Tag-arkiv: Illustrationer

MOODBOARD #118:
Når datid og nutid smelter sammen ¦ When past and present merge

365 moodboards in 2014. Moodboard #118: Når datid og nutid smelter sammen. Gamle håndarbejdsmagasiner. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er vild med genbrug – og elsker når jeg finder en skøn genbrugsskat.

I dag fik jeg fingrene i de skønneste tre gamle håndarbejdsmagasiner:

♥ ALT for damernes Strikkebog sæson 1951-52
♥ Flittige hænder nr. 18 fra 1939
♥ Mønstertidende nr. 4 fra 1938

Finurlig gør det selv inspiration – også til i dag

Bladene er fyldt med inspiration, hygge, opskrifter, billeder, reklamer og de smukkeste illustrationer.

Når jeg bladrer i dem ser jeg opskrifter og ideer, som er lige til at gå til i dag – måske med en lille justering. Hvor vildt som tiden går i ring og alt det gamle igen er moderne.

Som om alt er opfundet – det skal bare fusioneres og bruges i nye sammenhænge…

Glæder mig til for alvor at gå om bord i magasinerne og kreere noget spændende.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #118: When past and present merge. Old needlework magazines. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

When past and present merge

I love recycling – and love when I find a wonderful recycling treasure.

Today I got my hands in the most beautiful old needlework magazines:

  • ALT for damernes Strikkebog (ALL the ladies Knitting Book) season 1951-52
  • Flittige hænder (Diligent hands) No. 18 from 1939
  • Mønstertidende (Pattern Journal) No. 4 from 1938

Whimsical DIY inspiration – even to the present day

The magazines are filled with inspiration, fun, recipes, pictures, advertisements and the most beautiful illustrations.

When I look in them I see recipes and ideas that are ready to go for today – perhaps with a little adjustment. Crazy as time goes round in circles and all the old is modern again.

As if everything is invented – it just has to be merged and used in new contexts…

Looking forward to seriously dig in, be inspired and create something exciting.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #115:
Et bord fyldt med glæde og taknemmelighed ¦ A table full of joy and gratitude

365 moodboards in 2014. Moodboard #115: Et bord fyldt med glæde og taknemmelighed. I mit drivhus. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er SÅ taknemmelig i dag – og har på samme tid en vildt dårlig samvittighed og følelsen af at være vildt bagud med en masse ting.

Er helt vildt begejstret for alle de skønne, dejlige mennesker, jeg har mødt via Instagram og alt det bytte bytte købmand og pennevennepost, jeg har rodet mig ud i – men var det en konkurrence, var jeg vist lige nu bagud med 10 point, forstået på den måde, at jeg mangler at skippe 10 pakker af sted – i forhold til dem, jeg har modtaget.

Fat mod, siger jeg til mig selv – jeg skal nok nå det, når jeg er ovenpå igen energimæssigt efter opstart på nyt job – og når den sidste uges halsbetændelse og forkølelse igen er ude af kroppen.

Forventningens glæde er nu engang den største (fnis fnis) – så mange skønne mennesker har noget super godt at glæde sig til – selvom det endnu ikke er kreeret eller postet… :)

Goodies og bøger fra det jyske

I dag fik jeg lov til at åbne hele tre pakker – med lækkerier fra @vibekemortilfire, @ibensfarverige og Connie @krealiving. Bøgerne var nogle, jeg havde bestilt og betalt for, og de to andre pakker var bytte bytte købmand.

Jeg havde sat mig ud i drivhuset med strikketøjet for at nyde gaverne og eftermiddagssolen…

365 moodboards in 2014. Moodboard #115: Et bord fyldt med glæde og taknemmelighed. Bøger fra Politikens Forlag med fugle, flora og fauna. Fotograf: Susanne Randers

[Smukke skønne genbrugsbøger fra Politiken fra 1960’erne – med fugle, flora og fauna – sendt til mig fra @vibekemortilfire, som havde lagt mærke til, at jeg samler på dem og fundet nogle til mig i den lokale genbrugsbutik]

365 moodboards in 2014. Moodboard #115: Et bord fyldt med glæde og taknemmelighed. Bytte bytte købmand kreapakke og retrotapet. Fotograf: Susanne Randers

[Bytte bytte købmand pakker fra Connie @krealiving og @ibensfarverige. Fra Connie en kreapakke med to skønne spøgelser, hama magneter og farverige maskingtapebeklædte påskeæg, som lige må op og hænge lidt… Og fra Iben lækkert retrotapet]

Håber weekenden bliver lige så solrig – og forhåbentligt kreativ, så jeg snart kan få skippet nogle pakker ud af vagten.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #115: A table full of joy and gratitude. In my greenhouse. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A table full of joy and gratitude

I am so grateful today – and at the same time I have quite a bad conscience and the feeling of being a bit behind.

I am wildly enthusiastic about all the wonderful people I’ve met through Instagram and all the creative swaps, I’ve joined – but if it was a competition I was right now behind with 10 points, in the sense of that I need to post about 10 packages – compared to the ones I have received.

Be brave, I say to myself – I’ll do it when I’m on top again energetically after the start up at my new job…

The joy of anticipation is the biggest joy (LOL) – and many wonderful people have something good to look forward to – even if it is not created or posted yet…

Goodies and books from Jutland

Today I was allowed to open three packages – with goodies from @vibekemortilfire , @ibensfarverige and @krealiving. The books were some that I have ordered and paid for, and the other two packages were swaps.

I had placed myself in the greenhouse with my knitting to enjoy the gifts in the afternoon sun…

365 mood boards in 2014. Mood board #115: A table full of joy and gratitude. Books with birds and flora illustrations from the 60's. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Lovely books from the 60’s with beautiful illustrations of birds and flora]

365 mood boards in 2014. Mood board #115: A table full of joy and gratitude. Creative swap goodies and retro tapestry. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Creative swap goodies: Ghosts, hama beads magnets, Easter eggs and cool retro tapestry]

Hope the weekend will be just as sunny – and hopefully creative too, so I will soon be able to send some packages on their way.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #101:
Ganesh i det smukkeste selskab ¦ God Ganesha in beautiful company

365 moodboards i 2014. Moodboard #101: Ganesh i det smukkeste selskab. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har fået den mest vidunderlige gave med posten i dag – fyldt med kærlighed og solskin.

En helt og aldeles overraskende gave fra sødeste pernillesmile, som for nyligt sendte mig den skønneste kreaskat – men som åbenbart synes, at jeg skulle have lidt mere…

Og sikken kuvert at åbne – fyldt med det smukkeste papir og illustrationer fra gamle danske bøger, som jeg oven i købet ikke engang har set før…

Ganesh som prikken over i’et ♥ ♥ ♥

Og Ganesh… Guden med elefanthovedet, som er kendt for at “overvinde alle forhindringer”.

Ganesh er visdommens, intelligensens og undervisningens gud – og han er den, af alle hinduistiske guder, jeg holder aller mest af – og som sammen med Lakshmi kom til mig på et “Bright Future” gudindekort tilbage i september

365 moodboards i 2014. Moodboard #101: Ganesh i det smukkeste selskab. Close up. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

[Den hinduistiske gud Ganesh – i smukke gule omgivelser]

TAK TAK TAK ♥  

“Kære Pernille

Du ved, hvor meget Ganesh betyder for mig – og jeg er helt vildt dybt taknemmelig for det smukke, store glansbillede, du har sendt til mig sammen med det lækreste papir med de smukkeste illustrationer.

Glæder mig til at finde de helt rette omgivelser til ham i mit krearum.

Af hele mit hjerte: TAK ♥

Namaste – Fra det guddommelige inde i mig til det guddommelige i dig…”

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #101: God Ganesha in beautiful company. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

God Ganesha in beautiful company

Have got the most wonderful gift in the mail box today – filled with love and sunshine.

An absolutely astonishing gift from the sweetest pernillesmile, who recently sent me the most beautiful creative treasure – but who apparently think I should have a little more…

And what an envelope to open – filled with the most beautiful paper and illustrations from old Danish books that I have not even seen before …

Ganesha as icing on the cake ♥ ♥ ♥

And Ganesha… The God with the elephant head, which is known to “overcome all obstacles.”

Ganesha is the God of wisdom, intelligence and teaching – and he is the one of all the Hindu gods, I love the most – who along with Lakshmi came to me on a “Bright Future” goddess card back in September…

365 mood boards in 2014. Mood board #101: God Ganesha in beautiful company. Close up. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The Hindu god Ganesha – in the most beautiful yellow surroundings]

THANK YOU THANK YOU THANK YOU ♥ ♥ ♥

“Dear Pernille,

You know how much Ganesha means to me – and I’m deeply grateful for the beautiful, large picture of him that you sent to me along with the loveliest paper with the most beautiful illustrations.

Looking forward to find the right place for him in my studio.

From the bottom of my heart: THANK YOU ♥

Namaste – From the divine within me to the divine in you…”

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10