MOODBOARD #143:
Fra moodboard til fine kreationer ¦ From mood board to beautiful creations

365 moodboards in 2014. Moodboard #142: Fra moodboard til fine kreationer. Fotos fra decor8blog. Fotograf: Susanne Randers

Jeg vil gerne vise dig ideen med at lave et moodboard – og så lave en masse forskellige kreationer ud fra et enkelt moodboard…

Og det er mit håb, at jeg selv kan lave et lige så smukt moodboard en dag og vise dig mine kreationer – men i dag skal du præsenteres for det smukkeste af det smukkeste moodboard – og alle de skønne kreationer, lavet af Leslie Shrewing på Holly Beckers blog decor8blog.

“Color me pretty: Krafty October” blogindlæg fra 31. oktober 2012

Blogindlægget har været mejslet i min bevidsthed og i min iPhones photostream, siden det blev udgivet.

Det er i min optik så smukt et eksempel på, hvordan et mood board kan inspirere til kreativitet og måske indretning af hjemmet.

Uddrag fra bloggen, oversat til dansk:

“Holly og jeg besluttede at prøve noget anderledes denne gang. Hun sendte mig et billede, som hun kunne lide, og jeg skabte en farvehistorie baseret på dette billede.

Vi ønskede at vise, hvordan du kan tage noget, der inspirerer dig og gøre det til et kreative projekt, et blomsterarrangement eller måske et lille indretningselement til dit hjem.

Vi tænkte, at med så mange pins på Pinterest, hvorfor så ikke prøve at inspirere dig til, hvordan du rent faktisk oversætter noget, du har pinnet på din egen opslagstavle til noget, du kan arbejde på derhjemme…”

Moodboardet viser farvepalet og forslag til elementer

Ud fra moodboardet i farverne koral, lysegrå, mørkegrå, brun, sort og hvid kreerede Leslie så:

 • de skønneste fjerguirlander af papir
 • fine små udstansede til- og fra mærkater blandt andet lavet af akvarelmalet papir
 • hjemmelavet gavepapir og fine pakker ved hjælp af stempler, maling, maskingtape og fjer
 • en smuk opslagstavle
 • dekoration af nogle hylder i en reol i samme farveskala
 • smukke notesbøger i matchende omslag
 • en blomsteropstilling

Se hele blogindlægget og alle billederne i fuld størrelse her – og få selv inspiration til, hvordan du kan arbejde videre ud fra et billede, der inspirerer dig…

Fotocollagen i dette blogindlæg er sammensat af beskårede billeder fra Holly Becker’s og Leslie Shrewings blogindlæg – billeder som jeg også har lagt ind på min Pinterest opslagstavle “Moodboards for Creative Work“.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photocollage from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #143: From mood board to beautiful creations. Photos from decor8blog. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

From mood board to beautiful creations

I want to show you the idea of how to use a mood board – and then make a lot of different creations from that single mood board…

And it is my hope that I can make such a beautiful mood board one day and show you my creations – but today you are presented with the most beautiful of the beautiful mood board – and all the wonderful creations made ​​by Leslie Shrewing on Holly Becker’s blog decor8blog.

“Color me pretty: Krafty October” blog post from October 31, 2012

The blog post has been etched in my mind and in my iPhone’s photostream since it was released.

It is in my view such a beautiful example of how a mood board can inspire to creativity and perhaps home decorations.

Excerpts from the blog post:

“Holly and I decided to try something different this time. She sent me an image that she liked and I created the color story based off of that image.

We wanted to show how you can take something that inspires you and turn it into a craft project, a floral arrangement or maybe a little décor item for your home.

We thought with so many people pinning stuff on Pinterest, why not try to inspire YOU with how to actually translate something you’re pinning into a real project that you can work on at home…”

The mood board shows color palette and proposed elements

From the mood board in the colors of coral, light gray, dark gray, brown, black and white, Leslie created:

 • the most beautiful paper feather garlands
 • delicate small punched gift tags, among other things made ​​of watercolor painted paper
 • homemade gift wrapping paper and beautiful parcels using stamps, paint, maskingtape and paper feathers
 • a beautiful bulletin board
 • decoration of a few shelves in a bookcase in the same color palette
 • a flower decoration

Please view the entire blog post and all the pictures in full size here – and get inspiration on how you can work creatively out from a picture that inspires you…

The photo collage in this blog entry is composed of cropped images from Holly Becker’s and Leslie Shrewing’s blog post – pictures which I also have posted on my Pinterest bulletin board “Moodboards for Creative Work“.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply