MOODBOARD #140:
Haverum og havedrømme ¦ Garden spaces and garden dreams

365 moodboards in 2014. Moodboard #140: Haverum og havedrømme. Collage. Fotograf: Susanne Randers

Vi har boet i vores hus i snart 7 år…

For to år siden lavede vi helt om på vores have – og vi er stadig ikke færdig med at indrette den.

Jeg er nok en håbløs romantiker, mens min kæreste er mere praktisk – så vores have bærer præg af både overflod og minimalisme…

I dag faldt jeg over en masse udklip fra livsstilsmagasiner, som jeg lagde op til en lille collage, som udgør dagens moodboard.

Udklippene beskriver ret godt min ønskede stil i haven – med masser af uderum, noget for alle sanserne samt plads til afslapning og hygge.

En god ide: “Skitsebog til hus og have

Forud for virkeligheden er alle drømmene – og dem skal man samle på. Inden du skal bygge dit hus, indrette din stue eller anlægge din have, så saml al din inspiration i en scrapbog.

Det kan være udklip fra blade og bøger, anvisninger på håndværkerarbejde og teknikker, farver, planter, stemninger eller egne skitser og ideer. Bogen kan hurtigt blive dit bedste værktøj – og et kært minde, når drømmene er gået i opfyldelse.”

Uddrag fra bogen “Sommerhusliv hele året” af Dorrit Elmquist og Birgitta Wolfgang Drejer

Jeg har masser af udklip – i løsark og mapper, men jeg tror snart, at jeg vil vælge ud og lave en scrapbog over hvert eneste rum i haven. Det lyder som en dejlig, drømmende proces!

Har du også havedrømme – eller er din have eller altan lige som den skal være?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #140: Garden spaces and garden dreams. Collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Garden spaces and garden dreams

We have lived in our house for almost seven years…

Two years ago we made a completely transformation in our garden – and we have still not finished arranging it.

I guess I’m hopelessly romantic, while my boyfriend is more practical – so our garden is characterized by both abundance and minimalism…

Today I came across a lot of cutouts from lifestyle magazines, which I arranged in a small collage as today’s mood board.

The mood board describes quite well my desired style in the garden – with lots of outdoor spaces, something for all the senses as well as space for relaxing and socializing.

A good idea: “Sketch for house and garden

Ahead of reality, all the dreams are made – and those you must collect. Before you’re going to build your house, decorate your living room or make your garden, gather all your inspiration in a scrapbook.

It may be cutouts from magazines and books, instructions for building work and techniques, colors, plants, moods or own sketches and ideas. The book can quickly become your best tool – and a loving memory when the dreams have come true.”

Extract from the Danish book “Country living throughout the year” by Dorrit Elmquist and Birgitta Wolfgang Drejer

I have lots of cutouts – in loose leaf and folders, but I think I will pick out the most inspiring and make a scrapbook, sounds like a lovely, dreamy process!

Do you still have outdoor dreams – or your garden or balcony just as it should be?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply