MOODBOARD #6:
Moodboard til min blogs indhold ¦ Mood board for my blog content

365 moodboards i 2014. Moodboard #6: "Moodboard til min blogs indhold". Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er VILD med magasiner! Jeg eeeelsker at svælge i alle de smukke billeder – og jeg kan ikke få mig selv til at smide nogle lækre magasiner ud…

Så cirka en gang om året går jeg stakkene af gamle magasiner igennem og river alle de sider ud, der er for lækre – og resten af magasinet bliver givet væk til læsning eller genbrug.

Så sidder jeg i timevis og sorterer udklip i bunker – og eeeeeeeelsker bare at være opslugt af nuet og alle de lækre billeder og grafik…

Fra magasinudklip til moodboard for min blog

En dag i sommeren 2011 begyndte jeg at klippe i en stak krea-udklip – og pludselig formede en masse eyecandy sig foran mig. Jeg forevigede alle udklippene temavist med maskintape på en masse hvide A4 ark – og satte dem ind i en mappe, som jeg bladrede i i ny og næ…

Anede ikke, at det faktisk var moodboardet til min blog, som jeg rent faktisk havde formet halvandet år før, at jeg begyndte at blogge – men set i bakspejlet har det hele givet mening…

Dette moodboard er altså mere end to år gammelt – men er her til aften lagt lidt tilfældigt op og pimpet lidt med hæklerier, en halskæde, posca tuscher og lidt maskingtape – men det beskriver i høj grad det indhold, der er på min blog…

Loven om tiltrækning har helt sikkert hjulpet mig på vej

Visuel tiltrækning, visionboards, har altid haft ekstrem stor effekt i mit liv!

Der er ingen tvivl i mit sind om, at The Secret – loven om tiltrækning – har haft en finger med i spillet. Jeg har selv tiltrukket bloggens indhold ved at samle alle disse fine udklip.

Hvad med dig?

Kender du også det med bevidst eller ubevidst at tiltrække ting eller mennesker, som senere viser sig for dig, fordi du på et eller andet tidspunkt selv har ønsket dig det…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #6: "Mood board for my blog content". Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Mood board for my blog content

I love magazines! I loooooouve to look at all the pretty pictures – and I hate throwing out my precious magazines…

So about once a year I go through stacks of old magazines and tear out all the pages that are too delicious – and the rest of the magazines are given away for reading or recycling.

And then I can sit down for hours and sort the cut outs – and just being swallowed up by the moment and all the nice photos and graphics…

From magazine cut outs to mood board for my blog

A day in the summer of 2011 I was playing with some creative cut outs – I cut out the pictures and graphics and throw away the texts – and kept only the delicious eye candy in front of me. I gathered the cut outs in themes and taped in with masking tape on lots of white A4 sheets – and put them into a folder which I could look in every now and then…

At that time I had no idea that it was actually making the mood board for my blog content – almost two years before I started blogging – but in the clear light of wisdom it all made ​​sense…

This moodboard is more than two years old – but this evening I mixed the cut outs randomly together and pimped it up with a crochet granny square, a necklace, Posca pens and some masking tape – and it describes very much the content in my blog…

The Law of Attraction has certainly helped me on the way

Visual attraction, vision boards, has always had extremely great effect in my life!

No doubt in my mind that ”The Secret” – the Law of Attraction – had a hand in it. I have attracted the blog’s content by gathering all these fine cut outs.

What about you?

Do you also know the feeling of consciously or unconsciously attracting things or people who later turns out for you because you have wished for it in some way…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply