MOODBOARD #30:
Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte ¦ Recycled gold that speaks to my creative heart

365 moodboards i 2014. Moodboard #30: Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er VILD med genbrug!

Det har jeg vist aldrig lagt skjul på. Skal nogen overraske mig med en udflugt på den fede måde, skal de tage mig med i en genbrugsbutik eller på et kræmmer- eller loppemarked, og så skal jeg bare have lov til at tulre rundt og gramse på det hele…

Der er tre ting jeg med sikkerhed altid leder efter: Bøger med smukke illustrationer, retrostoffer og fine nørklerier samt etnisk håndlavede unikating med et præg af en anden verden eller tidsalder.

Jeg er vild med patina – og jeg elsker, når jeg kan se, at ting har haft en historie.

Dagens moodboard er skønne fund i Kirkens Korshær i dag – snold for under 100 kr – og materialer og inspiration til alverdens kreative kreationer :)

365 moodboards i 2014. Moodboard #30: Genbrugsguld, bøger: Inka kakaduer studerer indianer klædedragter. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

[To fine gamle bøger fundet i en genbrugsbutik i Svendborg til tirsdagens blogtræf hos Majbrit “Inka kakaduer studerer indianer klædedragter”]

Citat Majbrit fra i tirsdags:

“Før jeg mødte dig og din blog, vidste jeg ikke, at nogen kunne gå så meget op i papir – og lissom have papir som sin passion, lidenskab og store interesse.” [Jow jow, den er god nok!]

Genbrugs kreaværksted i Kirkens Korshær Køge

I dag var en ganske særlig dag for mig! I december måned indledte jeg et frivilligt samarbejde med den lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik, og afholdt tre fine genbrugsjulestuer i genbrugsbutikken, i Køges lokale miljøhus og på Køge Bibliotek.

I dag skulle vi så til det første kreative idéudviklingsmøde i genbrugsbutikken, hvor alle kreative kræfter var indkaldt for at brainstorme på årets kreative aktiviteter i butikken. Kreative sjæle med hver deres kærlighed for eksempelvis brugskunst, tøj, smykkefremstilling, møbelredesign samt papir og bøger (jeg var – surprise – i den sidste kategori).

Og vi kunne hurtigt blive enige om, at jo mere der kan genbruges – og des mere man kan transformere ting og give dem nyt liv, jo mere gavner det miljøet og vores pengepung.

Og så har vi simpelthen fået lov til at indrette et genbrugs kreaværksted midt i butikken!!! Det bliver SÅ FEDT!!!

Og så skal der ellers være kreative workshops løbende i butikken, så Køgenserne kan få idéer til, hvordan de kan genbruge alskens ting fra gemmerne derhjemme.

Uh, hvor jeg glæder mig!! Det kribler i mine fingre for at komme i gang!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #30: Recycled gold that speaks to my creative heart. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Recycled gold that speaks to my creative heart

I love recycling!

And that’s no secret. Should any surprise me with a trip in a cool way, they should bring me to a thrift store or at a flea market, and then allow me to just wander around and grab at everything…

There are three things I’m always looking for: books with beautiful illustrations, retro fabrics and fine handicrafts and ethnic handmade unique things with a touch of another world or time.

I really love patina – and I love when I can see that things have had a history.

Today’s moodboard is my wonderful discoveries in Dan Church Social’s local charity shop today – goodies for under 100 dkr – and materials and inspiration for all sorts of creative creations :)

365 mood boards in 2014. Mood board #30: Recycled gold: Old books: Inca Cockatoo studying Indian clothing. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Two beautiful old books found at a charity shop in Svendborg to this Tuesday’s blog meeting with Majbrit: “Inca cockatoos studying Indian costumes”]

Recycling creative studio in Dan Church Social’s charity shop in Køge

Today was a very special day for me! In December I initiated a voluntary partnership with the local Dan Church Social thrift store and arranged three fine Christmas recycling workshops in the shop, in the local environmental house and at the local library.

Today we had our first creative idea development meeting in the charity shop where all the creative volunteers was gathered to made a brainstorm on this year’s creative activities in the store. Creative souls, each with their preferences, for example: handicrafts, decorating, clothes, jewelery making, sewing, furniture redesign and paper and books (I was – surprise – in the last category).

And we all agreed in, that the more you can recycle – and the more you can transform things and give them new life, the more beneficial it will be to the environment and our wallets.

And then we decided to establish a recycling creative studio in the middle of the store! It’s going to be SO AWESOME!

And during the year we will arrange creative workshops regularly in the store so the local inhabitants can get ideas on how to recycle all sorts of things from the attic at home.

Oh, I look so much forward to this magnificent arrangement!! I almost can’t wait to get started…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

3 tanker om "MOODBOARD #30:
Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte ¦ Recycled gold that speaks to my creative heart
"

  1. Pingback: MOODBOARD #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge ¦ Making a creative studio in the local charity shop | Mit krearum [my creative space]

Leave a Reply