Tag-arkiv: Passion

Må jeg præsentere mig selv…
¦ Susanne Randers – paper lover, dreamer and doodler

screenshot retro flower doodle

[Retro flower doodle up tempo video. Afspil video ved at trykke på billedet / Play video from the picture]

Det er min mission at være kreativ!

Jeg er blevet bedt om at præsentere mig selv til flow weeklys læsere – og jeg tænker at nye følgere på bloggen måske også har lyst til at læse med… Så her kommer en oversat version af det, som hollænderne nu ved om mig – publiceret her på flowmagazine.nl :)

Jeg er en flowerpower pige, der især er inspireret af naturen og smukke retro mønstre fra 60’erne og 70’erne. Det er ligesom om, jeg ser mønstre og inspiration overalt.

Jeg har en personlig mission om at være kreativ hver eneste dag – og jeg elsker virkelig også at inspirere andre omkring mig til at være kreative. For mig er det at være kreativ at være i kontakt med min sjæl.

En doodle in dagen – og doodles til flow weekly

Siden 27. maj 2014 har jeg tegnet en doodle om dagen. For mig er doodling 5-20 minutters meditation med den sorte blækpen dansende rundt på papiret.

Doodling har virkelig forbedret mit øje-hånd koordination og min evne til at tegne næsten alt på min egen naive facon.

At lave doodles som flow weeklys læsere kan farvelægge, har virkelig betydet meget for mig, idet flow weekly repræsenterer den kreative rejse, jeg selv har været på de sidste to år, hvor jeg blandt andet har ændret min livsstil, lært at meditere og leve mindfult og ikke mindst genoopdaget min kreativitet igen.

Når jeg laver doodles til flow weekly sørger jeg for at gøre det hyggeligt omkring mig i mit krearum, placerer mig i en god stol og doodler intuitivt med en sort blæk pen på en hvid skitseblok.

Jeg har også altid nogle flow weeklys eller hjemmesyede notesbøger med mig tasken, da jeg elsker at doodle på farten for at klare mine tanker og lade op med ny energi.

Jeg ved, at jeg har en masse blomster og mønstre inde i min krop, som venter på at komme ud – og det er min drøm at leve som fuldtids illustrator og grafisk designer.

Indtil da arbejder jeg som en aktivitetkoordinator på et plejehjem samt i museumsbutikken på KØS i min hjemby, Køge, 40 km fra København.

“Jeg er papir”

Jeg elsker virkelig at arbejde med papir – og når jeg kigger rundt i mit krearum ser jeg bunker og kasser fyldt med papir overalt – både nyt og genbrugt. Jeg syr i papir, laver mine egne “doodle and dream notebooks”, jeg laver collager, mixed media malerier, serigrafi og jeg elsker virkelig at doodle på og farvelægge enhver form for papir.

Lige nu arbejder jeg på en malebog for voksne, da det er mit ønske at inspirere alle til mindfulle, kreative øjeblikke.

Jeg har også en stor passion for at lægge mood boards, brodere, lave yarnbombing, at skære mine egne stempler samt udsende happy mails til papirelskere verden over – men det er en helt anden historie…

Det var lidt om mig… Tak fordi du læser med :)

Du kan se mig doodle i højt tempo på de to videoer – filmet og redigeret af Claus Preis.

Kærlig hilsen Susanne ♥

Susanne Randers mitkrearum 3 bw photographer Claus Preis.jpg

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – Peace sign flower doodle speed ramped video:

screenshot peace sign flower doodle

[Peace sign flower doodle up tempo video. Afspil video ved at trykke på billedet. Play video from the picture]

It’s my mission to be creative

I have been asked to introduce myself to flow weekly’s readers – and I think that the new followers of my blog might also want to read along… So this is what the Dutch readers now know about me – published here on flowmagazine.nl :)

I am a flower power girl inspired by nature and beautiful retro patterns from the 60’s and 70’s. It’s like I’m seeing patterns and inspiration everywhere.

I am on my own personal mission feeling creative flow every day – and I really love to inspire others to be creative too. For me being creative is being in contact with my soul.

A doodle a day – and doodles for flow weekly

From May 2014, I have been making a doodle a day. For me doodling is 5-20 minutes meditation with the black ink pen dancing around at the paper.

Doodling has really improved my eye-hand coordination and my ability to draw almost anything in my own naive way.

Making doodles for you to color for flow weekly is really meaningful to me, as flow weekly represent the creative journey I have been on the last two years, changing my lifestyle, learning to meditate and live mindfully and getting in contact with my creativity again.

When making doodles for flow weekly I make it cozy around me in my studio, place myself in a good chair and start doodling intuitive with a black ink pen on white paper.

I always carry some flow weeklys or home sewn notebooks with me in my bag, as I love making doodles on the go to clear my mind.

I know I have a lot of flowers and patterns inside my body waiting to come out – and it’s my dream to live as a full time illustrator and graphic designer.

Meanwhile I work as an activity coordinator and at a museums shop in my hometown, Køge, 40 km from Copenhagen.

“I am paper”

I really love working with paper – and when I look around in my studio I see piles and boxes loaded with paper everywhere – new and recycled. I sew in paper, make my own ‘doodle and dream notebooks’, I make collages, mixed media paintings, silkscreen prints and I really love to doodle and color on any kind of paper.

Right now I’m working on a coloring book for adults, as it’s my wish to inspire everyone to mindful, creative moments.

I also have a big passion for making mood boards, embroidering, yarnbombing, making my own hand carved stamps and sending out happy mails to paper lovers all over the world – but that’s another story….

Well, this was a little bit about me… Thanks for reading along :)

PS. You can watch me doodle in high speed in the two videos – filmed and edited by Claus Preis.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

Susanne Randers mitkrearum 3 photographer Claus Preis.jpg

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #56:
Lykken er… at kende sin passion ¦ Happiness is… to know your passion

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... at kende sin passion. Chokolade og håndgraverede stempler. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Lykken er chokolade”

er titlen på den lækreste Chokoladebog, der er kommet på gaden i dag, kreeret af de to chokoladeelskere Maja Ambeck Vase og Anne au Chocolat.

Jeg har et helt særligt forhold til min tidligere kollega, Maja, som jeg engang har skrevet dette blogindlæg om…

For det var Maja, som banede vejen til blogland for mig. Søde, skønne, dejlige Maja, som introducerede mig til Bloglovin app’en til min iPhone, så blogland åbnede sig for mine øjne…

Så det var en sand fornøjelse at se Maja stråle til hende og Annes bogreception i Atelier September i København i dag. Virkelig vidunderligt og velfortjent at se to så passionerede chokoladeelskere stå side om side og signere deres fælles baby…

Lykken er… at kende sin passion

Lykken kan være rigtig mange ting… For mig er lykken den rejse, jeg har bevæget mig ud på.

Rejsen ind i min kreativitet, rejsen til et mere kreativt liv, hvor lysten og alle de gode energier er i centrum. Et liv, hvor jeg i langt højere grad udlever mit sande jeg, og hvor jeg er i kontakt med mit indre kreative legebarn dagligt. Hvor jeg gennem mine morgensider og meditation lever et langt mere bevidst og passioneret liv, end jeg gjorde før…

Min passion er at være KREATIV og inspirere andre til kreativitet – og i går fik jeg endnu en kreativ passion: Håndgraverede stempler.

Lykken er… en æske håndgraverede stempler

For nogle er lykken at sætte tænderne i en æske lækker chokolade…

For mig er lykken lige i øjeblikket min æske med håndgraverede stempler… Takket være Puk Hyllested og Charlotte Clausen var jeg til den skønneste stempelworkshop i går i Dankbar i Trekroner i Roskilde.

Det var virkelig magisk at se et viskelæder forvandle sig til et fint stempel på ganske kort tid – jeg var øjeblikkeligt solgt!!!

Jeg fik lavet en lille blomst, en kuvert, en ugle, en sky, en solsikke og den smukkeste solhat – på ganske få timer…

Se glimt fra stempelworkshoppen ♥ :

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... håndgraverede stempler - mit første stempel: En fin blomst af viskelæderet for enden af en blyant. Fotograf: Susanne Randers

[Lykken er… håndgraverede stempler. Mit første stempel: En fin blomst af viskelæderet for enden af en blyant]

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... håndgraverede stempler - Alle mine nye fine stempler. Fotograf: Susanne Randers

[Alle mine nye fine stempler]

365 moodboards i 2014. Moodboard #56: Lykken er... håndgraverede stempler - Glimt fra stempelworkshoppen i Dankbar. Fotograf: Susanne Randers

[Glimt fra stempelworkshoppen i Dankbar]

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #56: Happiness is... to know your passion. Chocolate and handcarved stamps. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Happiness is… to know your passion

“Happiness is chocolate”

is the title of the hottest Chocolate book released today – created by the two chocolate lovers Maja Ambeck Vase and Anne au Chocolat.

I have a very special relationship with my former colleague, Maja, because she was the first to  introduce me to the bloglovin app to my iPhone – and then suddenly a whole new world opened up for me…

So it was a real pleasure to see Maja for her and Anne’s book reception in Atelier September in Copenhagen today. Really wonderful to see two so passionate chocolate lovers stand side by side and sign their new baby…

Happiness is… to know your passion

Happiness can be so many things… For me, happiness is the journey that I am on right now.

A journey into my creativity, the journey towards a more creative life where the desire and all the good energies are in the center. A life where I am much more in contact with my true self, and where I am in touch with my inner creative child daily. A life, where I thanked to morning pages and meditation live a much more conscious and passionate life than I did before…

My passion is to be CREATIVE and inspire others to creativity – and yesterday I got another creative passion: Hand carved stamps.

Happiness is… a box of hand carved stamps

For some happiness is to dig into a box of delicious chocolates…

For me, happiness is right at the moment my box with hand carved stamps… Thanks to Puk Hyllested and Charlotte Clausen, I was at the most beautiful stamp workshop yesterday in Dankbar in Trekroner in Roskilde.

It was truly magical to see an eraser transform into a fine stamp in a very short time – I was instantly in love!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10