MOODBOARD #8:
I Frida Kahlo mood ¦ In Frida Kahlo mood

365 moodboards i 2014. Moodboard #8: "I Frida Kahlo mood". Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har lige set den mest FANTASTISKE Frida Kahlo udstilling på Arken ♥

Udstillingen varer kun til på søndag, så det var lige i sidste øjeblik – og sikken lækker udstilling!

Frida Kahlos livshistorie og fantastiske malerier har altid fascineret mig. Tænk at have levet i så stor en smerte livet igennem, fordi hun bl.a. var udsat for en tragisk busulykke allerede som 18-årig, som gjorde hende sengeliggende i lange perioder af hendes liv. – Med et spejl i loftet af himmelsengen, så hun kunne male de mest eventyrlige – og til tider ret så makabre – selvportrætter.

For via hendes voldsomme smerter og den vildeste kærlighedsaffære med Diego Rivera, har hun malet sig selv igen og igen i alle mulige absurde situationer livet igennem.

“De troede, jeg var surrealist, men det var jeg ikke.
Jeg malede aldrig mine drømme.
Jeg malede min egen virkelighed.”
Citat Frida Kahlo

Jeg bliver i den grad draget af Frida Kahlos malerier, hendes farver, hendes symbolisme – selvom jeg ikke altid helt forstår den – og ikke mindst hendes evige selviscenesættelse og selvkontrol, som virkelig er fascinerende.

En hyldest til min indre Frida Kahlo

Dette moodboard beskriver den følelse, jeg har i kroppen nu her til aften efter det vildeste sansebombardement på Arken i Ishøj. Fuld knald på farverne, frugtbarheden, kærligheden, symbolerne, blomsterne og folkloren.

Det mexikanske “bark painting” med de smukkeste neonfarver er en gave fra en af min svigermors veninder, mens postkortet af mexikanske Frida Kahlo “Me and my Parrots” (1941) er sendt til mig fra en veninde i 2004, og det ligger til dagligt højt skattet i en af mine “gudekrukker“. De øvrige tre elementer er nok ikke mexikanske, men jeg holder virkelig meget af dem – de taler til min indre sigøjner og hippietøs.

Har du også en indre skør, farverig Frida Kahlo…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Moodboard #8: "In Frida Kahlo mood". Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

In Frida Kahlo Mood ♥

I have just seen the most AMAZING Frida Kahlo exhibition at “Arken” Art Museum in Copenhagen.

Frida Kahlo’s life story and amazing paintings have always fascinated me. Imagine having lived in so much pain throughout her life, because she suffered a tragic bus accident when she was 18 years old, which made her bedridden for long periods of her life. – With a mirror on the ceiling above her bed so she could paint the most adventurous – and sometimes quite macabre – self-portraits.

For through her ​​severe pain and a wild love affair with Diego Rivera , she has painted herself again and again in all sorts of absurd situations throughout life.

“They thought I was a Surrealist, but I was not.
I never painted my dreams.
I painted my own reality.”
– – Frida Kahlo

I am so much drawn to Frida Kahlo’s paintings, her colors, her symbolism – though I do not always fully understand it – and not least her eternal self-presentation and self-control, which is really fascinating.

A tribute to my inner Frida Kahlo

This mood board describes the feeling I have inside the body right now after the wildest sensory bombardment at the art museum “Arken” in Copenhagen. A mood full of neon colors, fertility, love, flowers, symbols and folklore.

The Mexican “bark painting” with the most beautiful neon colors is a gift from one of my mother in law’s friends, while the postcard of Mexican Frida Kahlo “Me and my Parrot” (1941) was mailed to me from a dear friend in 2004, and it is normally kept safe in one of my “God Jars”. The other three ornaments are probably not Mexican, but I really love them – they talk to my inner gypsy and hippie.

Do you also have an inner crazy, colorful Frida Kahlo…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply