Tag-arkiv: Kirkens Korshær

MOODBOARD #65:
Fra maleri til pimpet opslagstavle ¦ From painting to pimped pin board

365 moodboards i 2014. Moodboard #65: Fra maleri til pimpet opslagstavle Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været frivillig i dag i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge. Vi har etableret et kreativt værksted midt i butikken, hvor kreative frivillige kan tjekke ind og skabe salgsbare varer ud af de råvarer, der findes i genbrugsbutikken.

Et moodboard af et moodboard

Jeg valgte i dag at lave den skønneste og super romantiske opslagstavle – som er et helt moodboard i sig selv.

365 moodboards i 2014. Moodboard #65: Ta-dah: Opslagstavle lavet af genbrugsmaterialer. Upcycling. Fotograf: Susanne Randers

[Upcycling: Opslagstavle lavet af genbrugsmaterialer. Kreeret af Susanne Randers]

DIY: Sådan gjorde jeg

Jeg fik et gammelt maleri i hænderne, og fandt gamle landkort og illustrationer af blomster, kornsorter og rådyr, hæklede sager, stofrester og broderier frem, og limede det hele på maleriet med vådrumsklæber.

Bagefter monterede jeg to neonpink mursnore vandret på maleriet, så man kan bruge det til opslagstavle. Enten til små beskeder til en selv, eller til videreudvikling af stemningen på opslagstavlen…

Ideelt havde opslagstavlen lidt mindre klemmer, men i dag var der kun de store klemmer til rådighed i genbrugsbutikken – og mit mantra er:

“Tag hvad du har, og få det bedste ud af det…”

Opslagstavlen er sat til salg i dag i butikken til 300 kr. Håber selvfølgelig, at den allerede er solgt i morgen :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #65: From painting to pimped pin board. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

From painting to pimped pin board

I have been a volunteer today in Dan Church Social thrift store in Køge. We have made a creative studio in the middle of the shop where creative volunteers can check in and create products out of materials found in the recycling shop.

A mood board of a mood board

I chose today to make the most beautiful and super romantic pin board – which is a mood board itself.

365 mood boards in 2014. Mood board #65: Ta-dah: The final pin board made of recycled materials. Upcycling. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Upcycling: Pin board made of recycled materials. Ca. 70×50 cm. Made by Susanne Randers]

DIY: That’s how I did

I found an old painting, old maps and illustrations of flowers, grains and deers, crocheted doileys, fabric and embroidery and glued it all on the painting.

Afterwards I installed two neon pink strings horizontally on the painting, so you can use it as a pin board or message board. Either for small messages to yourself, or for the further development of the mood board…

Ideally it would look fantastic with smaller wooden clips, but today there was only the big ones available in the charity shop – and my mantra is:

“Take what you have and make the best of it…”

The pin board has been put for sale today in the charity shop for 300 DKK. I hope of course, that it is already sold tomorrow :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #58:
Typograf og art director for en dag ¦ Typograph and art director for a day

365 moodboards i 2014. Moodboard #58: Typograf og art director for en dag. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er frivillig i den SEJESTE genbrugsbutik med de SEJESTE frivillige i Køge!!!

Har fået lov til at indrette et kreaværksted midt i Kirkens Korshærs store genbrugsbutik, som vi indvier med kreative workshops på søndag 2. marts 2014 fra kl. 10-15.

Og så er det meningen, at man fremover som frivillig kan tjekke ind i butikkens værksted og lave upcycling og redesign til inspiration for personale, kunder, køgensere og andre nysgerrige.

Så skal vi lave en masse FEDE genbrugsting!!!

365 moodboards i 2014. Moodboard #58: Kirkens Korshær genbrugsbutik i Køge kreativt værksted midt i butikken. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

Kreaværkstedet er simpelthen midt i butikken. Det er SÅ VILDT!!! Glæder mig til at se det i brug fra på søndag!!

Du kan evt. se flere stemningsbilleder, fra da jeg lavede den flotte foldevæg med alle de smukke illustrationer her…

365 moodboards i 2014. Moodboard #58: Kirkens Korshær genbrugsbutik i Køge. Skilte til bøger og legetøj lavet med genbrug af gamle bogomslag og tengeserier. Instagram filter Valencia. Fotocollage. Fotograf: Susanne Randers

Flotte skilte viser vej til bøger og legetøj

Genbrugsbutikken er i 2 etager – og på 1. salens repos, skal der gøres reklame for, at der deroppe er bøger og legetøj…

Inspireret af fantastiske Gitte Lacarierre, IG: @gittelacarriere, har vi lavet skilt til bogafdelingen af gamle bogrygge – samt et skilt til legetøjsafdelingen af gamle tegneserier.

Så fedt at flå ryggen af bøger fra 60’erne og 70’erne, som ellers skulle have været smidt ud, fordi de ikke er salgsbare…

Bogryggene er monteret med trælim på en stor masonitplade og tegneserierne er monteret med vådumsklæber…

Typograf for en dag

Jeg har så fået lov til at lege typograf i dag og aflure den typografi, som i forvejen er på skiltene i Kirkens Korshær, og overføre det til stort sort karton efter en længere skitseproces. Især g’et voldte mig vanskeligheder, da det ikke gik ned under linjen…

Men er nu selv blevet pænt stolt af resultatet :) ;)

Det kreative værksted åbner søndag 2. marts. Mon vi ses?

Håber vi ses i de kreative værksteder på søndag 2. marts kl. 10-15…

Adressen er Valdemarshaab 10, 4600 Køge.

Der vil fremover altid være aktiviteter i de kreative værksteder den første søndag i hver måned. Hvornår der er aktiviteter i hverdagene vil fremgå af opslag i butikken…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – the photos in this blog post are from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #58: Typograph and art director for a day. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Typograph and art director for a day

I am a volunteer in a local Dan Church Social charity shop where we are making a studio in the middle of the shop for recycling workshops. So COOL and AMAZING!!!

It is really an ordinary shop in the shop. A creative space where we mix and match all the lovely things from the rest of the shop… And will do lots of upcycling with non salable goods.

An experiment which opens for real this Sunday with a big work shop day – so we can inspire the local inhabitants to do more recycling…

You can read more about the studio in this blog post…

Big signs made with old book covers and cartoons

The books and toys (in Danish: “Bøger” and “Legetøj”) are placed on the first floor in the big store, so today we made two big signs to be hung up on the balcony.

One sign with old book covers, and an other sign with cartoons.

I had the pleasure of being a typograph for the day – copying the font style that was already on the signs in the shop – and transfer it to the big black carton after an extended sketch process. Especially the g caused me trouble because it did not go below the line.

But after an hour or so I was quite amazed with the result :)

Looking so much forward to the grand opening this Sunday.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #42:
Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge ¦ Making a creative studio in the local charity shop

365 moodboards i 2014. Moodboard #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I dag har jeg arbejdet frivilligt i Kirkens Korshær i Køge.

Vi er i gang med at etablere et kreativt værksted midt i butikken, hvor vi skal inspirere Køgenserne til, hvordan man kan transformere genbrugsting om til en masse lækre sager…

Kreativt frivilligt korps under etablering

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik i Køge er i fuld sving med at etablere et korps af kreative frivillige kræfter, som vil arrangere frivillige, kreative workshops i butikken, så Køgenserne kan få øjnene op for upcycling og redesign.

365 moodboards i 2014. Moodboard #42: Etablering af kreaværksted i Kirkens Korshær i Køge. Foldevæg af gamle jalousilåger beklædes med gamle illustrationer. Fotograf: Susanne Randers

[Etableringen af værkstedet midt i genbrugsbutikken blev påbegyndt i dag – jeg har pålimet illustrationer fra gamle kasserede bøger på den ene side af en foldevæg, som skal stå i det nye værksted]

Kreativt genbrugsværksted midt i butikken

Det er SÅ FEDT med et permanent kreativt værksted midt i butikken, hvor man kan tjekke ind som frivillig, når man har tid og lyst, og skabe genbrug om til noget andet, det være sig smykker, møbler, kunst, mosaik eller hvad man har lyst til.

Workshops den første søndag i hver måned

Der vil fremover være workshops i butikken som minimum den første søndag i hver måned.

Første kreative arrangement er søndag 2. marts 2014, hvor der også vil være fastelavns tøndeslagning.

Hold øje med lokalavisen, hvor Kirkens Korshær vil oplyse om de kommende arrangementer.

Er det noget for dig?

Har du lyst til at være frivillig sammen med mig, så kontakt mig gerne på mitkrearum [a] gmail.com

Læs evt. også: Genbrugsguld der taler til mit kreative hjerte

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #42: Making a creative studio in the local charity shop. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Making a creative studio in the local charity shop

Today I have volunteered in Dan Church Social in Køge.

We are in the process of establishing a creative studio in the middle of the store where we are going to inspire the local inhabitants how to transform recycled things to a lot of cool stuff…

Dan Churc Social is establishing a corps of creative volunteers who will organize creative upcycling and redesign workshops in the store.

365 mood boards in 2014. Mood board #42: Making a creative studio in the local charity shop. Photo collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Creative recycling workshop in the middle of the store

It is SO COOL with a permanent creative studio in the middle of the store, where you can check in as a volunteer when you have time, and create recycled things into something else, it could be jewelry, furniture, art, mosaic or whatever you want.

Workshops on the first Sunday of each month

There will be recycling workshops in the store at least the first Sunday of each month.

The first creative event is Sunday 2 March 2014, which also will be a Carnival celebration.

All upcoming events will be announced in the shop and in the local newspaper.

Would you like to volunteer with me, please contact me at mitkrearum [ a] gmail.com

If you like to read more, please read: Recycled Gold that speaks to my creative heart

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10