Tag-arkiv: Scrapbook

MOODBOARD #192:
Søde minder fra Amsterdam¦ Sweet memories from Amsterdam

20140712-232743-84463732.jpg

Hollænderne kan altså noget med papir, stempler, plakater og illustrationer!!!

Jeg har badet i eyecandy i 48 timer – og brugt små 1000 kr på at shoppe papir, magasiner, smykker, retroting og maskingtape fra følgende butikker:

Shopping guide for papirnørder og kreagrej plus det løse…:

 • Athenaeum Boekhandel‘, Spui 14-16: Internationale magasiner
 • Stormagasinet ‘de Bijenkorf‘, Dam 1: Pip Studio og det hollandske magasin Flow Magazine
 • De 9 straatjes‘ (De 9 gader): Smykker, postkort, illustrationer, retro, genbrug, kaffe
 • Vlieger‘, Amstel 34: Papir, papir, papir!!! (Rullet sammen fra store ark – lidt heldigt at være i bil, så det ikke krøller eller bliver bukket)
 • Posthumus‘, Sint Luciënsteeg 23-25: Stempler
 • Kitsch Kitshen‘, Rozengracht 8-12: Indisk kitsch
 • Hema‘, Nieuwendijk 174-176: Papirsposer, gavepapir, stempler, stempelpuder og maskingtape til uhyre lave priser. Genialt koncept!!! (Og softice til 50 cent)
 • Raw Materials‘, Rozengracht 229-231: Orange trashede husnumre
 • Wow To Go – Feel Good Fashion‘, Reestraat 18: Skønne blomstrede retrokrus (og de mest fantastiske flower power Yvonne-kjoler)
 • Lucie’s‘, St Luciensteeg 22, samt ‘Beadies‘, Huidenstraat 6: Smykker og perler
 • Blomstermarkedet‘, Singel 610-616: Blomsterløg

20140712-232744-84464502.jpg

[Vlieger papirforretning – som at være i papirhimlen]

20140712-232744-84464079.jpg

[Posthumus stempelbutik – need I say more?]

20140712-232744-84464874.jpg

[Flow Magazine – mit absolutte yndlingsmagasin!]

Dansk pop-up shop hos Lomography i Amsterdam

Selvom vi ikke lige købte et kamera, fik vi den længste snak og sødeste betjening i Lomography, Herengracht 298, der sælger Old school new School fotoapparater.

De har også en midlertidig pop-up shop med dansk kunsthåndværk, design og Bülow lakrids – og de sejeste notesbøger, rejseguider, chapbooks og scrapbooks for en papirfoto-nørd som mig…

Begrebet chapbook havde jeg aldrig hørt om før – det er dem, der er på dagens moodboard – i hollandsk orange, selvfølgelig!

Priser som i Danmark

Prisniveauet er stort set som i Danmark, så billig ferie er det ikke…

Vi boede forholdsvist billigt og centralt på Hotel Asterisk, Den Texstraat 16, tæt på det hippe kvarter De Pijp, hvor vi fik 2 overnatninger for 128 euro. Derfra var vi i gåafstand til alt i Amsterdam.

TAK til Instagram

Havde det ikke været for opdateringer og dialog via Instagram med to hollandske følgere @dinnisje og @gnoe, var jeg gået glip af papirforretningen ‘Vlieger‘ – som jeg vel nok brugte en hel time i – samt den enestående stempelbutik ‘Posthumus‘.

Elsker virkelig at være en del af det medie!!!!

TAK Amsterdam for 48 fantastiske timer!!!

TAK for 48 timer udnyttet til det yderste – tanket op med fotos, kreagrej og masser af inspiration.

Og tak til min dejlige kæreste for den største shopping tålmodighed ♥

Kærlig hilsen Susanne

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

20140712-232743-84463732.jpg

Sweet memories from Amsterdam

The Dutch are really amazing with paper, stamps, posters and illustrations!

I have been overwhelmed with eyecandy for 48 hours – and spent around 1,000 DKR to shop paper, magazines, jewelry, retro stuff and maskingtape from the following stores:

Shopping guide for paper nerds and creative supply:

 • Athenaeum Boekhandel‘, Spui 14-16: International magazines
 • de Bijenkorf‘, Dam 1: Pip Studio and the Dutch magazine Flow Magazine
 • De 9 straatjes‘ (De 9 gader): Jewellery, postcards, illustrations, retro, recycling and coffee
 • Vlieger‘, Amstel 34: Paper, paper, paper!!!
 • Posthumus‘, Sint Luciënsteeg 23-25: Stamps
 • Kitsch Kitshen‘, Rozengracht 8-12: Indian kitsch
 • Hema‘, Nieuwendijk 174-176: Paper bags, wrapping paper, stamps and maskingtape for very low prices. Brilliant koncept!!! (And soft ice to 50 cent)
 • Raw Materials‘, Rozengracht 229-231: Orange trashed house numbers
 • Wow To Go – Feel Good Fashion‘, Reestraat 18: Retro mugs (and the most amazing flower power dresses)
 • Lucie’s‘, St Luciensteeg 22, and ‘Beadies‘, Huidenstraat 6: Jewellery and beads
 • Flower market‘, Singel 610-616: Flowers and bulbs

Danish pop-up shop at Lomography in Amsterdam

Although we didn’t buy a new camera, we got the longest chat and sweetest service in Lomography, Herengracht 298, selling Old school New school cameras.

They also have a temporary pop-up shop with Danish crafts and design – and the coolest notebooks, travel guides, chap books and scrap books for a paper photo geek like me…

I had never heard of the term chap book before – they are the ones that are on the mood board – in Dutch orange, of course!

Prices as in Denmark

The price level is basically the same as in Denmark, so it isn’t a cheap holiday…

We stayed relatively cheap and centrally located on Hotel Asterisk, the Texstraat 16, close to the trendy De Pijp quarter where we got 2 nights for 128 euros. From there we were in walking distance to everything in Amsterdam.

THANKS to Instagram

Had it not been for updates and dialogue via Instagram with two Dutch followers @dinnisje and @gnoe, I have missed the paper shop ‘Vlieger‘ – which I probably spent an hour in – as well as the unique stamp shop ‘Posthumus‘.

I really love being a part of that media!!

THANKS Amsterdam for 48 amazing hours!

Thank you for 48 hours utilized to the utmost – filled up with photos, creative supply and lots of inspiration.

And thanks to my lovely boyfriend for the most amazing shopping patience ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne ♥

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #72:
DIY stempel til genbrugs krea poser ¦ DIY stamp for recycling paper goodie bags

365 moodboards i 2014. Moodboard #72: DIY stempel til genbrugs krea poser. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Vi har virkelig fået indviet kreaværkstedet i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge

Jeg er frivillig i butikkens nye kreaværksted midt i butikken og hygger mig vildt med at finde gamle skatte i de gamle bøger, som ikke umiddelbart er salgsbare, fordi de har revnede rygge, smudsede sider eller er tapet sammen på kryds og tværs…

DIY kreaposer til kreative projekter

Gamle gulnede, slidte bøger er virkelig en skatkiste for mig – og mange af bøgerne indeholder de smukkeste illustrationer, som jeg hiver hiver ud af bøgerne og gemmer til genbrugs- og upcycling projekter.

I sidste uge lavede jeg en smuk opslagstavle af nogle af illustrationerne, og da fik jeg det geniale forslag fra Lisbet *LLL&Co* via Instagram, at jeg skulle pakke DIY “Gør det selv” poser, som kunne sælges i butikken.

Det projekt startede jeg så op på i dag – men nåede ikke at fuldende det, da jeg mangler nogle bestemte typer illustrationer for at lave en fed kreapakke til brug for scrapbooking, smashbooking, collager eller andre kreative projekter.

Jeg skal nok skrive her på bloggen og på Instagram, når DIY kreaposerne er lavet, hvis du får lyst til at kigge forbi butikken og kigge nærmere på alt det lækre gamle papir.

DIY håndgraveret stempel

Her til aften hev jeg så mit nye linoleumsskæresæt frem, som jeg har fået af en kær veninde, og lavede et “DIY” stempel, som jeg kan stemple på etiketten på kreaposerne, når de er færdige…

Så fedt, at gøre det selv ♥ Og så fedt med genbrug ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #72: DIY stamp for recycling paper goodie bags. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY stamp for recycling paper goodie bags

I am a volunteer in Dan Church Social’s new creative studio in middle of the charity store.

I really enjoy to find ancient treasures in the old books that are not readily marketable because they have cracked backs, soiled pages or are totally taped together…

Old yellowed, quite damaged books is truly a treasure for me – and many of the books contain the most beautiful illustrations that I pull out of books and store for upcycling projects.

Last week I made a beautiful pin board of some of the illustrations, and I got the brilliant suggestion from Lisbet *LLL&Co.* via Instagram that I should pack DIY “Do It Yourself” goodie bags that could be sold in the shop.

I started that project today – but did not finish it because I need certain types of illustrations to make a fantastic goodie bag to use for scrap booking, smash booking, collages or other creative projects.

I’ll post here on the blog and on Instagram when the DIY bags are made, if you will want to stop by the store and look at all that delicious old paper.

DIY hand carved stamp

This evening I made ​​a hand carved “DIY” stamp that I can stamp on the label of the goodie bags when they are finished…

So cool to do it yourself ♥ And so cool with recycling ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #17:
Hjemmesyet junk journal til min US penneveninde ¦ Home sewn junk journal to my US pen pal

365 moodboards i 2014. Moodboard #17: Moodboard til hjemmesyet junk journal til min US penneveninde. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Siden jeg er kommet på Instagram, er det gået hurtigt med at netværke internationalt. Jeg har allerede fået to US penneveninder og en i Japan – og i dag var det tid til at forkæle den ene…

En hjemmesyet junkjournal / smashbook / scrapbook / notesbog…

WallflowerJenn, som hun hedder på IG, skal have en helt særlig hjemmesyet bog fra mig – lidt i stil med den første Book of Scraps jeg syede i efteråret – og alligevel noget helt andet…

Jeg er ikke sikker på, at den helt har et navn – endnu – men fællesnævneren er i hvert fald papir og neonpink sytråd…

Og ikke overraskende er farvevalget stort set også det samme, da bogen er syet sammen af papir, jeg har på lager herhjemme. Gamle nodepapirer, millimeterpapir, brochurer, blokke, scrappapir – nyt og gammelt papir blandet sammen i en pærevælling.

“Neonpink surprise book”

Kan vi kalde den foreløbigt… Og sådan ser den ud efter en tur i symaskinen:

365 moodboards i 2014. Moodboard #17: Sneak peak: hjemmesyet junk journal til min US penneveninde. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Kan i øjeblikket kun vise dette sneak peak, da indholdet skal være en overraskelse…

Jeg har dog optaget en video af bogen – og mange flere billeder, som jeg lægger op, når bogen er landet hos Jenn i Indianapolis.

Ha’ en skøn weekend – i sne, slud eller sol!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #17: Mood board for a home sewn junk journal to my US pen pal. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Home sewn junk journal to my US pen pal

Since I have joined Instagram, I have made quite a big network internationally. I’ve already got two U.S. pen pals and one from Japan – and today it was time to make a gift for one of them…

A home-made junk journal / smash book / scrap book / note book…

WallflowerJenn, which she called on Instagram will have a very special home made book from me – a bit like the first Book of Scraps I made ​​in the fall – and yet something completely different…

I’m not sure that the book has a name – yet – but the common things are at least paper and neon pink sewing thread.

And not surprisingly, the choice of colors are almost the same as the last sewn book, because it is sewn from paper I have in stock at home. Old note paper, graph paper, brochures, blocks, scrap paper – new and old paper mixed together in a hotchpotch.

“Neon pink surprise book”

Let’s call it that preliminary… And this is how it looks like after a visit in the sewing machine:

mitkrearum.dk kreativitet 365 mood boards in 2014. Mood board #17: Sneak peak: Home sewn junk journal to my US pen pal. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers 365 moodboards in 2014 17 hjemmesyet junk journal US penpal sewn sneak peak neonpink IG filter Valencia

I am only able to show this sneak peak, as the content is to be a surprise…

However, I have a video of the book – and many more pictures that I publish when the book is united with Jenn in Indianapolis.

Have a great weekend – in snow or sun!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10