MOODBOARD #53:
I pagt med naturen ¦ In harmony with nature

365 moodboards i 2014. Moodboard #53: I pagt med naturen. Om den ugentlige gåtur. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Om den ugentlige gåtur…

Jeg bor ved skov, mark, strand og vand. Helt vildt tæt på naturen! – Og alligevel kan det ske, jeg glemmer, at der er så meget smuk natur lige uden for døren…

For snart et års tid siden begyndte min kreative rejse med Julia Cameron… En rejse, som blandt andet har budt på den ugentlige gåtur.

En gåtur i mit eget selskab, hvor tankerne får frit løb, og hvor eventuelle udfordringer får rum til at blive bearbejdet. En gåtur i stilhed, hvor jeg får lyttet ordentligt efter mig selv.

Det hele er lige uden for vinduet…

Jeg ELSKER at være i naturen. Elsker at blive ladet op udendørs og få fornemmelsen af, at være i pagt med naturen. I pagt med træerne, fuglene, insekterne, bladende, solen, blæsten, vandet, stenene, blomsterne, græsset – alt det skønne lige uden for vinduet…

Det slog mig her til aften, at jeg startede 2014 ud med at gå timelange gåture i vores nærliggende skov, Køge Ås, hver søndag – men at det er totalt glippet de sidste par uger.

Stram op, tænker jeg kærligt, for jeg skal og må ud og gå de skønne lange gåture igen, især nu, hvor foråret for alvor er ved at tage fat, og det pibler op med grønne skud alle vegne.

Folklore og finurlige blomster…

I dag har mine nye promarkertuscher og jeg tegnet folklore motiver – mon det er naturen og min indre hippietøs, der kalder på mig…?

365 moodboards i 2014. Moodboard #53: I pagt med naturen. Naturen kalder: Folklore inspireret blomst - tegnet med Promarker tuscher. Fotograf: Susanne Randers

[Folklore inspireret blomst – tegnet med Promarker tuscher]

Hvad med dig…? Er du god til at nyde naturen…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #53: In harmony with nature. About the weekly walk. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

About the weekly walk…

I live close to the forests, fields, beach and water. Totally close to nature! – And yet it may happen that I forget that there is so much beautiful countryside on the doorstep…

Almost a year ago I began my creative journey with Julia Cameron… A journey with a weekly walk.

A walk in your own company to free your mind, and with space for possible challenges to appear and be processed. A walk in silence, so you’re able to listen carefully to yourself.

It’s all right outside the window…

I LOVE being in the nature. Love to be charged outdoors and get the feeling of being in harmony with nature. In harmony with the trees, the birds, the insects, the leaves, the sun, the wind, the water, the stones, the flowers, the grass – all that beauty, right outside the window…

It struck me this evening that I started 2014 with hours of long walks in our nearby forest, Køge Ås, every Sunday – but I have totally missed it the last few weeks.

Tighten up, I think gently, I have to get out and walk the beautiful long walks again, especially now that spring really is about to take hold, and it trickles up with green stuff everywhere.

Folklore and whimsical flowers…

Today, my new Promarker pens and I have drawn folklore motifs – I wonder if it is the nature and my inner hippie who are calling?

What about you…? Are you good at enjoying nature…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply