Tag-arkiv: Kreative bøger

MOODBOARD #126:
Kreapakke fra min svigermor ¦ Creative package from my mother in law

365 moodboards in 2014. Moodboard #126: Kreapakke fra min svigermor. Fotograf: Susanne Randers

Jeg vil også give dig en kreapakke“, sagde min svigermor i dag, da hun kom til mig med den dejligste pakke.

Hun følger med på bloggen og har lagt mærke til, at jeg viser den ene skønne skat efter den anden fra alverdens dejlige kvinder, og hun havde også lyst til at lege med ♥

Cath Kidston sy-bog inklusiv stof til en taske

Jeg er helt pjattet med den skønne Kath Kidston “Sy!” bog. Tidligere har jeg syet rigtigt meget, men siden jeg er begyndt at sy notesbøger i papir, har jeg ikke haft stof igennem min symaskine…

Så mon ikke den bog kan lokke en stofnål frem igen (så jeg også kan sy nogle puder en skønne dag, kære svigermor – puder du har rykket for det seneste år, men jeg har ikke liiiiiiiige været in the mood til at sy i stof…)

Tænker at tasken kan sys med indbyggede lommer, så det kan være min “to-go” kreataske med plads til kreagrej on the go… Vi får se…

Foreløbig glæder jeg mig til at fordybe mig i alle de skønne, romantiske billeder og opskrifter, der er i bogen.

TAK, Kæreste Lena

Lidt prinsesse har man vel lov til at være…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #126: Creative package from my mother in law. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Creative package from my mother in law

I would also like to give you a creative gift” my mother in law said today when she came to me with the sweetest package.

She follows my blog and have noticed that I show one beautiful treasure after another from a lot of lovely women, and she also wanted to play along ♥

Cath Kidston sewing book inclusive fabric for a bag

I absolutely love the beautiful, romantic Cath Kidston sewing book “Sew!”. Earlier I use to sew al lot, but since I have started to sew notebooks in the paper, I have not had fabric through my sewing machine…

So maybe the book can change that – and maybe I might sew some pillows again soon for my dear mother in law, which she had wished for…

Thinking that the bag in the book can be sewn with built-in pockets, so it may be my “to-go” creative bag with space for creative supplies on the go… We’ll see…

So far I’m looking forward to spoil myself looking at all the wonderful, romantic photos and recipes in the book.

Thank you, sweet Lena ♥

Guess it’s okay to be a little princess now and then…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #118:
Når datid og nutid smelter sammen ¦ When past and present merge

365 moodboards in 2014. Moodboard #118: Når datid og nutid smelter sammen. Gamle håndarbejdsmagasiner. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er vild med genbrug – og elsker når jeg finder en skøn genbrugsskat.

I dag fik jeg fingrene i de skønneste tre gamle håndarbejdsmagasiner:

♥ ALT for damernes Strikkebog sæson 1951-52
♥ Flittige hænder nr. 18 fra 1939
♥ Mønstertidende nr. 4 fra 1938

Finurlig gør det selv inspiration – også til i dag

Bladene er fyldt med inspiration, hygge, opskrifter, billeder, reklamer og de smukkeste illustrationer.

Når jeg bladrer i dem ser jeg opskrifter og ideer, som er lige til at gå til i dag – måske med en lille justering. Hvor vildt som tiden går i ring og alt det gamle igen er moderne.

Som om alt er opfundet – det skal bare fusioneres og bruges i nye sammenhænge…

Glæder mig til for alvor at gå om bord i magasinerne og kreere noget spændende.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #118: When past and present merge. Old needlework magazines. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

When past and present merge

I love recycling – and love when I find a wonderful recycling treasure.

Today I got my hands in the most beautiful old needlework magazines:

  • ALT for damernes Strikkebog (ALL the ladies Knitting Book) season 1951-52
  • Flittige hænder (Diligent hands) No. 18 from 1939
  • Mønstertidende (Pattern Journal) No. 4 from 1938

Whimsical DIY inspiration – even to the present day

The magazines are filled with inspiration, fun, recipes, pictures, advertisements and the most beautiful illustrations.

When I look in them I see recipes and ideas that are ready to go for today – perhaps with a little adjustment. Crazy as time goes round in circles and all the old is modern again.

As if everything is invented – it just has to be merged and used in new contexts…

Looking forward to seriously dig in, be inspired and create something exciting.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #88:
Nyt liv til gamle kufferter ¦ Bringing new life to old suitcases

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Fotograf: Susanne Randers

“Stop buying, start using”

Har været mit mantra det seneste års tid – og hvor er det bare fantastisk, når man kan gå på loftet og finde gamle kufferter, som lige passer ind i den nyindkøbte, genbrugte reol :)

I dag kom fire gamle kufferter ned fra loftet. To af mine, indkøbt for ca. 15 år siden – og to fra min kærestes bedsteforældre, som har været brugt af dem – og som alle sikkert kan fortælle om spændende oplevelser fra nær og fjern, hvis de kunne snakke…

Billeder af vores nye, genbrugte reol

Jeg lovede i går at vise billeder af min proces med at etablere den nye reol, som skal stå i vores tv-rum.

Reolen skal rumme alt mit “passive” kreagrej – alt det, jeg ikke lige har gang i en kreativ proces i mit krearum, samt noget af min kærestes fotoudstyr.

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol opføres. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

[Fra tom væg til reol til kreativt himmerige… Processen med indflytningen er stadig i gang, og jeg nyder hvert et sekund. Reolen er købt via dba.dk – og skulle være fra IKEA. Den måler 220 cm i højden og 255 cm i bredden. Hylderne er 40 cm dybe, så der er god plads til opbevaring. Super stabil konstruktion og med fleksibel hyldeplacering…]

Nu har jeg endelig fået et sted, hvor der er plads til den store A3 HAY plissé arkivmappe, som ligner en stor smuk vifte. Den har ligget lukket, siden jeg købte den for halvandet år siden… Skønt når gamle skatte dukker op fra gemmerne! (Måske den skal pimpes med lidt neonpink, neonrødt eller neonorange farveklatter… Vi får se…)

Brug LP-æsker til opbevaring af scrappapir og papirrester

Opbevarings- og genbrugstip:

Er du vild med papir, ligesom jeg, er LP æsker suveræne til papir og papirrester – tit når jeg har lavet collager, origami mv. smider jeg bare alle papirstumperne ned i en LP æske – og så har jeg den at gå på opdagelse i næste gang.

Æsken er også super nem at transportere papir i, uden det bøjer eller krøller, hvis man skal være krea andre steder end derhjemme…

365 moodboards i 2014. Moodboard #88: Nyt liv til gamle kufferter. Ny, brugt IKEA stål reol under opførelse - med fine gamle kufferter på de øverste hylder. Fotograf: Susanne Randers

[“Stop buying, start using” har været mit mantra det sidste års tid. Derfor er reolen loadet med genbrugsguld]

Når jeg ser på reolen, får jeg nærmest fornemmelsen af at være passager i et gammelt tog – eller Orientekspressen – med fine kufferter på øverste hylde oppe under loftet…

Kufferterne skal fyldes op med med lette sager som garn, broderigarn, stoffer og doileys.

Nuuuuuuij, hvor jeg glæder mig til den er tæt pakket på alle hylder med det dejligste kreagrej!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Bringing new life to old suitcases

“Stop buying, Start Using”

Has been my mantra the past year – and I really love that I can use what I have in stock in stead of buying new stuff all the time…

Today we took four ancient suitcases down from the ceiling. Two of them are mine, purchased for approx. 15 years ago,  and two of them are from my boyfriend’s grandparents, who have been using them previously. And the suitcases can probably tell stories about exciting experiences from far away if they could talk…

Pictures of our new, recycled bookcase

I promised yesterday to show pictures of my process of setting up the new rack in our TV room.

The cabinet will house all my “passive” creative supplies – everything that I’m not using in a creative process in my studio, as well as some of my boyfriend’s photography equipment.

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[From blank wall to a rack in a creative heaven… The rack is purchased through an online thrift shop dba.dk – and come from IKEA. It measures 220 cm in height and 255 cm in width. The shelves are 40 cm deep, so there is plenty of room for storage]

The moving process is still ongoing, an I enjoy every second :)

Now I finally have enough space for the large A3 HAY plissé archive folder that looks like a big beautiful range. It has been closed since I bought it a half years ago… So lovely when ancient treasures emerge from their hiding!

Paper storage tip: Use LP boxes

I use LP boxes for paper storing, even scrap paper fits perfectly in a LP box. Often when I make collages, origami etc. I just throw all the little pieces of paper into an LP box when I clean the table – and then I have all the cut outs to use in my next paper project.

The LP box is also a super easy way to transport paper, if you have to be creative elsewhere than at home…

365 mood boards in 2014. Mood board #88: Bringing new life to old suitcases. New rack is build up - and beautiful old suitcases just below the ceiling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Stop buying, Start Using” has been my mantra for the past year. Therefore, the rack is loaded with recycled gold]

I really like the four suitcases on top of the rack. It gives me the feeling of being passenger in an old train – with the suitcases below the ceilings.

The suitcases will be filled with light stuff like yarn, embroidery yarn, fabrics and doileys.

Weeeeeeeee, I am looking forward to see the rack totally packed with creative supplies. It will be heaven!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10