MOODBOARD #81:
Drømmen om et kreativt liv ¦ Dreams of a creative life

365 moodboards i 2014. Moodboard #81: Drømmen om et kreativt liv. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Det meste af mit voksenliv har jeg levet uden synderlig kontakt til min kreativitet…

Den fik måske fuld gas op til jul med klippeklistre og oppyntning – og så har jeg de seneste 4-5 år også været kreativ i mine sommerferien – med højskoleophold eller malerkurser…

Og ellers levede jeg et 8-16 liv på et kontor, bag en computer – drønede med s-toget til København hver morgen, satte autopiloten til og levede et vel ganske udmærket mellemtilfreds liv – set udefra.

Pludselig lærte jeg at lytte indad…

Indtil min krop sagde stop i efteråret 2012… Så lærte jeg at lytte. Lytte indad! Lytte til min krop. Lytte til mine drømme, der havde banket på i årevis – men blevet overhørt igen og igen, givetvis af pligter, fornuft og angsten for det uvisse…

Den angst har jeg for længst passeret.

365 moodboards i 2014. Moodboard #81: Drømmen om et kreativt liv: Drømmefanger tegning farvelagt med Promarkers. Fotograf: Susanne Randers

[Drømmefanger doodlet med en tynd sort tusch og farvelagt med Promarker tuscher. Mon mine Promarkers snart skal drømme i PANG-farver i stedet for sarte, forsigtige pasteller…? Ja, jeg spørger bare!?!?!!]

Mødet med min kæreste og hans fantastiske familie, der stort set alle er drømmere og iværksættere, har lært mig at se helt anderledes på mange ting her i livet.

De har i den grad vist mig vejen til at drømme – og min coach Lissbet Fride har lært mig at sætte handling på drømmene…

Og om lidt starter mit nye kreative liv for alvor. Efter 1/2 år på dagpenge er jeg nu klar til at udleve nogle af mine kreative drømme.

Drømme, der er følt, smagt, visualiseret og skrevet ned. Drømme i flertal, for jeg har en del på lager…

Jeg udlever min drøm“, hørte jeg en kunstner sige for et års tid siden… Det troede jeg aldrig selv, at jeg kunne sige… men det er snart ved at være…

Kreative drømme længe leve!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #81: Dreams of a creative life. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dreams of a creative life

Most of my adult life I have lived without much contact with my creativity…

Perhaps I was creative around Christmas with papercuts and decorations – and for the last 4-5 years I have also been creative in my summer vacation – with high school or painting courses…

But mostly, I lived a nine to five life in an office behind a computer with the autopilot switched on – and lived a quite satisfied life – seen from the outside.

Until my body said stop in the fall of 2012… Then I learned to listen. To listen inward! To listen to my body. To listen to my dreams, which have been knocking on for years…

365 mood boards in 2014. Mood board #81: Dreams of a creative life: Dreamcatcher doodle colored with Promarker pens. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[A dream catcher doodle colored with Promarker pens. I wonder if my Promarkers soon will be dreaming in PANG colors instead of delicate, careful pastels…? Well, I’m just asking!?!?!]

The meeting with my boyfriend and his amazing family that virtually all are dreamers and entrepreneurs, has taught me to look completely different in many things in life.

They have shown me the way to dreaming – and my coach Lissbet Fride has taught me to put action on my dreams…

And in a little while my new creative life starts for real. After 1/2 years with unemployment, I am now ready to live out some of my creative dreams.

Dreams that are felt, tasted, visualized and written down. Dreams in the plural, because I have quite a few in stock…

I live out my dream“, I heard an artist say about a year ago… I never thought myself that I could say that… but it is probably soon to be…

Creative dreams hurray!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

5 tanker om "MOODBOARD #81:
Drømmen om et kreativt liv ¦ Dreams of a creative life
"

 1. Flore Gretha Petersen

  Pasteller er også smukke ! Fortsat god vind med Krealokering der vil ntiviteten ,jeg har været på uge 9 i tre mdr ,det er en blokering der vil noget ! KH Gretha

  Svar
 2. mitkrearum Forfatter

  Kære Gretha
  Tak for din søde kommentar – jeg mindes også at have sprunget en del opgaver over i begge Julia Camerons bøger, fordi de drejede sig om fremtiden – og dengang var jeg ikke særlig åben eller bevidst om, hvad jeg gerne ville ønske mig fremover – sæt nu man ønskede sig noget, og det så skete, men der var noget andet man hellere ville… Men bevidstheden om, at man ikke handler på noget, er også en indsigt i sig selv – måske du allerede selv ved, hvad blokeringen drejer sig om…?
  Kærlig hilsen Susanne

  Svar
 3. Mette Back

  Kære Susanne
  Jeg følger spændt med på sidelinjen i dit kreative eventyr :-) Og jeg glæder mig rigtig meget til at se hvad du har gang i fremover også!!

  kh

  Mette

  Svar

Leave a Reply