also in this month’s BoligLiv, an other Danish interior magazine, – and common for the two articles are yellow associations to sun and summer.

The article from Isabella also had beautiful purple items along with the yellow. Yellow and purple is complementary, and in the right doses one color highlights the other…

I love yellow

Love to have yellow energies around me. The carpet in my studio is yellow – and also my new sewing table – which unfortunately has only been used for storage since it has been established…

Chakra wise, the yellow color is the color of action, so more of it, please! ♥

Do you have yellow elements or energies in your life?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10