MOODBOARD #37:
Post-its, planlægning og powerflow ¦ Post-its, Planning and PowerFlow

365 moodboards i 2014. Moodboard #37: Post-its, planlægning og powerflow. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er på mit livs rejse. Har ingen anelse om, hvor rejsen fører mig hen – men jeg har tillid til, at alting bliver godt undervejs. For alting er godt, lige her og nu!

Men på en rejse er det godt at have pejlemærker. Noget at sigte efter, så båden ikke bare vipper efter bølgernes skvulp…

Mit powerflow er mit pejlemærke

Powerflow-begrebet har jeg fået ind under huden af Dorthe Walbum. I et års tid har jeg nu fulgt Dorthes Klub Kreativ og gået på fantastiske selvudviklende kurser i Soho Kontorhotel i Kødbyen.

Powerflow-tilstanden er en mental tilstand, hvor du kan få og tiltrække alt det, som du ønsker dig – med afsæt i The Secret – loven om tiltrækning.

En tilstand, hvor drømme kan blive til virkelighed. Dog ikke med et trylleslag… Powerflowet er en livslang proces, som du dagligt skal arbejde med.

Powerflowet er mit livsoverblik over:

 • Kreationer (mit kreative skaberrum og kreative drømme)
 • Privatliv (kæreste, børn mv.)
 • Sociale liv (familie, venner og relationer)
 • Fysiske helbred (motion og sund kost)
 • Velvære (velværeplan – tid kun til mig)
 • Pengetank (økonomi, indtjening, omsætning)
 • Hjernetrust (coaches, psykologer, bøger, sparringspartnere – giver mig god energi og holder fokus på, hvor jeg gerne vil hen)

Læs mere om Dorthe Walbums livsfilosofi og se hendes videoer her…

Jeg elsker Powerflow-begrebet: At sætte sig nogle mål for hvert område og skabet et overordnet overblik over ens liv – vide hvilken retning ens liv skal forme sig i alle aspekter – og derefter HANDLE ud fra det, jeg gerne vil.

Nysgerrig efter at vide mere om Powerflowet?

Jeg har skrevet flere blogindlæg om Powerflowet. Vil du vide mere, så læs evt.

Og ellers er du velkommen til at joine mig i Klub Kreativ. Der er workshops i København den første torsdag i hver måned.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #37: Post-its, Planning and PowerFlow. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Post-its, Planning and Powerflow

I am on my life’s journey. Have no idea where the journey leads me to – but I have confidence that my journey will be a good one. And everything is good, right here and now!

But on a journey, it is good to have benchmarks. Something to aim for…

My powerflow is my benchmark

The PowerFlow concept is teached to me by Dorthe Walbum. In a year I have been following Dorthe’s Club Creative and gone to workshops in Soho Office Hotel in Copenhagen.

The PowerFlow mode is a mental condition in which you can get and attract all that want – based on The Secret – the Law of Attraction.

A state where dreams can come true. Though not as if by magic… The PowerFlow is a lifelong process that you are going to work with.

The PowerFlow is my life’s overview:

 • Creations (my creative space and creative dreams)
 • Privacy (boyfriend, family, etc.)
 • Social life (family, friends, networking and relationships)
 • Physical health (exercises and healthy eating)
 • Wellness (Wellness plan – time just for me)
 • Money bin (economy, earnings, revenue)
 • Brain Trust (coaches, psychologists, books, sparring partners – gives me good energy and keeps the focus on where I want to go)

I love the PowerFlow concept: to have goals for each area and an overview of one’s life – to know what direction your life should unfold in all aspects – and set up an ACTION PLAN for what I want to do – in three to five years, in half a year and in this week.

Do you have an overall overview about your life’s direction? Or are you just taking one day at a time?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply