MOODBOARD #138:
En stille dag i haven ¦ A quiet day in the garden

365 moodboards in 2014. Moodboard #138: En stille dag i haven. Glansbilleder. Fotograf: Susanne Randers

Har nydt nuet hele dagen. Bare været…

Spist morgenmad på terassen, nulret rundt i haven og lidt i huset… Tænk en masse tanker og talt om livet med min dejlige kæreste… Bare sådan en stille, mindful dag af den gode slags.

Og da regnen kom blev det til en kop kaffe i drivhuset, mens regnen piskede mod ruderne… Opslugt af nuet på den hyggelige måde.

Faldt over nogle skønne glansbilleder i en gammel tobaksæske, og glansbilledet med solsikken er bare en yndlings… Jeg er vild med solsikker ♥

365 moodboards in 2014. Moodboard #138: En stille dag i haven. Morgenmad på terassen. Fotograf: Susanne Randers

[Morgenmad på terassen – og dejlig udsigt til skurvogn og højbede]

Kort update herfra. Håber din weekend har været fantastisk!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #138: A quiet day in the garden. Scraps. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A quiet day in the garden

Have enjoyed the moment all day. Just being…

Eaten breakfast on the terrace, strolled around in the garden and a little in the house… Reflected a lot of thought and talked about life with my lovely boyfriend… Simply had a quiet, mindful day of the good kind.

And when the rain came in the afternoon, it was time for a cup of coffee in the greenhouse, while the rain beat against the windows… Caught up in the moment in a cosy way.

Stumbled upon some beautiful scraps in an old tobacco box, and the sunflower scrap is just a favourite… I totally adore sunflowers ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #138: A quiet day in the garden. Breakfast at the terrace. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Breakfast at the terrace – and a lovely view to our waggon and raised beds]

Short update from here. Hope your weekend has been amazing!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply