MOODBOARD #139:
Scraps og postkort der taler til mit hjerte ¦ Scraps that speak to my heart

365 moodboards in 2014. Moodboard #139: Scraps og postkort der taler til mit hjerte. Fotograf: Susanne Randers

Tror ikke det kommer bag på nogen, at jeg har meget kreagrej omkring mig…

Ser jeg postkort eller smukke illustrationer tænker jeg straks, at det kan inspirere mig til det ene eller andet, så jeg samler altid vildt mange gratis go-cards sammen, når jeg eksempelvis er på café tur i København…

Jeg har nogle postkort, som betyder mere for mig end andre. Og dem har jeg altid med mig i lommen bag på min notesbog – sammen med dots og frimærker.

De fleste er gratis go-cards, mens kvinden med regnbuetårer er et kunstpostkort med den smukkeste illustration af Charlotte Clausen.

I dag skulle jeg lede efter et frimærke, og pludselig formede moodboardet nærmest sig selv…

Bærer du også noget tæt på dig, som taler til dit hjerte? ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #139: Scraps that speak to my heart. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Scraps that speak to my heart

Do not think it comes as any surprise that I have a lot of creative supply around me …

If I look at a postcard or beautiful artwork I immediately think that it might inspire me to one or the other project, so I always pick free samles up if I, for example, am at a coffee shop tour in Copenhagen with free go-cards…

I have some postcards that means more to me than others. And the ones I always have with me in the pocket on the back of my notebook – with dots and stamps.

Most are free go-cards, while the woman with the rainbow tears is an art postcard with a beautiful illustration made by Charlotte Clausen.

Today I looked for a stamp, and suddenly the mood board almost shaped itself…

Do you also carry something close to you, which speaks to your heart?   

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply