MOODBOARD #72:
DIY stempel til genbrugs krea poser ¦ DIY stamp for recycling paper goodie bags

365 moodboards i 2014. Moodboard #72: DIY stempel til genbrugs krea poser. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Vi har virkelig fået indviet kreaværkstedet i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge

Jeg er frivillig i butikkens nye kreaværksted midt i butikken og hygger mig vildt med at finde gamle skatte i de gamle bøger, som ikke umiddelbart er salgsbare, fordi de har revnede rygge, smudsede sider eller er tapet sammen på kryds og tværs…

DIY kreaposer til kreative projekter

Gamle gulnede, slidte bøger er virkelig en skatkiste for mig – og mange af bøgerne indeholder de smukkeste illustrationer, som jeg hiver hiver ud af bøgerne og gemmer til genbrugs- og upcycling projekter.

I sidste uge lavede jeg en smuk opslagstavle af nogle af illustrationerne, og da fik jeg det geniale forslag fra Lisbet *LLL&Co* via Instagram, at jeg skulle pakke DIY “Gør det selv” poser, som kunne sælges i butikken.

Det projekt startede jeg så op på i dag – men nåede ikke at fuldende det, da jeg mangler nogle bestemte typer illustrationer for at lave en fed kreapakke til brug for scrapbooking, smashbooking, collager eller andre kreative projekter.

Jeg skal nok skrive her på bloggen og på Instagram, når DIY kreaposerne er lavet, hvis du får lyst til at kigge forbi butikken og kigge nærmere på alt det lækre gamle papir.

DIY håndgraveret stempel

Her til aften hev jeg så mit nye linoleumsskæresæt frem, som jeg har fået af en kær veninde, og lavede et “DIY” stempel, som jeg kan stemple på etiketten på kreaposerne, når de er færdige…

Så fedt, at gøre det selv ♥ Og så fedt med genbrug ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #72: DIY stamp for recycling paper goodie bags. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY stamp for recycling paper goodie bags

I am a volunteer in Dan Church Social’s new creative studio in middle of the charity store.

I really enjoy to find ancient treasures in the old books that are not readily marketable because they have cracked backs, soiled pages or are totally taped together…

Old yellowed, quite damaged books is truly a treasure for me – and many of the books contain the most beautiful illustrations that I pull out of books and store for upcycling projects.

Last week I made a beautiful pin board of some of the illustrations, and I got the brilliant suggestion from Lisbet *LLL&Co.* via Instagram that I should pack DIY “Do It Yourself” goodie bags that could be sold in the shop.

I started that project today – but did not finish it because I need certain types of illustrations to make a fantastic goodie bag to use for scrap booking, smash booking, collages or other creative projects.

I’ll post here on the blog and on Instagram when the DIY bags are made, if you will want to stop by the store and look at all that delicious old paper.

DIY hand carved stamp

This evening I made ​​a hand carved “DIY” stamp that I can stamp on the label of the goodie bags when they are finished…

So cool to do it yourself ♥ And so cool with recycling ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply