MOODBOARD #62:
Genbrugsbutikker er mit kreative skatkammer ¦ Thrift shops are my treasury box

365 moodboards i 2014. Moodboard #62: Genbrugsbutikker er mit kreative skatkammer. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Stop buying, start using”

Har været mit mantra det seneste års tid – og først nu har jeg til fulde forstået omfanget heraf.

Jeg er blevet frivillig i den lokale Kirkens Korshærs store genbrugsbutik i Køge – og i dag lagde jeg dette moodboard op i butikkens nye kreative værksted på ganske få sekunder.

Inspireret af at finde bogen “Mit skatkammer”, et ark indianer glansbilleder i en aflagt glansbilledbog og den flotte læderombundne tændstiksæske (som jeg tænker, at jeg skal finde en Cirkeline til at bo i), måtte jeg bare lægge et rødt moodboard fyldt med glæde og barnlig energi.

Genbrug pirrer min nysgerrighed

Jeg er VILD med, når ting har en historie – og er der noget, der kan pirre min nysgerrighed, er det genbrugsbutikker og loppemarkeder. Jeg kan brygge alverdens historier sammen, når jeg går på opdagelse i alle krogene… En genbrugsbutik er fyldt med skatte for min kreative sjæl!

Bedst har jeg det, når jeg kan se, at tingen har haft et liv hos et andet menneskes, når tingen har været rørt af en andens hånd, som i dag, da jeg fik en gammel håndskrevet opskriftsbog af en af mine søde kollegaer i Kirkens Korshær. Wauw, altså – lige en gave efter mit hjerte… ♥

Så har du lyst til eventyr, kan jeg anbefale dig at gå på genbrugsskattejagt. Men pas på: Man kan hurtigt blive afhængig… :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #62: Thrift shops are my treasury box. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Thrift shops are my treasury box

“Stop Buying, Start Using”

Has been my mantra the past year – and first now I fully understand the message to myself.

I am a volunteer in the local Dan Church Social charity shop in Køge – and today I made this moodboard in the store’s new creative studio in very few seconds.

Inspired by finding the book “My treasure”, a sheet of Indian scraps and a beautiful leather wrapped matchbox (which I think that I need to find a Cirkeline doll to live in), I just had to put a red mood board together filled with joy and childish energy.

Recycling piques my curiosity

I love when things have a history – and is there anything that can pique my curiosity, it’s thrift stores and flea markets. I can imagine all sorts of stories when I go exploring in all the old goodies…. A thrift store is filled with treasures for my creative soul!

I really like to find things, that I can see have had a life with another person, to see that the object has been touched by someone else’s hand, like today, when I got an old handwritten recipe book of one of my nice colleagues in the Dan Church Social. Wow, that is just a gift after my heart… ♥

So if you want adventure, I recommend you to go on recycling treasure hunting. But beware: You can easily get addicted… :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply