Tag-arkiv: Origami

MOODBOARD #124:
Sarte prismer af genbrugstapet – kreadag i Kirkens Korshær ¦ Origami prisms of tapestry in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Sarte prismer af genbrugstapet - kreadag i Kirkens Korshær. Fotograf: Susanne Randers

Hver første søndag i måneden er der kreative søndage i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

I dag var en stille dag i skarp konkurrence med alverdens (udendørs) loppemarkeder, søndagsåbne butikker, solskin i haven og hvad der ellers kan lokke af gode tilbud her og der…

Jeg tjekkede ind i kreaværkstedet midt i butikken og foldede blandt andet nogle fine origami prismer af en stak super lækre tapetrester, som jeg vil tro kommer fra en gammel tapetbog fra 80’erne… – Er totalt vild med det pyjamasstribede tapet!!! ♥

Kreaværksted i Kirkens Korshær – og mit ret så rodede krearum derhjemme

Jeg har to krearum for tiden – et midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik, hvor jeg har været frivillig siden december – og mit skønne dejlige krearum hjemme – som lige nu er top overloadet med kreativt rod.

Men jeg har en plan for, hvordan jeg skal komme rodet til livs. Savner bare lige en uges regnvejr, så jeg kan lokkes væk fra solen – eller måske en 26-28 timer i døgnet…

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreadag i Kirkens Korshær - kreaværksted midt i butikken. Fotograf: Susanne Randers

[Det skønne kreative værksted midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge – i dag pyntet med sarte prismer af genbrugstapet. Foldevæggen i baggrunden er lavet af Politikens bøger i farver]

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreativt rod i mit krearum igen igen. Fotograf: Susanne Randers

[Mit krearum fyldt med kreativt rod – selv mit nye sybord i hjørnet foran vinduet er allerede loadet med bunker, så der slet ikke er plads til symaskinen… Men jeg har en plan for at komme rodet til livs…]

Er det bare mig – eller roder du lige så meget, når du er kreativ…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Origami prisms of tapestry in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Origami prisms of tapestry in the making

Every first Sunday of the month there are creative Sundays in Dan Church Social’s thrift store in Køge.

Today was a quiet day in fierce competition with all the (outdoor) flea markets, open stores on first Sunday of the month, the sunshine in the garden and I don’t know what…

I placed my self in the studio in the middle of the shop and made among other things some fine prisms of a old wallpaper, which I believe comes from an old book of tapestry from the 80’s… – I am totally in love with the pyjamas striped tapestry! ♥

Studio at Dan Church Social – and my rather messy studio at home

I have two studios currently – one in the middle of Dan Church Social’s thrift store, where I have been a volunteer since December – and my beloved studio at home – which right now are totally overloaded with beautiful creative mess.

But I have a plan on how to get organized. I just need one week of rain, so I can be tempted away from the sun – or maybe 26-28 hours a day…

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative Day in Dan Church Social - studio in the middle of the shop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The beautiful creative workshop in the middle of Dan Church Social’s thrift store in Køge – Today decorated with delicate prisms of recycled wallpaper]

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative mess in my studio again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My studio filled with lots of creative mess – even my new sewing table in the corner by the window is already loaded with piles, not allowing room for the sewing machine… But I have a plan to get an organized life…]

Is it only me – or are you also messy when being creative…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #38:
Folder origami diamanter af Flow Book for Paper Lovers ¦ Folding Origami Diamonds with Flow Book for Paper Lovers

365 moodboards i 2014. Moodboard #38: Folder origami diamanter af Flow Book for Paper Lovers. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er blevet totalt vild med origami-foldning!

Siden jeg i december foldede en masse fine juletræer, inspireret af My:MinMy har jeg fundet ud af, at man kan folde helt vildt mange forskellige ting ud fra den samme grundskabelon som juletræet.

Eksempelvis denne fine 8-takkede diamant øverst i billedet, som man samler helt uden brug af lim.

Foldevejledning til origami diamant

Inspirationen til diamanten har jeg hentet på Instagram hos SannePKunst – og i dag var hun så sød at skrive linket til en video med foldevejledningen – som du finder lige her

Så jeg var ikke sen til at flå nogle skønne, dejlige sider ud af min nye Flow Book for Paper Lovers – og folde en diamant.

Det grønne papir hedder oven i købet “Everyting will be okay green”. Det er da til at blive glad i låget af :)

De små fine neonpink diamanter har jeg lært at folde af Lisbet *LLL&Co.* – og dem finder du foldevejledningen til ved at besøge Lisbets hjemmeside – og forleden dag, så jeg også, at man nu kan få foldevejledningen hos Søstrene Grene.

Ønsker dig en super dejlig weekend!

Kærlig hilsen Susanne

PS. Jeg er forresten kommet til at købe to Flow bøger – en til at savle over, og en til at klippe i. Det er en god fidus, når man som jeg er VILD med papir :)

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #38: Folding Origami Diamonds with Flow Book for Paper Lovers. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Folding Origami Diamonds with Flow Book for Paper Lovers

I really love origami paper folding!

In December I was folding a lot of Christmas trees – and now I have found out, that you can fold a lot of different things from the same basic template as the Christmas tree.

For example, this fine 8-pointed diamond on top of the image, assembled without the use of glue.

Folding instructions for an origami diamond

I got the inspiration to fold the diamond from SannePKunst at Instagram – and today she was so sweet to post the link to a video with the folding instructions – which you can find right here

So I used some lovely pages from my new Flow Book of Paper Lovers – and folded a diamond.

The green paper is even called “Everything will be alright green”. So cute!

The small neon pink diamonds I have learned to fold by Lisbet *LLL & Co.* – and she links to this folding instruction here on her blog.

Wish you a happy and joyful weekend!

Lots of love and happiness, Susanne

PS. By the way I have bought two Flow Books – one to keep forever – and one to use now. It’s a good idea if you like me are crazy with paper :)

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #31:
Inspirerende AOH håndarbejdsmesse med skøn origami workshop ¦ Inspiring creative fair with lovely origami workshop

365 moodboards i 2014. Moodboard #31: Inspirerende AOH håndarbejdsmesse med skøn origami workshop. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Checkede ind i Rødovrehallen for en dag for at blive inspireret og mødes med ligesindede.

Havde spurgt via Instagram i går aftes, om nogen havde lyst til at mødes til kaffe kl. 14 – og vi var tre der mødtes, så det var super skønt!!

Har aldrig været til Alt om Håndarbejde Messen før – og jeg er ikke sikker på, at jeg bare MÅ afsted igen næste gang… Da kun hvis “blogosfæren” er mindst lige så hyggelig – og måske dobbelt så stor, som den var i dag.

Kanon blogosfære – men generelt alt for meget “mormor”

Må nok sige, at de aktiviteter, der var linet op omkring bloggerne, var dem, der appellerede mest til mig. Ellers var en stor del af messen meget “mormor”, strik og patchwork, på den knapt så moderne måde. (Undskyld hvis jeg fornærmer nogen).

Karenmarie.nu og en flok strikkeres stand lige ved café og workshop området var jeg også helt pjattet med. Og så Garn-itures stand. Super inspirerende og tonsvis af eye candy!!!

365 moodboards i 2014. Moodboard #31: MyMinMy og Krittewitt afholdt origami workshop i blogosfæren. Fotograf: Susanne Randers

[Camilla fra MyMinMy i færd med at folde små diamanter i lækker neonpink til origami workshop i blogosfæren til dagens Alt om Håndarbejde Messe i Rødovrehallen]

Origami papirfoldning workshop

I blogosfæren var der to super seje origami folde workshops arrangeret af My:MinMy og Anne Krittewitt – og jeg lærte i dag at folde den lækreste neonpink sommerfugl og nogle fine diamanter.

Du kan se det samlede bloggerprogram her hos My:MinMy – der er super mange workshops i weekendens løb!

Hvis du tager til Rødovre i løbet af weekenden, så læg gerne en kommentar her og fortæl om dine oplevelser.

En travl og fantastisk inspirerende weekend venter forude

I morgen er jeg i Herning hele dagen til Formland UP/GRADED Messe. Det bliver SÅ fedt!!!

Er sikker på, jeg kommer til at spamme dig med billeder på Instagram i morgen…

På søndag kårer jeg vinderen af min Flow Book for Paper Lovers give away – og fristen for at deltage er netop lige overskredet… ;)

Rigtig god weekend!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #31: Inspiring creative fair with lovely origami workshop. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Inspiring creative fair with lovely origami workshop

Have spent the day at a creative fair in Copenhagen. I wanted to be inspired and meet like-minded people.

Had asked via Instagram last night, if anyone wanted to meet for coffee and chat – and we were three who met, and it was super cool!!

I have never been to such a crafts fair before – and after today’s impressions I’m having mixed feelings about if I will go the next time it takes place…

Amazing “blogosphere” area – but generally too much “grandmother”

All the activities lined up around the bloggers were those that appealed most to me. Otherwise, a big part of the fair was kinda “grandmother”, with knitting and patchwork in the not-so-modern way. (Sorry if I offend anyone).

Karenmarie.nu and a bunch of knitters area next to the café was also amazing. And also “Garn-iture”. Super inspiring and lots of eye candy!

365 mood boards in 2014. Mood board #31: My:MinMy is folding origami on todays workshop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My:MinMy while folding neon pink origami diamonds on todays workshop]

Origami paper folding workshop

In the blogosphere, there were two super cool origami folding workshops organized by My:MinMy and Anne Krittewitt – and today I learned to fold the hottest neon pink butterfly and some fine diamonds.

You can see the total blogger program here at the My:MinMy’s blog – there are lots of workshops during the weekend!

A busy and incredibly inspiring weekend ahead

Tomorrow I am in Herning all day Formland UP/Graded Fair. It’s gonna be SO fantastic!

I’m sure you can follow my day i Herning on Instagram

On Sunday I will announce the winner for my Flow Book of Paper Lovers give away – and the deadline to participate has just like exceeded… ;)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10