MOODBOARD #87:
Et liv uden kreativt rod ¦ A life without a creative mess

365 moodboards i 2014. Moodboard #87: Et liv uden kreativt rod. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Måske er det ønsketænkning… Måske kan det rent faktisk lade sig gøre…?

Jeg har i rigtig lang tid forsøgt at tiltrække den helt rigtige reol til et af vores værelser, hvor alt det kreagrej, som jeg ikke har plads til i mit kreaværelse, kan være…

Og med den reol håber jeg, at det er SLUT med at flytte rundt på alle mine kreative, passive bunker. Altså alt det grej, som ikke lige er i brug i en kreativ proces, men som er indsamlet til inspiration, eller til at skulle blive brugt som led i et kreativt projekt, før eller siden…

Følger du med på Instagram, har du set mig lægge billeder op i dag af vores nye reol. Eller rettere, vores gamle genbrugte reol, som vi har købt i går via dba.dk. Jeg elsker genbrug, og jeg elsker at ting kan få et nyt liv i nye rammer hos en ny familie, når det er udtjent hos den gamle…

I morgen viser jeg billeder af reolen her på bloggen, før, under og efter.

Og i mellemtiden drømmer jeg om, hvordan det er at leve et organiseret liv, helt uden rod – med masser af sjov og ballade – og energierne brugt på kreativitet i stedet for oprydning…

Lad mig bevise, at jeg er the Queen of organizing!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #87: A life without a creative mess. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A life without a creative mess

Maybe it’s wishful thinking… Maybe it can actually be done… ?

For a long time, I have tried to attract the right rack for one of our rooms where all my creative supplies that I cannot have in my studio can be stocked…

And with a new bought rack, I hope that it is END of moving around at all my creative, passive piles. All that stuff, which is not used in a specific creative process, but collected for inspiration, or having to be used as part of a creative project, sooner or later…

If you follow me on Instagram, you’ve seen me show pictures today of our new book shelf. Or rather, our old recycled shelves, which we bought yesterday on the internet. I love recycling and I love that things can get a new life at a new family when it is worn out with the old one…

Tomorrow I will show pictures of the shelves here on the blog, before, during and after. I am still in progress.

And in the meantime I dream about what it’s like to live an organized life, without any mess – with plenty of fun – and all the energies spent on creativity, instead of organizing…

Let me prove that I am the Queen of organizing!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply