Tag-arkiv: Strik

MOODBOARD #134:
Essensen af kreaklubben: “Fordi du er vigtig” ¦ The essence of my Creative Gatherings

365 moodboards in 2014. Moodboard #134: Essensen af kreaklubben: "Fordi du er vigtig". Fotograf: Susanne Randers

Sikken vidunderlig aften!

Samlet omkring vores køkkenbord var vi fem skønne kvinder med hver vores kreative syslerier. Her til aften har jeg haft besøg af Rikke Østerø, Camilla Back Sørensen, Maria Krumbæk og min svigermor.

Vi havde gang i papir, kort, stencils, tegneredskaber, lim, saks, artjournals, smashbooks, junkjournals, notesbøger, garn, strikketøj, hækling, tunesisk hækling, vores mobiltelefoner, instagram, project life, stempler og maskingtape – plus det løse… ♥ ♥ ♥

“Fordi du er vigtig”

Jeg fik det skønneste “Fordi du er vigtig” kort af Rikke Østerø i dag – og det er virkelig essensen af kreaklubben.

Vi er alle vigtige hver især, og vi skal virkelig gøre ting for os selv, som vi holder af. Ting, der fylder os med glæde og god energi.

For mig er kreativitet og kreativt flow noget af det vigtigste i mit liv. Jeg eeeeeeeeeeelsker at være omgivet af kreative energier – og jeg elsker de vibrationer, der er i lokalet, når kreative sjæle mødes, snakker, viser kreationer og kreagrej frem og inspirerer hinanden gensidigt.

Søvn er også vigtigt for mig – så nu vil jeg puttesove, så jeg er klar til en arbejdsdag i morgen inden en forlænget bededags weekend venter forude…

Husker du at gøre de ting, der er vigtige for dig?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #134: The essence of my Creative Gatherings. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The essence of my Creative Gatherings

What a wonderful evening!

Around our kitchen table were gathered five beautiful women with different creative projects. This evening, I had a visit from Rikke Østerø, Camilla Back Sørensen, Maria Krumbæk and my mother in law.

Some of the stuff we had on the table was paper, cards, stencils, drawing tools, glue, scissors, art journals, smash books, junk journals, notebooks, yarn, knitting, crochet, Tunisian crochet, our cell phones, instagram, project life, stamps and maskingtape – plus some more… ♥ ♥ ♥

“Because you are important”

I got the amazing “Because you are important” card from Rikke Østerø today – and it’s really the essence of my Creative Gatherings.

Each of us are important, and we really need to do things for ourselves that we care about. Things that fills us with joy and positive energy.

For me, creativity and creative flow is a priority in my life. I looooooooouve to be surrounded by creative energies – and I love the vibrations that are in the room when creative souls meet, talk, show creations and creative stuff and inspire each other.

Sleep is also important for me – so I’m going to go to bed now, so I’m ready for a working day in the morning before a prolonged “Prayer Day” weekend ahead…

Do you remember to do things that are important to you?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #119:
3… 2… 1… Garnbombning ¦ Ready for yarnbombing

365 moodboards in 2014. Moodboard #119: 3... 2... 1... Garnbombning. Fotograf: Susanne Randers

Sidste uge, da jeg havde strikket min regnbue færdig til haven, efterlyste jeg ideer til fælles yarnbombingprojekter – som kunne gøre en masse mennesker glade.

Jeg fik to super gode forslag og en masse skøn opbakning til ideen – og vupti gik der tre dage, og så fik jeg alle de skønne garner forærende, som er på dagens moodboard.

Hurra for loven om tiltrækning!!!

Garnet er givet til mig af min svigermors veninde, som intet vidste om mine strikkeprojekter eller strikkeplaner, men jeg er sikker på, at “nogen” har hjulpet lidt på vej – i min bevidsthed er det universet vi taler om, andre ville tale om engle, feer, ånder, nisser, trolde, eller hvad man nu tror på…

I hvert fald har jeg så mange gange oplevet loven om tiltrækning – at jeg har ønsket mig noget, som så kommer til udtryk på den ene eller anden vis…

Yarnbombing – men hvor og hvornår…?

Læser du kommentarerne til mit tidligere blogindlæg, er der to super smukke forslag:

Jeg er vild med begge ideer!

Og nu er det jo ikke mit projekt, men et fælles projekt, så hvem ved, om det måske kunne lade sig gøre at yarnbombe begge steder (har ikke kontaktet nogen endnu), måske et sted i år og det andet til næste år…?

Tænk på, hvor mange mennesker, vi kunne gøre glade. Igen og igen og…?

Kunne være top sejt!!

Vil lige lade billedet stå lidt endnu og få stikket et finger i jorden på de foreslåede steder… Vil du strikke eller hækle med til et fælles projekt, så læg endelig en besked.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #119: Ready for yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Ready for yarnbombing

Last week when I had finished my knitted rainbow to the garden, I was looking for ideas for joint yarnbombing projects – which could make a lot of people happy.

In the comments I got two brilliant ideas and a lot of support for the idea – and voila! three days later I got all the wonderful yarn on today’s moodboard.

Hooray for the Law of Attraction!

The yarn was given to me by my mother in law’s friend, who knew nothing about my knitting projects or knitting plans, but I am sure that “someone” has helped a little on the way – in my mind it is the universe we’re talking about, others might talk about angels, fairies, spirits, trolls or whatever you believe in…

Anyway, I have so many times experienced the law of attraction – that I wish for something, which then is reflected in one way or another…

Yarnbombing – but where and when…?

If you read the comments on my previous blog post (which are all in Danish), there are two beautiful suggestions; one to “Alfa-Fredensborg”, a treatment centers for addicts – and one for a special Danish Childrens Home for overweight children.

I really love both ideas! And who knows if it might be possible to yarnbomb both places, maybe one place this year and the other next year…?

Would love to make so many people happy. Again and again and…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #118:
Når datid og nutid smelter sammen ¦ When past and present merge

365 moodboards in 2014. Moodboard #118: Når datid og nutid smelter sammen. Gamle håndarbejdsmagasiner. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er vild med genbrug – og elsker når jeg finder en skøn genbrugsskat.

I dag fik jeg fingrene i de skønneste tre gamle håndarbejdsmagasiner:

♥ ALT for damernes Strikkebog sæson 1951-52
♥ Flittige hænder nr. 18 fra 1939
♥ Mønstertidende nr. 4 fra 1938

Finurlig gør det selv inspiration – også til i dag

Bladene er fyldt med inspiration, hygge, opskrifter, billeder, reklamer og de smukkeste illustrationer.

Når jeg bladrer i dem ser jeg opskrifter og ideer, som er lige til at gå til i dag – måske med en lille justering. Hvor vildt som tiden går i ring og alt det gamle igen er moderne.

Som om alt er opfundet – det skal bare fusioneres og bruges i nye sammenhænge…

Glæder mig til for alvor at gå om bord i magasinerne og kreere noget spændende.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #118: When past and present merge. Old needlework magazines. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

When past and present merge

I love recycling – and love when I find a wonderful recycling treasure.

Today I got my hands in the most beautiful old needlework magazines:

  • ALT for damernes Strikkebog (ALL the ladies Knitting Book) season 1951-52
  • Flittige hænder (Diligent hands) No. 18 from 1939
  • Mønstertidende (Pattern Journal) No. 4 from 1938

Whimsical DIY inspiration – even to the present day

The magazines are filled with inspiration, fun, recipes, pictures, advertisements and the most beautiful illustrations.

When I look in them I see recipes and ideas that are ready to go for today – perhaps with a little adjustment. Crazy as time goes round in circles and all the old is modern again.

As if everything is invented – it just has to be merged and used in new contexts…

Looking forward to seriously dig in, be inspired and create something exciting.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10