MOODBOARD #123:
Welcome Back Colour

365 moodboards in 2014. Moodboard #123: Welcome Back Colour. Tina Dickow koncert. Fotograf: Susanne Randers

Er titlen på Tina Dickows album fra 2010… Jeg har altid været en kæmpe fan af Tina Dickow – og har mange af hendes melankolske, triste, længselsfulde sange dybt inde under huden…

“Welcome Back Colour” markerede et skift for Tina Dickows musik. Hun var flyttet fra Londons ensomhed tilbage til København sommeren 2010 (heraf sangen “Copenhagen”) – og jeg mindes et interview med hende, hvor hun talte om, at hun måske ville blive for “lykkelig” og glad af at leve i Danmark, at hun oprigtigt var bekymret for, om hun stadig kunne skabe den samme musik, i og med hun var flyttet.

Velkommen nye liv

Jeg tog flytningen – og de nye, mere glade numre, som et kærkomment tegn på forandring, på udvikling – og det er vel okay at vi som mennesker flytter os, selvom vores omgivelser ofte fastholder os i den rolle, vi altid har haft.

Sidste forår var jeg selv igennem mit livs største transformationsproces. Et farvel til trygt, fast arbejde bag computerskærmen, og et goddag til en mere kreativ, farverig, reflekteret og bevidst livsstil.

365 moodboards in 2014. Moodboard #123: Welcome Back Colour. Tina Dickow koncert og matchende farverig neglelak. Fotograf: Susanne Randers

[Farverig neglelak i dagens anledning, som passer til Tina Dickows cover på “Welcome Back Colour”]

Og derfor glæder jeg mig helt vildt til, at jeg i aften skal til koncert med Tina Dickow – og høre musik fra før og nu – og forhåbentligt gennemleve en masse fantastiske stunder i mit liv, gennem Tina Dickows soundtrack.

Hvad med dig? Betyder Tina Dickow noget for dig…?

Se her, hvilke kunstnere og sange, der ellers er på mit livs soundtrack…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #123: Welcome Back Colour. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

“Welcome Back Colour”

Is the title of the Danish sing and songwriter Tina Dickow’s album from 2010… I’ve always been a huge fan of Tina Dico – and have many of her melancholy, sad, wistful songs deep under my skin…

“Welcome Back Colour” marked a shift for Tina Dickow’s music. She had moved from London loneliness back to Copenhagen the summer of 2010 – and I remember an interview with her, ​​where she talked about that she might was going to be too “happy ” and fond of living in Denmark, that she truly was concerned if she could still create the same music after she had moved.

Welcome new life

I took the move – and the new, more upbeat, positive tracks, as a welcome sign of change, of development – and it is surely right that we as people move us even though our surroundings often maintain us in the role we have always had.

Last spring I went through my life’s greatest transformation process. A farewell to steady work behind the computer, and a hello to a more creative, colorful, reflective and conscious lifestyle.

365 mood boards in 2014. Mood board #123: Welcome Back Colour. Matching colorful nailpolish. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Colorful nail polish on my nails today that matches Tina Dickow cover of ” Welcome Back Colour”]

And that’s why I’m SO glad, that I’m going to a concert tonight with Tina Dickow – and hear music from the past and present – and hopefully feel a lot of amazing moments in my life, through Tina Dickow soundtrack.

Look here to see which songs and artists who are on my life’s soundtrack (in Danish)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply