MOODBOARD #208: Uglen er en del af mig
¦ The owl is a part of me

20140823-155026-57026235.jpg

Jeg er vild med ugler!

Jeg har længe haft noget med ugler – og en dag gik det pludselig op for mig, at uglen for mig symboliserer mit indre kreative legebarn.

Et indre legebarn, som jeg alt for længe har haft svigtet. Et legebarn, som jeg umiddelbart har ignoreret fra de tidlige teenageår og indtil sidste år i marts.

Det er kun halvandet år siden, jeg påbegyndte min kreative rejse – en rejse jeg ikke har nogen idé om, hvor ender, men jeg skal love dig for, at jeg nyder hver en dag på min nye rejse.

Og hver eneste gang en sød ugle smiler til mig, minder den mig om alle de gode, skønne kreative energier, jeg elsker at omgive mig med.

Ugler får mig til at stoppe op, smile og trække vejret dybt ned i maven… Uglen minder mig om at nyde livet lige nu og her.

Har du også en ting eller et dyr, som symboliserer noget helt særligt for dig…?

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg lægger et moodboard hver dag og viser det på Instagram, men lige nu er jeg bagud med at lægge det på bloggen. Arbejder på at få bloggen opdateret.

Dette moodboard er fra søndag 27. juli 2014.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140823-155026-57026235.jpg

The owl is a part of me

For quite a while I have had a crush on owls – and one day it suddenly hit me that the owl for me symbolizes my inner creative child.

A little child that I have forgotten for way too long. A child that I had ignored from my early teens until last year in March.

It is only one and a half year ago, I began my creative journey – a journey I have no idea where will end, but I can guarantee you that I enjoy every day on my new journey.

And every time a cute owl smiles at me it reminds me of all the lovely, amazing creative energies, I love to surround myself with.

Owls make me stop, smile and breathe deeply into my stomach… The owl reminds me of living in the now.

Do you have a thing or an animal that symbolizes something special for you…?

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make a mood board every day and post it on Instagram but I am a bit behind in posting it on the blog… I’m working on getting the blog updated.

This mood board was made Sunday 27 July 2014.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply