Tag-arkiv: Garn

MOODBOARD #175:
Kreativ pakkepost fra mit krearum¦ Creative happy mails from my creative space

20140628-153014-55814609.jpg

Har via Instagram meldt mig til krea-bytte legen “Kreativ Pakkepost” tilbage i januar måned… Den startede dog først op sidst i marts, og jeg har hele tiden været håbløst bagud.

Men NU er de første 7 pakker sendt af sted til skønne kreative væsner, indeholdende:

Alt sammen i modtagerens yndlingsfarver… ♥

Det var noget af en lettelse at få dem sendt af sted, og heldigvis er de faldet i god jord :)

Se billede nedenfor af de indpakkede pakker klar til at blive sendt af sted…

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren. Dette moodboard er lagt tirsdag 24. juni 2014…

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140628-153014-55814978.jpg

Creative happy mails from my creative space

Via Instagram I have signed up to participate in a creative swap game “Creative Parcel” back in January… But it first started in late March, and since the beginning I’ve been hopelessly behind.

But NOW the first 7 parcels are sent off to lovely creative souls, containing:

All in the recipient’s favorite colors… ♥

It was such a relief to get them sent off, and fortunately, they were well received :)

See picture above of the wrapped packages ready to be sent off… On top of the blog post is a picture of the seven packages before wrapping.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer. This mood board was made Tuesday, June 24, 2014…

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #174:
Pink farveglæde til en pink lady¦ Pink wrapping to a pink lady

20140624-215549-78949501.jpg

Har haft det vildeste forår – som især har været præget af start på nyt job.

I perioder har jeg slet ikke fået plejet min egen kreativitet – og da jeg har svært ved at sige nej til hyggelige bytterier, har jeg været langt bagud med en ganske særlig PINK pakke til “The Pink Lady”, @lenabjoernskov, som sendte mig denne helt FANTASTISKE “To go smash bog” tilbage i april måned…

Men NU har jeg endelig fået pakket den PINK overraskelse ind og sendt den af sted til Esbjerg…

Tilbage er der stadig 10-15 dejlige personer, som har noget lækkert til gode fra mit krearum. Jeg arbejder på sagen – efter min ferie…

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren. Dette moodboard er lagt mandag 23. juni 2014… Hænger stadig i for at få alle blogindlæggene med moodboards’ne up to date :)

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140624-215549-78949501.jpg

Pink wrapping to a pink lady

Have had the most crazy spring time – which in particular has been characterized by starting a new job.

At times I have not been able to create anything at all except my daily mood boards – and when I find it hard to say no to creative swaps, I’ve been a bit behind on a special PINK package to “The Pink Lady”, @lenabjoernskov, who sent me this absolutely AMAZING “To go smash book” back in April…

But NOW I finally got the PINK surprise wrapped in and sent it off to Esbjerg…

I still have 10-15 lovely people who are waiting for some delicious goodies from my creative space. I’m working on it – after my vacation…

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer. This mood board was made Monday, June 23, 2014… Still trying to get all the blog posts up to date :)

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #167:
Fredsfyldt meditation – med garn og ståltråd¦ I bring peace – with yarn and wire

20140622-213131-77491291.jpg

Jeg er blevet ret vild med at lave hjemmelavede peacetegn af ståltråd beviklet med garn.

Og jeg har lovet mig selv at bruge så meget tid som muligt med at være kreativ – og ikke med at sidde bag computeren og skrive om at være kreativ.

Kreativitet giver mig en selvforståelse, en grounding og en masse energi – mens bloggeriet lige nu stjæler min tid fra det, jeg aller helst vil: At nyde nuet og være kreativ!

Korte blogindlæg hen over sommeren

Derfor har jeg besluttet at lave om på mine blogindlæg – så jeg hen over sommeren kun skriver en linje eller to om dagens moodboard – ellers kan jeg ikke få min sommer og kreativitet til at hænge sammen.

Samtidig vil jeg kun lægge billedet af moodboardet op fra Instagram.

Håber du stadig vil læse med og blive inspireret af mine moodboards, som jeg fortsat vil lægge dagligt og publicere på Instagram – og senere på bloggen.

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Dette moodboard er lagt mandag 16. juni 2014… Hænger stadig i for at få alle blogindlæggene med moodboards’ne up to date :)

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

20140622-213131-77491291.jpg

I bring peace – with yarn and wire

I really like making home made peace sign of wire wrapped with yarn.

And I have promised myself to spend as much time as possible to be creative – and not to sit behind a computer and write about being creative.

Creativity gives me a self-understanding, a grounding and a lot of energy – while blogging right now is stealing my time from what I want the most: To enjoy the moment and be creative!

Short blog posts during the summer

Therefore, I have decided to change my way of blogging – so I during the summer only will write a line or two about today’s mood board – otherwise I can not get my summer and creativity to be united.

At the same time, I only put up the image of the mood board from Instagram.

Hope you still want to read along and be inspired by my mood boards that I will continue to make each day and publish on Instagram – and later on at the blog.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. This mood board was made Monday, June 16, 2014… Still trying to get all the blog posts up to date :)

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10