MOODBOARD #118:
Når datid og nutid smelter sammen ¦ When past and present merge

365 moodboards in 2014. Moodboard #118: Når datid og nutid smelter sammen. Gamle håndarbejdsmagasiner. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er vild med genbrug – og elsker når jeg finder en skøn genbrugsskat.

I dag fik jeg fingrene i de skønneste tre gamle håndarbejdsmagasiner:

♥ ALT for damernes Strikkebog sæson 1951-52
♥ Flittige hænder nr. 18 fra 1939
♥ Mønstertidende nr. 4 fra 1938

Finurlig gør det selv inspiration – også til i dag

Bladene er fyldt med inspiration, hygge, opskrifter, billeder, reklamer og de smukkeste illustrationer.

Når jeg bladrer i dem ser jeg opskrifter og ideer, som er lige til at gå til i dag – måske med en lille justering. Hvor vildt som tiden går i ring og alt det gamle igen er moderne.

Som om alt er opfundet – det skal bare fusioneres og bruges i nye sammenhænge…

Glæder mig til for alvor at gå om bord i magasinerne og kreere noget spændende.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #118: When past and present merge. Old needlework magazines. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

When past and present merge

I love recycling – and love when I find a wonderful recycling treasure.

Today I got my hands in the most beautiful old needlework magazines:

  • ALT for damernes Strikkebog (ALL the ladies Knitting Book) season 1951-52
  • Flittige hænder (Diligent hands) No. 18 from 1939
  • Mønstertidende (Pattern Journal) No. 4 from 1938

Whimsical DIY inspiration – even to the present day

The magazines are filled with inspiration, fun, recipes, pictures, advertisements and the most beautiful illustrations.

When I look in them I see recipes and ideas that are ready to go for today – perhaps with a little adjustment. Crazy as time goes round in circles and all the old is modern again.

As if everything is invented – it just has to be merged and used in new contexts…

Looking forward to seriously dig in, be inspired and create something exciting.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply