Tag-arkiv: Citater

MOODBOARD #82:
Spring, og nettet vil folde sig ud… ¦ Leap and the net will appear

365 moodboards i 2014. Moodboard #82: Spring, og nettet vil folde sig ud. Goethe. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

“Engle kan flyve, fordi de tager livet så let…”

Der er noget fantastisk ved gode citater. Citater der rammer os i hjertet og måske følger os livet igennem…

I efteråret 2013 sammenlignede mange mig med en engel, hvilket rørte mig dybt. Og på sin vis var det “ment to be”, da jeg fik det smukke finér skilt til blogtræffet hos Lisbet *LLL&Co.* i november.

Og måske er der noget om det – det med at tage livet så let… For min rejse sidste år har i hvert fald lært mig, at jeg har et positivt livssyn, og at jeg har en uendelig tillid til, at alting bliver godt, for alting er godt! – Og vi kan få det lige så godt, som vi har fantasi til…

Yndlingscitater…

Selv har jeg to yndlingscitater, som begge har referencer til Loven om tiltrækning:

“Spring, og nettet vil folde sig ud…”
Af Johann Wolfgang von Goethe

Husk at så blomster i dit fodspor
Af pibemager og kunstner Anne Julie

Begge er citater, jeg har taget til mig i 2013. Goethes citat, efter inspiration fra Julia Cameron, og Anne Julies citat, som kom ind under huden på mig under mit vidunderlige ophold på Læsø sidste sommer.

Hvis vi har tillid til universet og spreder glæde og god energi omkring os, så skal alting nok gå godt. Det er jeg overbevist om!

Så giv slip på dine bekymringer og nyd livet, mens det er her…

Har du et yndlingscitat? Så del det gerne i kommentarfeltet ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #82: Leap and the net will appear. Goethe. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Leap and the net will appear

“Angels can fly because they take themselves lightly…”

There is something amazing about good quotes. Quotes that hit us in the heart and perhaps follow us through life…

In autumn 2013 many people compared me with an angel, which touched me deeply. And in a way it was “meant to be” when I got the beautiful veneer sign at a blog meeting at Lisbet *LLL & Co.* in November.

And maybe there’s something about it – to take life lightly… For my personal journey last year has certainly taught me that I have a positive view on life, and that I have an infinite confidence that everything will be good, because everything is good! – And we can get it as well as we have the imagination…

Favourite quotes…

Although I have two favourite quotes, both of which have references to the Law of Attraction:

“Leap and the net will appear…”
– Johann Wolfgang von Goethe

“Remember to sow flowers in your footsteps”
– Pipe-maker and artist Anne Julie

Both are quotes that I have taken to me in 2013. Goethe’s quote, inspired by Julia Cameron, and Anne Julie’s quote, which came under my skin during my wonderful stay at Læsø last summer.

If we have trust in the universe and spread joy and good energy around us, everything will be good. I’m convinced!

So let go of your worries and enjoy life while it is here…

Do you have a favourite quote? Please share it in the comments box ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10