MOODBOARD #125:
Genbrugsguld og smukke minder ¦ Recycled gold and sweet memories

365 moodboards in 2014. Moodboard #125: Genbrugsguld og smukke minder. Fotograf: Susanne Randers

Vi bor uden klassiske opstillinger, nips og stilleben i vores hus – men med masser af gode minder omkring os alligevel…

Og efter at jeg igen i år har indtaget vores drivhus, har jeg placeret en marokkansk bakke på bordet foran vores daybed – som jeg på forunderlig vis loader med hyggelige sager, efterhånden som jeg finder dem i haven, i huset – eller i genbrugsforretningen. Små forunderlige ting med hver sin historie.

Jeg samler på historier

Jeg er sådan indrettet, at jeg elsker gode historier, og jeg jeg elsker ting med sjæl, patina og gode minder – så rigtig mange ting “taler” til mig, hvor andre bare ville smide det ud.

Som eksempelvis den neonpink mursnor på et stykke drivtømmer, som vi brugte sommeren 2012, hvor vi flyttede terrasse i vores have.

Eller en buddhafigur, som fløj ned fra et bord i stormvejr og tabte hovedet. Kroppen er smidt ud, men hovedet har jeg gemt og placeret i drivhuset – som jeg høj grad bruger til at meditere, reflektere og samle tankerne i…

Og så er der de hvide og lysegrønne vandspredehoveder fra to zink vandkander, som er flækket i bunden, fordi jeg har glemt dem udenfor i frostvejr – vandkanderne er havnet på lossepladsen, men hovederne er da for fine til at smide ud… [og sådan kan jeg blive ved…]

Og i går fandt jeg både fugle broderi, træbakke, peacetegn og lyserød lysestage i Kirkens Korshærs genbrugsbutik – skønt genbrugsguld, som sikkert kan fortælle hver sin historie, og som nu bor på bakken i vores drivhus.

Det er givetvis ikke sidste gang, at dagens moodboard stammer fra den marokkanske bakke i drivhuset – tænker den skifter udseende sommeren over…

365 moodboards in 2014. Moodboard #125: Smukke minder... Time flies challenge. Fotograf: Susanne Randers

[Time flies challenge på Instagram. Mig anno 1979 og 2013 #challengetimeflies – jeg har vist altid været en hippietøs indeni]

Apropos historier og smukke minder

… Så blev jeg i dag inviteret til at deltage i en “time fly” challenge på Instagram af Lisbet @lllogco, hvor man skulle vise et billede fra sin barndom og fra nu.

Det billede skal du da også have her på  bloggen :)

Er du nysgerrig efter at læse flere søde minder fra min barndom, så kig med her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #125: Recycled gold and sweet memories. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Recycled gold and sweet memories

We live without classical compositions and still life in our house – but with lots of good memories around us anyway…

And after I once again have “moved out” in our greenhouse, I have placed a Moroccan tray on the table in front of our daybed – which I’m loading with cozy stuff, as I find them in the garden, in the house – or in recycling stores. Small marvelous things with their own history.

I collect stories

I really love good stories, and I love things with soul, patina and good memories – so many things “speak to me”, where others would just throw it out.

As example, the neon pink string on a piece of driftwood that we used in the summer of 2012 when we moved a terrace in our garden…

Or a Buddha figure who flew off a table in a storm and lost his head. The body is thrown out, but the head I have saved and placed in the greenhouse – which I very much use to meditate, breathe and reflect in…

[and I could go on telling stories…]

And yesterday I found both the bird embroidery, the wooden tray, the peace sign and the pink candlestick in the Dan Church Social’s thrift shop – recycled gold, which probably can tell different stories, and which now lives on the tray in our greenhouse…

Guess it’s not the last time that today’s mood board comes from the Moroccan tray in the greenhouse – I guess it will change over the summer…

365 mood boards in 2014. Mood board #125: Sweet memories: Time flies challenge. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Time flies challenge on Instagram. Me in the year 1979 and 2013 #challengetimeflies]

Speaking of stories and sweet memories

Today I was invited by Lisbet @lllogco to participate in a “time fly” challenge on Instagram, where I had to show an image from my childhood and from now. Images I also share with you here on the blog…

Are you curious to see more pictures from my childhood, please look at this blog post (in Danish)…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply